2022 m. spalio 14 d. (penktadienį), 15.00 val. 

VIA Baltica konferencijų salėje (magistralė A1 105,9 km., Verslo g. 17, Kumpių k., Kaunas).

Posėdžio darbotvarkėje numatyta:
1. Pasirengimas 2023 m. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimams:
     1.1. DĖL LVŽS 2023 m. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimų programos projekto (nacionalinės dalies). Aptarimas ir patvirtinimas.
     1.2. DĖL skyriuose iškeltų kandidatūrų į merus tvirtinimo, II-as teikimas.
     1.3. DĖL išlaidų planavimo rinkimų kampanijai, vertinant ir pagal rinkėjų skaičių savivaldybėse, ir pagal realias aplinkybes kiekvienoje savivaldybėje.
     1.4. Kiti aktualūs su rinkimų kampanija susiję klausimai.
2. DĖL LVŽS užsienio politikos gairių projekto. Aptarimas ir patvirtinimas.
3. Kiti klausimai.