Stasys Grigaliūnas: turime stiprią komandą ir realistinę programą Šiauliams

Stasys GrigaliūnasLietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos programa buvo sudarinėjama kartu su šiauliečiais, pastoviai lankantys pas juos, kartu spendžiant svarbiausius, neatidėliotinus jų klausimus, problemas, įsiklausant į jų pasiūlymus, prašymus.

Buvo ieškomi būdai kaip išsikeltus tikslus įgyvendinti, iš kur gauti lėšų, kaip įjungti kuo daugiau šiauliečių į šį darbą. Šiauliečiai patikėję tuo, kad Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos programa ir tikslai yra realiai įgyvendinami, aktyviai dalyvavo programos sudaryme ir nori aktyviai dalyvauti jos įgyvendinime.

Neveltui Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos kandidatų į Šiaulių m. savivaldybės tarybą sąraše yra daugiau ne sąjungos narių, o įvairių bendruomenių, bendrijų, asociacijų iškelti nepartinai kandidatai. Iš 23 kandidatų tik 9 yra Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos nariai. Pirmame-antrame penketukuose yra daugiau nepartinių kandidatų. Sudarant sąrašus buvo kreipiamas dėmesys į žmonių aktyvumą, norą dirbti šiauliečiams, kompetenciją, atsakingumą, toleranciją, moterų ir jaunimo dalyvavimo lygias teises. Sudarėme labai stiprių, kompetentingų šiauliečių komandą.

Pirmas sąraše yra LVLS Šiaulių sk. pirmininkas, Šiaulių miesto tarybos narys Stasys Grigaliūnas, gerai susipažinęs su savivaldybės darbu, žinantis kaip padaryti, kad savivaldybė dirbtų visiems šiauliečiams, ko savivaldybė nepadarė ir ką galėjo padaryti.

Antra, nepartinė kandidatė Dainė Bagdonaitė Dubijos pagrindinės mokyklos direktorė, puikiai žinanti mokinių ugdymo, švietimo darbą, problemas, kurias dabar tenka spręsti mokykloms.

Trečias, nepartinis kandidatas Modestas Grigaliūnas, Šiaulių universiteto dėstytojas, Europos sąjungos (ES) projektų ruošimo vadybininkas, gerai žinantis jaunimo mokymo, švietimo darbą ir problemas, ES projektų ruošimo specifiką.

Ketvirta, LVLS narė Bronislava Jankaitienė, Rėkyvos pagyvenusių žmonių asociacijos pirmininkė, sugebanti puikiai organizuoti pagyvenusių žmonių laisvalaikį, gerai žino jų problemas.

Penktas, LVLS narys Kęstutis Balčiūnas, Šiaulių m. tarybos narys, verslininkas, gerai susipažinęs su savivaldybės darbu, atsakingas savo sprendimuose, energingas, tolerantiškas.

Šešta, nepartinė kandidatė Valerija Misiūnienė, Medelyno bendruomenės pirmininkė, socialinė darbuotoja, gerai išmananti nevyriausybinių organizacijų darbą, gerai žino žmonių socialines problemas, aktyvi, kompetentinga.

Septintas, nepartinis kandidatas Petras Navickas, verslininkas, įmonės direktorius, gerai išmanantis verslą, žinantis jo problemas, atsakingas, tolerantiškas, sąžiningas.

Aštunta, nepartinė kandidatė Rimanta Krilavičiūtė, Šiaulių dramos teatro aktorė, serialo „Naisių vasara“ „felčerė“, profesionali menininkė, ypatingai sąžininga, atsakinga ir tolerantiška.

Devintas, LVLS narys Kostas Urbonas — ūkininkas, ekologinio ūkio savininkas, gerai žinantis ekologinių produktų gamybos paslaptis, ekologinio maisto ypatingą naudą žmogui, atsakingas, aktyvus, geranoriškas.

Dešimta, nepartinė kandidatė Laima Želudienė, Dainų poliklinikos masažuotoja, žinanti ko reikia, kad žmonės būtų sveiki, kad žmonės mylėtų save, kompetentinga, tolerantiška.

Pristatėme pirmąjį kandidatų dešimtuką. Likę kandidatai ir jauni ir vyresni yra aktyvus, kompetentingi, didelę gyvenimišką ir profesinę patirtį turintys žmonės, norintys aktyviai dalyvauti Šiaulių m. gyvenime, spręsti šiauliečių problemas.

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga pasižymi atsakingumu, atsidavimu savo darbui, ūkiškumu, žmonėms ir valstybei reikalingais pasiūlymais. Pristatome šiauliečiams pagrindines savo nuostatas ir tikslus, kuriuos įsipareigojame įvykdyti dirbdami Šiaulių m. taryboje.

 1. Įgyvendinsime šilumos energijos gamybą panaudojant biokurą ir sumažinsime šilumos kainą 15-20 proc. (2012 m. — 10 proc., 2013 m. — 15 proc., 2014 m. — 20 proc.)
 2. Buitinių atliekų surinkimo kainą 2011 m. sumažinsime 10-15 proc. Gyventojams sudarysime galimybę ir sąlygas parduoti antrines žaliavas (popierius, stiklas, plastmasė ir kt.) antrinių žaliavų supirkėjams.
 3. Nedidinsime geriamo vandens pardavimo kainų.
 4. Skirsime pakankamai lėšų žemės sklypų suformavimui prie daugiabučių namų ir detaliųjų planų paruošimui. Darbus užbaigsime iki 2013 metų pabaigos.
 5. Remsime nevyriausybinių organizacijų veiklą ir skatinsime jų kūrimąsi. Kiekvienais metais nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimui skirsime 500 000Lt., aprūpinsime patalpomis.
 6. Reorganizuosime savivaldybės struktūrą, sumažinsime 20 proc. valdininkų skaičių (50-60 darbuotojų). Pravesime visų savivaldybės administracijos padalinių ir savivaldybės įmonių vadovų atestaciją, atkreipiant ypatingą dėmesį į jų sugebėjimą vadovauti kolektyvams bei pasiektus darbo rezultatus.
 7. Skelbsime savivaldybės tinklapyje visą informaciją apie viešuosius pirkimus, įskaitant ir tuos susitarimus, kurie pasiekiami tiesioginių derybų būdu.
 8. Remsime smulkųjį verslą, išsaugosime Pabalių turgų, apribosime stambių prekybos centrų plėtrą ir naujų statybą Vilniaus gatvės prieigose.
 9. Pensininkams suteiksime teisę nemokai naudotis miesto transportu. Jie nusipelnė šios pagarbos. Mes gyvename jų pastatytame, išpuoselėtame, žaliuojančiame Šiaulių mieste.
 10. Ginsime viešąsias erdves ir žaliąsias zonas. Neleisime nekilnojamo turto įmonėms savivaliauti ruošiant detaliuosius planus. Gyventojų nuomonė bus dominuojanti šiame procese.
 11. Kursime viešąją infrastruktūrą jaunimo laisvalaikiui. Miestas privalo turėti modernias ir saugias aikštes, skverus ir žaidimo aikšteles, kuriose savo laisvalaikį leistų vaikai ir įvairios jaunimo subkultūros — riedutininkai, riedlentininkai ir kt. — turtinančias mūsų miestą kultūrine įvairove ir kitoniškumu.
 12. Sieksime įtraukti universiteto studentus į aktualių miesto problemų sprendimą — miestas turi jausti čia veikiančio universiteto kuriamą žinių ir inovacijų potencialą.
 13. Neleisime skurdinti miesto kultūros organizacijų — finansavimo kultūrai mažinimu negalima spręsti nesugebėjimo efektyviai valdyti savivaldybės biudžeto padarinių.

Pateikta programa yra konkreti, pilnai įgyvendinama, nukreipta Šiaulių m. gyventojų geresniam gyvenimui užtikrinti. Tam tik reikia noro, pastangų ir kompetencijos.

Kviečiame šiauliečius palaikyti mūsų programines nuostatas, aktyviai dalyvauti rinkimuose ir balsuoti už Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos kandidatus. Tikimės, kad šiauliečiai pasinaudos galimybe iš esmės pakeisti savivaldybės požiūrį į kiekvieną žmogų, balsuos už jiems reikalingus tikslus ir nuostatas, už LVLS kandidatus ir programą.

LVLS sąrašo Nr. 51

Stasys Grigaliūnas
LVLS Šiaulių sk. pirmininkas
Šiaulių m. tarybos narys

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų