Kęstutis Balčiūnas: Galime padaryti daug daugiau

DKęstutis Balčiūnasirbdamas Šiaulių m. savivaldybės taryboje pastebėjau, kad savivaldybė eilinius šiauliečius užmiršo, daugiausia atstovavo verslo pasaulį, monopolistus, dirbo neūkiškai, neracionaliai naudojo pinigus, juos „taupė“, kaip nebūtų keista, žmonių sąskaita, valdininkai siekė sau asmeninės naudos.

Valdančiajai daugumai svarbiau buvo išlaikyti savo postus, nei rūpintis miesto problemomis.

Esu įsitikinęs, kad racionaliai naudojant turimas lėšas, tinkamai nustačius veiklos prioritetus, suteikus skyriams didesnį savarankiškumą ir atsakomybę už priimtus sprendimus, ypatingai mero, administracijos direktoriaus ir jų pavaduotojų tiesioginę atsakomybę už bendrą savivaldybės darbo rezultatą, galima atlikti žymiai daugiau miestui ir miestiečiams reikalingų darbų.

Daugelis miestiečių keliamų klausimų atsirado vien dėl to, kad savivaldybė visai ignoravo jų nuomonę, nesitarė su jais miesto planavimo, socialiniais, švietimo ir kitais klausimais. Taip atsirado norinčių iškirsti parkus, pastatyti daugiaaukščius namus gyventojams po langais, naikinti mokyklas, sustiprėjo gyventojų nusivylimas ir nepasitikėjimas savivaldybe.

Lietuvos valstiečių liaudininkų programa buvo padiktuota pačių miesto gyventojų. Mes, kartu su nepartiniais savo kandidatais bei miesto gyventojais numatėme atlikti tuos darbus, kurie šiandien pirmiausia reikalingi žmonėms, tai šilumos, komunalinių atliekų surinkimo kainų mažinimas, pagarba ir parama pensininkams, suteikiant galimybę nemokami naudotis miesto transportu, nevyriausybinių organizacijų rėmimas ir kita. Darbai konkretūs, realiai įvykdomi, tik reikia noro, sugebėjimų ir šiauliečių palaikymo.

Norėtųsi, kad šiauliečiai balsuotų už konkrečius darbus, kurie, visų pirmiausia jiems yra gyvybiškai svarbūs ir būtini, už Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos kandidatus ir programą. Tik didelis vienos politinės jėgos Šiaulių m. tarybos narių skaičius gali atlikti būtinus, svarbius ir reikalingus miestiečiams ir miestui darbus. Valdžia sudaryta iš įvairių partijų ar pavienių asmenų yra neveiksminga, pilna intrigų, neskaidri.

Tikimės Jūsų palaikymo ir bendro darbo!

 

Kęstutis Balčiūnas

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų