2008-06-16 | V.Rinkevičius: siūloma švelninti ūkinės veiklos apribojimus saugomose teritorijose

Seimo Kaimo reikalų komitetas,   atsižvelgdamas į gautus pasiūlymus dėl darnaus žemės ūkio plėtojimo saugomose teritorijose, nusprendė pasiūlyti Vyriausybei įvertinti nustatytus perteklinius apribojimus saugomose teritorijose ir nustatyti kurie jau nebeatitinka dabartinių ūkininkavimo technologijų bei ūkinės veiklos lūkesčių, o steigiant naujas saugomas teritorijas - visapusiškai įvertinti jų steigimo būtinumą.

Pasak Kaimo reikalų komiteto pirmininko, LVLS Valdybos pirmininko Viktoro Rinkevičiaus, „ūkininkaujantiems trūksta informacijos apie esamas saugomas teritorijas, saugomų teritorijų ribos nesutampa su natūraliomis gamtinėmis ribomis (keliais, miškų masyvų ribomis, upėmis, upeliais ir kt.), todėl komitetas nusprendė pasiūlyti Vyriausybei patikslinti miško parkų ir kitų saugomų teritorijų ribas išbraukiant plotus, kurie neatitinka šių plotų priskyrimo atitinkamiems apsaugos režimams nustatytų kriterijų bei peržiūrėti šių teritorijų, esančių privačiuose miškuose plotus, įvertinant jų priskyrimo tikslingumą".

Šiuo metu, įsteigus naują saugomą teritoriją arba pakeitus jos ribas, nėra atliekami veiksmai, kad konkrečiam žemės sklypui Nekilnojamojo turto registre ir kadastre būtų įrašytos arba panaikintos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kurios nustatytos Žemės įstatyme. Komitetas nusprendė pasiūlyti Vyriausybei pavesti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos ne tik organizuoti, bet ir įgyvendinti saugomų teritorijų specialiuosius planus.

Siekiant teisingesnio patirtų nuostolių savininkui atlyginimo, Kaimo reikalų komitetas, atsižvelgdamas į Žemės ūkio ministerijos specialistų pateiktą informaciją, pasiūlė Vyriausybei įvertinti kompensacinių išmokų lygį už saugomas teritorijas ir kompensacines išmokas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programą, kad būtų kompensuojamos papildomos sąnaudos dėl žemės savininkų veiklos apribojimo.

Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose įtvirtinta nuostata, kad valstybiniuose parkuose draudžiama kurti stambius specializuotus ūkius, darkančius tradicinį kraštovaizdžio pobūdį, tačiau teisės aktuose nėra išaiškintas terminas „stambus ūkis”, dėl ko kyla neaiškumų, kokio dydžio ūkiai gali būti kuriami saugomose teritorijose. Kaimo reikalų komitetas nusprendė siūlyti Vyriausybei priimti teisės aktą, apibrėžiantį stambių specializuotų ūkių dydžio normatyvus, siekiant didesnio aiškumo įgyvendinant specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas saugomose teritorijose.

Atsižvelgus į gautą informaciją, pasiūlyta Vyriausybei išnagrinėti galimybę išplėsti saugomose teritorijose esančių privačių miškų išpirkimą, įvertinti užstatomo ploto ribojimus saugomose teritorijose, taip pat draudimą statyti antžemines mėšlides, vėjo jėgaines, tiesti tranzitinius bei inžinerinius tinklus, atstatyti buvusias užtvankas bei dalinti turimus žemės ūkio paskirties ir miško sklypus, taip pat atidalinti namų valdos žemės sklypus iš nuosavybės teise turimų žemės sklypų bei keisti statinių paskirtį.

Vyriausybei pasiūlyta peržiūrėti tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus sąlygas, atsižvelgiant į Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančių potvynių užliejamų pievų ir gamyklų naudojimo ypatumus bei supaprastinti detaliųjų planų rengimo procedūrą ir sutrumpinti jų parengimo laiką.

Siekiant patikslinti valstybinės žemės saugomose teritorijose pardavimo tvarką, Kaimo reikalų komitetas pasiūlė Vyriausybei parengti ir pateikti Seimui Žemės reformos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą.

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Rinkevičius mano, kad „į aptartus ūkininkų nusiskundimus bus įsiklausyta ir per daug griežti reikalavimai ūkininkaujantiems saugomose teritorijose bus peržiūrėti".

 

 
 
Tarybos posėdis

article thumbnail2019 m. rugsėjo 6 d. (penkt.) 15.00 val. šaukiamas LVŽS Tarybos posėdis kuris, vyks VIA BALTICA konferencijų salėje, Kauno raj.
Plačiau

LVŽS sąskrydis 2019

article thumbnailŠ. m. liepos 27 d. (šeštadinį) tradicinis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vasaros sąskrydis vyks Prienų rajone.
Plačiau

LVŽS Biržų skyriaus vasaros sąskrydis

article thumbnailŠ. m. liepos 19 d. (penktadinį) kviečiame dalyvauti Biržų skyriaus vasaros sąskrydyje.
Plačiau

Tarybos posėdis

article thumbnail2019 m. liepos 15 d. (pirm.) 15.00 val. šaukiamas LVŽS Tarybos posėdis kuris, vyks VIA BALTICA konferencijų salėje, Kauno raj.
Plačiau
 
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų