2008-04-29 | A.Staponkienė: valstiečiai liaudininkai pritaria Vyriausybės ataskaitai

Kalbėdama Seimo plenariniame posėdyje diskusijoje dėl Vyriausybės veiklos ataskaitos už 2007 metus, Valstiečių liaudininkų frakcijos vadovė Aldona Staponkienė ją vertino kaip išsamią, apibūdinančią visas pagrindines Ministrų kabineto veiklos kryptis ir prioritetus.

„Valstiečių liaudininkų frakcija svarstė Respublikos Vyriausybės 2007 metų veiklos ataskaitą, susitiko su Vyriausybės nariais ir aptarė aktualiausius Lietuvos visuomenei rūpimus klausimus, svarbiausias Vyriausybės veiklos sritis. Nors ir labai sudėtingomis politinėmis sąlygomis Vyriausybė dirbo be sutrikimų, buvo tęsiami valstybės įsipareigojimai, atlikta daugelis numatytų ir svarbių Lietuvos žmonėms darbų", - sakė A. Staponkienė.

Politikė teigė, jog Vyriausybė ėmėsi priemonių užtikrinant Lietuvos ekonominį ir fiskalinį stabilumą, buvo vykdoma griežtesnė biudžeto politika. Aktyviai dirbant ūkio ministerijai, priimti energetiką lemiantys sprendimai. Pažymėtinas intensyvus Vyriausybės darbas Europos Sąjungos institucijose ginant esminius valstybės interesus, pasiekti naudingi susitarimai dėl svarbių žemės ūkio produkcijos sektorių reglamentavimo. Beveik visose srityse gerai panaudojama ES parama.

Tai teigiamai atsiliepė Lietuvos ekonomikai: paspartėjo statybų plėtra, atsirado geresnės perspektyvos transporto sektoriui, sustiprėjo žemės ūkis. ES finansinė parama skatino bendrojo vidaus produkto ir darbo našumo didėjimą.

Vyriausybė sprendė įsisenėjusias socialinio draudimo problemas – padidintos SODROS pensijos, našlaičių pensijos. Padidinta socialinė parama šeimoms, išmokos vaikams. Daugiau lėšų skiriama valstybinėms šalpos išmokoms. Didėjo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, mažėjo nedarbas.

A. Staponkienė akcentavo, jog nepriekaištingai vykdomi Vyriausybės įsipareigojimai saugumo ir gynybos srityse, kad konstruktyvus Vyriausybės užsienio politikos kursas Lietuvai aktyviai dalyvaujant NATO ir ES vykdomoje politikoje, tarptautinėse misijose ir operacijose, kad užbaigtas vienas svarbiausių eurointegracijos etapų – Lietuva prisijungė prie Šengeno erdvės.

Tačiau A. Staponkienė savo kalboje atkreipė dėmesį ir į kai kurias problemas, kurių praėjusiais metais Vyriausybei nepavyko išspręsti.

„Nebuvo laikomasi nuoseklios mokestinės politikos. Besitęsiančios diskusijos dėl pelno mokesčio didinimo, progresinių mokesčių įvedimo įneša daug neaiškumo, mokesčių politikos kryptis tampa neapibrėžta ir tuo bloginamas įvaizdis investuotojams. Sveikintina tai, kad praėjusiais metais buvo priimtos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo pataisos, kurios šiek tiek padėjo šiai, labai svarbiai liečiančiai daugelį mūsų žmonių verslo kategorijai, tačiau smulkieji ir vidutiniai verslininkai labai laukia apmokestinimo sistemos tolesnio tobulinimo", - teigė A. Staponkienė.

Politikė pasakė pastabų Vyriausybei, laiku nesuradusiai lėšų didinti mokytojų atlyginimus, dėl mokslo ir studijų reformos nepasitenkinimų sulaukusių projektų, dėl visuomenės vis dar labai laukiamos korupcijos prevencijos sistemos pertvarkos.

„Viena jautriausių sričių lieka sveikatos apsauga. Iš metų į metus tebesitęsiančios sveikatos sistemos reformos jau negalima vadinti reforma, nes sveikatos priežiūros paslaugų kokybė negerėja, nereformuojama ligų ir susirgimų profilaktikos sistema, kai kurie Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimai kelia abejones kam jie naudingi, gydymo ir sveikatos paslaugos vis labiau tolsta nuo kaimo vietovėse gyvenančių žmonių", - teigė politikė.

A. Staponkienė pasigedo daugiau veiksmų ir regioninės ekonominės - socialinės plėtros politikos srityje - skirtumų tarp regionų mažinimui, taip pat susisiekimo ministerijos dėmesio savivaldybių vietiniams keliams, kurių būklė yra labai bloga.

„Vis dėl to, Vyriausybės pastangos įgyvendinant savo programą buvo didelės ir tai aiškiai matyti iš jos prasmingų darbų, bei priimtų sprendimų, turėsiančių įtaką ilgalaikėje perspektyvoje. Tačiau gyvenimui kaskart diktuojant naujas problemas, neįmanoma maksimaliai įveikti visų taisytinų įsisenėjusių problemų, juolab dirbant labai trapios mažumos Seime sąlygomis, kai opozicija dažnai veikia destruktyviai. Opozicijos tariamą „konstruktyvumą" ryškiai demonstruoja ir jos atstovų Vyriausybės veiklos vertinimai šiandienos svarstyme", diskusijoje dėl Vyriausybės ataskaitos sakė A. Staponkienė.

Valstiečių liaudininkų frakcijos vadovė A. Staponkienė palinkėjo Vyriausybei įgyvendinti numatytus bei pradėtus darbus, kad būtų tęsiamas tolesnis šalies ekonomikos, o su juo ir Lietuvos žmonių gerovės augimas.

 
 
Tarybos posėdis

article thumbnail2020 m. sausio 31 d. (penkt.) 15.00 val. vyks LVŽS Tarybos posėdis, VIA BALTICA konferencijų salėje, Kauno raj.
Plačiau

Tarybos posėdis

article thumbnail2019 m. rugsėjo 6 d. (penkt.) 15.00 val. šaukiamas LVŽS Tarybos posėdis, kuris vyks VIA BALTICA konferencijų salėje, Kauno raj.
Plačiau

LVŽS sąskrydis 2019

article thumbnailŠ. m. liepos 27 d. (šeštadinį) tradicinis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vasaros sąskrydis vyks Prienų rajone.
Plačiau

LVŽS Biržų skyriaus vasaros sąskrydis

article thumbnailŠ. m. liepos 19 d. (penktadinį) kviečiame dalyvauti Biržų skyriaus vasaros sąskrydyje.
Plačiau
 
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų