GARBĖS NARIAI

Albinas Vaižmužis

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos garbės pirmininkas

  • Gimė 1936 m. birželio 1 d. Panevėžio rajono Prūselių kaime, ūkininkų šeimoje. 1955 m. baigė Panevėžio I vidurinę mokyklą, 1958 metais - Joniškėlio žemės ūkio technikumą. 1960-1965 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, įgijo mokslinio agronomo kvalifikaciją. 1958-1960 m. dirbo Panevėžio rajono "Sodelių" kolūkio vyriausiuoju agronomu, 1961-1963 metais - to paties rajono Maženių kolūkio valdybos pirmininku. 1964-1969 metais -"Sodelių" kolūkio vyriausiuoju agronomu, pirmininko pavaduotoju. 1970-1979 metais - Kupiškio žemės ūkio valdybos vyresnysis, vėliau - vyriausiasis agronomas. 1980 m. paskirtas rajono Agrochemijos susivienijimo pirmininku, Žemės ūkio valdybos viršininko pavaduotoju. 1981-1991 metais - Kupiškio rajono "Antašavos" kolūkio valdybos pirmininkas. 1991 metais, reformuojant kolektyvinį žemės ūkį, paskirtas laikinuoju administratoriumi, vėliau išrinktas žemės ūkio bendrovės "Antašavos centras" valdybos pirmininku. 1958-1970 m. buvo Panevėžio rajono Karsakiškio apylinkės deputatas. 1981-1986 metais - Antašavos apylinkės deputatas, 1986-1992 metais - Kupiškio rajono tarybos deputatas. Lietuvos agronomų seklyčios narys, Žemdirbių sąjungos prezidiumo narys, Lietuvos TSR nusipelnęs agronomas. Jam suteiktas Kultūros žymūno vardas. Buvo TSKP narys, nuo 1994 metų - Lietuvos valstiečių partijos pirmininkas.