EP NARIAI

Bronis Ropė

  • Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
  • Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
  • Regioninės plėtros komitetas
Plačiau

Stasys Jakeliūnas

  • Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
  • Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Plačiau