Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos

Molėtų skyriaus savivaldybės tarybų rinkimų 2011-2015 m. programa

 

Valstiečiai liaudininkai į rinkimus eina kaip darni, tolerantiška, kompetentinga, artima žmonėms ir juos gerbianti politinė jėga. Iškilių šios partijos istorinių asmenybių Jono Vileišio, Kazio Griniaus, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Ernesto Galvanausko propaguotos demokratijos, tautiškumo ir tautos tobulėjimo, socialinio teisingumo, nuosavybės gerbimo, darbštumo, dorovės vertybės yra ir dabartinės Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos ideologinis pagrindas

Mes už:

 • tiesioginius seniūnų ir merų rinkimus;
 • didesnių galių suteikimą seniūnijų seniūnams, ypač sprendžiant socialinių pašalpų skyrimo klausimus;
 • teisingą Kelių fondo lėšų skirstymo tarp kaimo ir miesto metodiką;
 • tai, kad bendruomenių centrams skiriama parama būtų teisinga ir skaidri;
 • konsultacinę juridinę ir finansinę savivaldybės pagalbą ūkininkams, verslininkams, įsisavinant kaimo plėtros ir kitų ES fondų lėšas;
 • Valstybinio žemės fondo laisvos žemės pardavimo atidėjimą užsieniečiams;
 • atsakomybės privačių miškų savininkams didinimą dėl kelių gadinimo ir ūkininkų pasėlių išvažinėjimą;
 • sąžiningą ir pozityvią sveikatos įstaigų veiklą bei konkurenciją, nukreiptą į maksimalų turimų priemonių panaudojimą, teikiant medicininę pagalbą rajono žmonėms;
 • švietimo, socialinių problemų atsakingus sprendimus;
 • investicijų pritraukimą ir palankios verslui aplinkos kūrimą;
 • kompetenciją visose savivaldos grandyse;
 • racionalų, pagrįstą ir efektyvų rajono biudžeto naudojimą.

 

2011-2015 m. kadencijos savivaldybių taryboje:

 • formuosime patrauklų Molėtų krašto įvaizdį;
 • kursime patrauklią aplinką investicijoms ir verslui, kad atsirastų daugiau darbo vietų;
 • didinsime viešųjų darbų apimtis, kad žmonės, kurie laikinai neturi darbo, gautų pajamų;
 • aktyviai spręsime savivaldybės socialinio būsto problemą;
 • kontroliuosime, kad viešasis transportas, atlikdamas savo funkcijas, būtų prieinamas visiems ne tik didesnių gyvenviečių, bet ir atokesnių kaimų gyventojams;
 • sieksime, kad realiai veiktų pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams programa, remsime perspektyvius verslo projektus;
 • skatinsime kaimo bendruomenių ir visuomeninių organizacijų veiklą;
 • remsime turizmo plėtotę Molėtų krašte;
 • sieksime, kad Molėtų ligoninėje išliktų rajono žmonių poreikius tenkinančios paslaugos;
 • skatinsime ir remsime sveikos gyvensenos programas, ankstyvos ligų diagnostikos ir ligų prevencijos priemones;
 • laikysime prioritetu paramą motinystei ir tėvystei, todėl pasisakome už ilgiausias Europoje motinystės atostogas (24 mėn.);
 • formuosime teigiamą šeimos įvaizdį visuomenėje;
 • skleisime nepakantumo alkoholizmui politiką, sieksime jo vartojimo mažinimo įvairiomis reguliacinėmis ir mokestinėmis priemonėmis;
 • palaikysime sporto klubų judėjimą, siekiant didinti jaunimo užimtumą, sportuojančių saviraišką;
 • gerinsime sporto bazių infrastruktūrą, atsižvelgdami į jaunimo ir visuomenės poreikius — miesto stadiono sutvarkymą, teniso kortų įrengimą;
 • aktyvinsime mokinių laisvalaikio užimtumą — siekiant išvengti žalingų įpročių- tokių kaip rūkymo, azartinių žaidimų, priklausomybės nuo kompiuterio, psichotropinių medžiagų ir t.t.;
 • sieksime didesnės tėvų atsakomybės vaikų auklėjimo klausimais;
 • netoleruosime smurto prieš vaikus šeimose ir mokyklose.

 

Valstiečiai liaudininkai — patikimas pasirinkimas

Siekime kartu, kad regiono patrauklumas ir investicijų srautas sudarytų galimybę kiekvienam iš mūsų didžiuotis Molėtų kraštu

Gyvendami kaime — gyvenkim kaip mieste. Gyvendami mieste — pajuskime kaimo gaivumą

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų