„Lietuvos Prezidento rinkimų rezultatas parodė, kad atėjo laikas grįžti į politinę areną darbotvarkei, kuri skirta Lietuvos žmonėms.“

Bronis Ropė. Dirbsiu Lietuvos žmonėms ir toliau

2024 06 06

Praėjusiose kadencijose Europos Parlamente (EP) buvau vienintelis, kuris dirbau su regioninės plėtros ir žemės ūkio sritimis, kurioms Europos Sąjunga skiria didžiausią dalį finansavimo, t.y. 70 proc. Taip pat džiaugiuosi, kad EP statistikoje teisėkūroje esu vienas aktyviausių narių iš Lietuvos. Tiesa, Lietuvos delegacijos teisėkūroje reitingas yra vienas žemiausių iš visų šalių ir tai lemia, kad kiti Lietuvos atstovai pasirinko darbą, kuris turi tarptautinės prasmės, tačiau nesusijęs su teisėkūra ir reglamentavimu, kas neneštų tiesioginę naudą Lietuvai.

Turiu pripažinti, kad stebiuosi matydamas esamų Europos Parlamento narių ir šalies valdžios pasisakymus, neva nėra ką veikti EP ir turime kažkam paklusti. Tai didelis melas, kuris, viena vertus turėtų demotyvuoti Lietuvos žmones balsuoti EP rinkimuose, kita vertus tokie pasakymai verčia abejoti tiek valdžios, tiek tų EP narių kompetencijomis bei nusiteikimu dirbti savo šaliai. Kitų valstybių EP nariai aktyviai gina savo šalių interesus ir aš esu tarp jų.

EP daug ir kryptingai dirbu tam, kad kiekvienas Lietuvos pilietis galėtų įpirkti mūsų ūkininkų užaugintus maisto produktus ir energijos išteklius. Siekiu, kad regioninės savivaldybės gautų ES fondų lėšas, kurios būtų skirtos regionų ekonomikos skatinimui bei ten gyvenančių žmonių gerovei kurti. Ilgą laiką buvau vienintelis parlamento narys iš Lietuvos, dirbantis EP Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete, kuriame siekiu, kad būtų sprendžiami daugiamečių pievų, pieno krizės bei tiesioginių išmokų suvienodinimo klausimai. Dirbdamas Kovos su vėžiu komitete stengiausi, kad lietuviai, susirgę vėžiu, galėtų gauti moderniausius vaistus ir gydymo metodikas.

Ką pavyko pasiekti skaičiais:
- išsaugoti 2 mlrd. eurų Lietuvos žmonėms;
- 314,9 mln. eurų išsaugoti Lietuvos Vidurio ir vakarų regiono gyventojams;
- saugiam Ignalinos AE uždarymui iškovoti 86 proc. ES lėšų – 780 mln. eurų 2021-2027 m. laikotarpiui;
- padidinti 30 proc./960 mln. eurų 2021-2027 m. tiesioginių išmokų ūkininkams finansavimą;
- 10,7 mln. eurų parama žmonėms, užsiimantiems pieno gamyba.

Lietuvos Prezidento rinkimų rezultatas parodė, kad atėjo laikas grįžti į politinę areną darbotvarkei, kuri skirta Lietuvos žmonėms. Tai įvyks, jei Lietuvos žmonės aktyviai balsuos tiek birželio 9 d. Europos Parlamento rinkimuose, tiek rudenį Seimo rinkimuose. Po jų gali susiformuoti nepalaužiama absoliuti dauguma, kuri rūpinsis Lietuvos žmonių gerove.