Interviu su LVLS Pagėgių skyriaus pirmininku Petru Ubartu

Petras Ubartas— Kokių tikslų Pagėgių valstiečiai liaudininkai sieks artėjančiuose savivaldos rinkimuose?

— Mes kartu su kitomis partijomis visomis jėgomis sieksime, kad savivaldybė dirbtų skaidriai ir efektyviai. Žmones labai piktina rajone įsigalėjusi „vienvaldystę“ — viena konkreti partija priima sprendimus, kurie dažniausiai naudingi tik labai siauram žmonių ratui. Mes nesakome, kad panašių reiškinių nėra kitose rajonuose, tačiau mūsų rajone tai iš tiesų peržengė visas protingumo ribas. Prisiminkime, kad net rinkiminė kompanija buvo sustabdyta. Tokių dalykų kitur beveik nevyksta. Skaidrumas, atsakomybė, sąžiningumas — tai mūsų prioritetai.

— Tačiau su korupcija kovoja visos partijos, panašius rinkiminius pažadus išsako beveik visi. Ką konkrečiai jūsų parija siūlė ir siūlys Pagėgių savivaldai? Kokias konkrečias problemas sprendžiate, juk valstiečiai liaudininkai dalyvauja rajono tarybos darbe?

— Mes visada pasisakėme už didesnį dėmesį ūkininkams ir kaimo situacijai. Prisiminkite, kada rajono taryba bandė pakelti iki 4 proc. mokestį už nuomojamą žemę — aš asmeniškai pasipriešinau šiam sprendimui. Juk mokesčio kelti nereikalavo nei centrinė valdžia, nei ES. Kartu su ūkininkais pasiekėme, kad mokesčio dydis buvo sumažintas iki 1.5 proc.

— Tačiau mokesčių mažinimas vieniems, reiškia, kad kenčia kiti? Pritrūks pinigų darželiams, mokykloms...?

— Nesutinku. Šiuo atveju tai buvo labai pagrįsta valstiečių liaudininkų pozicija. Mūsų ūkininkai turi sustiprėti, pradėti daugiau eksportuoti. Tai reiškia, kad bus sukurta daugiau darbo vietų ir galiausiai sumokėta daugiau mokesčių. Žemės ūkis — tai ta ekonomikos sritis, kuri krizės metu iš esmės ištraukė iš duobės mūsų šalį. Nors dauguma vadinamųjų „ekspertų“ prieš krizę kalbėjo kitaip. Šiandien akivaizdu, kad didžiulis darbo vietų potencialas slypi žemės ūkyje ir bioenergetikoje, o tam reikia ne naujų mokesčių žemės nuomotojams, o skatinti kurti naujas darbo vietas.

— Turite planą kaip spręsti nedarbo problemą Lietuvoje?

— Taip, žinoma. Mūsų partija turi labai aiškų planą kaip panaudoti milžiniškus vietinius žemės ir miško išteklius bioenergetikos plėtrai. Taip pat darbo vietų problemą spręsime per aktyvų naujų pelningų valstybės ir savivaldybių įmonių, kuriančių didelius kiekius darbo vietų plėtrą. Savivaldybėse kursime naujas vietinės energetikos įmones, biokuro katilines, atliekų rūšiavimo ir perdirbimo, municipalinio ekobūsto statybų ir renovacijos įmones, logistinius centrus, ekologinės prekybos centrus ir turgavietes, inovacinės gamybos įmones. Įtrauksime savivaldą į aktyvią ekonomiką ir pridėtinės vertės bei darbo vietų kūrimą. Be to, dalis naujais sukurto pelno ir PVM mokesčio liks savivaldoje.

— O kokie tų pinigų skirstymo prioritetai? Ar ir toliau bus uždarinėjamos kaimo mokyklos?

— Ši problema turi dvi puses. Viena vertus, mes kalbame apie valstybės lygmenį ir prastai veikiančią moksleivio krepšelio sistemą. Mūsų partija, derybomis su valdančiaisiais ir opozicija, siekia reformuoti moksleivio krepšelio sistemą, kad nebūtų uždarinėjamos gyvybingos kaimo mokyklos. Ten, kur jų uždarymas neišvengiamas siūlome plėtoti bendruomeninę veiklą, suaugusių švietimą. Tuo tarpu savivaldoje galime padaryti dar daugiau — reikia planuoti ribotą rajono biudžetą taip, kad pinigai pasiektų kaip miestą, taip ir kaimą, reikia ieškoti stiprių ir sumanių vadovų, kurie moka taupyti ir žino kaip pagerinti mokymosi procesą, galu gale reikia girdėti tėvų ir kaimo bendruomenių balsą.

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų