LR Seimo nario kreipimasis į Anykštėnus

Antanas BauraMieli Anykštėnai,

Ir vėl atėjo pasirinkimo metas — savivaldos rinkimai. Pasirinkimo spektras platus. Kam atiduoti savo balsus:

— tiems, kurie daug žada ir nežino ar tai padarys,

— ar tiems, kurie nedaug šneka, bet daugiau dirba. Ir dirba nebe pirmą kadenciją rajono taryboje, dirba nepolitikuodami, neregzdami intrigų, neskirstantys į savus ir svetimus, pirmiausia vertinantys kompetenciją. Kaip tik tokius ir matome savivaldybės taryboje valstiečius liaudininkus, kurių 2007-2011 metų kadencijoje yra 3: Arvydas Mačiulis (16 metų taryboje), Petras Šostucha (8 metai), Antanas Terminskas (4 metai).

Pastarojoje kadencijoje valstiečiai liaudininkai dirba koalicijoje su TS, bei LSDP tarybos nariais. Dar 2007m. balandžio mėnesį formuodami dabartinę valdančiąją daugumą deklaravome, jog pastarosios 3 partijos pajėgios spręsti rajono problemas ir esu tos nuomonės, jog pasielgta teisingai. Visada laikiausi nuomonės, jog didžioji politika turi būti daroma Vilniuje, o rajonuose tarybos narių pareiga spręsti ūkinius ir kitus klausimus.

Ar aš, kaip skyriaus pirmininkas galėčiau pasakyti, jog per šią kadenciją mes valstiečiai liaudininkai būdami daugumoje, bei pati koalicija padarė viską, kad rajono gyventojai būtų patenkinti atliekamu darbu. Vertinimas būtų dvejopas: viena, žinant, kad ekonominės krizės sąlygomis rajono taryba priėmė labai daug nepopuliarių, bet reikalingų sprendimų ir tuo pačiu vykdė nemažai darbų susijusių su ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo mokyklų, kultūros įstaigų renovavimu, bei naujų objektų (viešoji biblioteka) statyba, rajono gyvenviečių, Anykščių miesto gatvių, šaligatvių atnaujinimu –tai taip.

Džiugina tai, jog pasinaudojant europinėmis lėšomis naujai nutiestos Į N. Elmininkus vandentiekio, bei kanalizacijos trasos, atlikta vandentiekio bei kanalizacijos plėtra Anykščių mieste. Kiekvienais metais daugėja rajono gyvenviečių skaičius, kuriuose pastatyti vandens nugeležinimo įrenginiai.

Malonu pažymėti, jog šiai dienai savivaldybė yra parengusi apie 50 projektų, kurių vertė arti 100 mlj. litų. O tai reiškia, jog gavus finansavimą darbų pradžios terminai labai sutrumpės.

Šių metų sausio mėnesio pabaigoje LR Kultūros ministerijoje sudaryta darbo grupė paskelbė verdiktą, jog 2012 metų Lietuvos kultūros sostinė bus Anykščiai, o tai reiškia ne tik garbę, bet ir didžiulį įpareigojimą. Tuo labiau žinant Anykštėnų kūrybinį potencialą, manau, jog su užduotimi susidorosime sėkmingai.

Būtina pažymėti, jog ne visi darbai, kurie buvo numatyti kadencijos pradžioje yra įvykdyti. Vienas iš jų — nepadaryta Anykščių miesto mokyklų pertvarka

Ekonominės krizės pasėkoje, nepradėta nauja SPA komplekso statyba (nors šiuo konkrečiu atveju savivaldybė neturėjo jokių svertų), tačiau sklypo savininkai neatsisako planų, jog centras bus pastatytas.

Tiek gyventojams, tiek ir rajono tarybai, didžiulis galvos skausmas yra didelės šilumos, bei karšto vandens kainos ir čia mes valstiečiai liaudininkai, kaip vieną išeičių matome, katilinių renovavimą palaipsniui pereinant prie biologinio kuro, kaip tai yra padaryta pas mūsų kaimynus — Ignalinoje, Molėtuose, Utenoje.

Keletą žodžių noriu pasakyti ir apie rajono žemės ūkį. Nors ir neturėdami, tokių derlingų žemių, kaip Suvalkijoj, ar vidurio bei šiaurės Lietuvos regionuose, mūsų žemdirbiai dirba tikrai gerai. Ir svarbiausia, jog geba pasinaudoti europinėmis lėšomis. Pvz. per paskutinius du metus rajono ūkininkai įsigijo virš 100 naujų traktorių iš kurių 92% sudaro vakarietiški.

Džiaugiuosi, jog greta tradicinės augalininkystės bei pienininkystės, plečiama ir avininkystė (pagal auginamų avių skaičių rajonas pirmauja respublikoje). Tuo pačiu rezervų žemės ūkio plėtrai rajone yra daug ir kaip vienas iš jų, mėsinių galvijų skaičiaus ženklus didinimas.

Kai 2010m. kovo mėnesį valstiečiai liaudininkai parėmė valdančiąją koaliciją, politologai ir opozicijos lyderiai mums prikabino „politinių savižudžių“ epitetą. Tačiau būtent valstiečiai liaudininkai, teturintys 3 Seimo narių mandatus, apsisprendė kritišku momentu remti valstybę, o ne krautis politinius dividendus, tuščiai kritikuojant valdančiųjų darbus. Mes niekada nerėmėme valdžios, mainais nereikalavome ir negavome jokių postų, tiesiog įsipareigojome netrukdyti dirbti valdžiai tol, kol ji bandys taisyti savo pačios padarytas klaidas, priiminės būtiniausius sprendimus.

Valstiečiai liaudininkai iškėlė 15 reikalavimų, kurių įvykdymas turėjo pagerinti situaciją šalyje. Savivaldybėms buvo grąžinta milžiniška valstybės skola, panaikinti kai kurie „naktinės“ mokesčių reformos sprendimai, išspręsta dalis kaimo mokyklų, rajono ligoninių finansavimo problemų, išliko PVM lengvatos vaistams, šildymui. Laikinai pavyko atmesti pasiūlymus dėl pensijinio amžiaus ilginimo. Deja, mūsų Seime per mažai, kad būtų pavykę daugiau nuveikti šalies labui, o valdžia sudaryta iš skirtingų partijų, kurioms ne visi mūsų reikalavimai pasirodė priimtini. 2010m. lapkričio mėnesį paramos sutartis su valdančiąja koalicija buvo nutraukta, bet tai nereiškia, jog dabar elgsimės kaip didžiosios opozicinės frakcijos. Mes nebūsime abejingi Lietuvos žmonėms, todėl su valdančiaisiais bendrausime, įrodinėsime, siūlysime, derėsimės...

Susitikimuose su gyventojais metu, dažnai pasitaikantis klausimas yra toks, ar sėkmės rinkimuose atveju pasiruošę ir toliau dirbti su dabartine valdančiąja dauguma, atsakau taip. Ketverių metų patirtis parodė, jog tai įmanoma ir svarbiausia tam esame pasiruošę.

 

Pagarbiai
Antanas Baura

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų