Šeimos puoselėjimas

 • Puoselėsime iš santuokos ir giminystės ryšių kylančią šeimą ir skatinsime gimstamumą;
 • Kursime šeimai palankią aplinką ir sudarysime galimybę derinti darbo ir šeimos pareigas;
 • Remsime nevyriausybines organizacijas ir bendruomenes, teikiančias paslaugas šeimoms;
 • Kompleksinėmis priemonėmis spręsime vaikų globos ir įvaikinimo problemas;
 • Įgyvendinsime pagarba žmogaus orumui ir gyvybei grįstą sveikatos, lytiškumo ugdymo ir pasirengimo šeimai programą.
 • Rūpestinga sveikatos apsauga

 • Padidinsime sveikatos apsaugos sistemos skaidrumą ir efektyvumą, sumažinsime sveikatos netolygumus; Plėtosime ligų prevenciją, ankstyvąją diagnostiką ir šeimos mediciną;
 • Įgyvendinsime mokslu grįstas alkoholio, narkotikų, tabako bei azartinių lošimų kontrolės priemones, užtikrinsime pagalbą nukentėjusiems;
 • Vykdysime efektyvią savižudybių prevenciją ir didinsime psichologinių paslaugų prieinamumą; Įgyvendinsime sveikatos visose politikose principą.
 • Smurto suvaldymas

 • Ugdysime visuomenės gebėjimą atpažinti smurtą bei patyčias ir jų netoleruoti;
 • Užtikrinsime kompetentingą ir tinkamai finansuojamą vaiko teisių apsaugą;
 • Įgyvendinsime visą parą veikiančią efektyvios pagalbos vaikams ir šeimoms sistemą; Skirsime tikslinę pagalbą ir paslaugas šeimoms, gyvenančioms skurde;
 • Orus senjorų ir žmonių su negalia gyvenimas

 • Pertvarkę pensijų sistemą, padidinsime senatvės pensijas; Skirsime realią pagalbą vaikams su negalia ir jų šeimoms;
 • Užtikrinsime visapusiškas paslaugas senjorams ir žmonėms su negalia šeimose ir bendruomenėse;
 • Užtikrinsime kokybišką įtraukųjį švietimą bei didinsime įsidarbinimo galimybes;
 • Pritaikysime aplinką ir viešąjį transportą žmonėms su specialiais poreikiais.