Dirbome, dirbame ir dirbsime Anykščių rajono žmonėms

Arvydas MačiulisPokalbis su Arvydu Mačiuliu, rajono tarybos nariu.

 

— Su kokia žinia rinkėjams valstiečių liaudininkų sąjungą dalyvauja artėjančiose savivaldos rinkimuose?

— Mūsų darbas nukreiptas į tai, kad žmonėms būtų gera gyventi ten, kur gyveno jų protėviai, kad vartotume sveiką maistą, kad pinigai, investicijos pagal Europos Sąjungos įvairias programas pasiektų kiekvieną rajono seniūniją. Kad kaimuose išliktų švietimo ir kultūros įstaigos, sveikatos paslaugos, kad pinigų rajono biudžete pakaktų ne tik miesto gatvėms, bet ir kaimų žvyrkeliams. Esame toji partija, kuri galbūt mažiau politikuoja ir kalba, bet siekia labai konkrečių tikslų. Žinoma, tai nelengva padaryti, bet turime stiprią komandą, kuri nuosekliai dirba ta linkme.

— Bendra jūsų partijos nuostata – aiški, o dabar pakalbėkime apie konkrečius dalykus. Kokių rezultatų pasiekėte besibaigiančioje Tarybos kadencijoje?

— Šį 2007 – 2011 m. Laikotarpį LVLS nariai Rajono Taryboje dirbo koalicijoje su Tėvynės sąjungos-Krikščionių demokratų ir Socialdemokratų partijų atstovais. Kadangi daugumos Taryboje sprendžiamų klausimų pobūdis yra ūkinis, tai šiems klausimams po aptarimų ir konsultacijų buvo randamas bendrai priimtinas sprendimas. Nuomonės skyrėsi dėl kaimo mokyklų likimo ir kai kuriais kaimiškųjų vietovių infrastruktūros objektų finansavimo klausimais, tačiau ir čia dažniausiai sprendimai buvo randami, žinoma nenusižengiant mano anksčiau vardintiems prioritetams ir LVLS programoje deklaruotiems teiginiams. Tai, kas nuveikta Rajono Tarybos per šį laikotarpį, ir yra bendro darbo rezultatas. Taigi rinkėjams spręsti kas gerai, o kas blogai.

— Ar dirbti tapo sunkiau po to, kai Antanas Baura tapo Seimo nariu?

— Reikia pasakyti kad realiai žymiai daugiau nuveikti rajono, o ypač kaimiškųjų vietovių labui galima turint realias pareigas rajono tarybos vadovybėje ar administracijoje, kas ir buvo daroma Savivaldybės administracijos direktoriumi dirbant Antanui Baurai iki jo išrinkimo Seimo nariu. Žinoma, dirbdamas Seimo Anykščių apygardos atstovu jis duoda žymiai daugiau naudos visiems rajono žmonėms. Tačiau dabar rajono taryboje reikia stiprinti LVLS įtakos svertus. Būtent to ir prašome rinkėjų.

— Kokių tikslų sieksime ateinančioje kadencijoje?

— Naujame 2011 – 2015 m laikotarpyje LVLS nariams Taryboje būtina skatinti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių įmonių steigimą, didinti kaimo vietovių ir mažų miestelių patrauklumą pasinaudojant ES parama, skatinti ir remti kooperaciją, palaikyti ir remti kaimo bendruomenes padedant joms įgyvendinti programos LEADR priemones, skatinti naujų bendruomenių kūrimąsi ir esamų stiprinimą, pritaikyti gyventojų pajamų mokesčio kompensavimo įmonėms kuriančioms naujas darbo vietas mechanizmą sėkmingai įdiegtą Ignalinos rajone kur Taryboje yra LVLS dauguma, remti ekologinį švietimą mokyklose ir bendruomenėse, pageidaujant tėvams, sudaryti sąlygas kaimo vaikams mokytis įprastoje aplinkoje iki penktos klasės, skatinti bendruomeninę savivaldą ir savanorišką veiklą, įgyvendinti kitas LVLS programoje skelbiamas rajono savivaldos lygio priemones.

— Ką reikia keisti rajono valdymo struktūroje?

— Būtina decentralizuoti savivaldos valdymą ir nustatyti seniūnijų finansinį savarankiškumą. Be to mūsų partija reikalauja įteisinti tiesioginius seniūnų rinkimus. Žinoma, tai ne savivaldybės lygio klausimas, tačiau norime, kad mūsų rinkėjai žinotų, kad šią idėją mes visapusiškai palaikome.

— Ką valstiečiai liaudininkai siūlo smulkaus verslo plėtros srityje?

— Reikia keisti paramos skirstymo mechanizmus, mažinti reikalavimus. Susidaro įspūdis, kad Europos Sąjungos paramos skirstymo taisykles kuria žmonės, kurie nėra buvę kaime ir nežino realių problemų. Savivalda gali ir turi daryti įtaką Seimui tais klausimais, kuriuos būtent savivaldybės žino geriausiai, veikti per savo atstovus Seime. Šiandien ypač svarbu suteikti konkrečią paramą verslininkui ar ūkininkui, kurie sukuria naujas darbo vietas, pradeda ką nors vertinga gaminti ar padeda vietos gamintojui parduoti produkciją. Smulkus ir vidutinis verslas - tai pati lanksčiausia ir greičiausiai reaguojanti į šalies ūkio ir žmonių poreikius ūkinė struktūra, tai atsvara vis labiau ryškėjančioms monopolinėms tendencijoms Mūsų partijos naujoje programoje daug kalbama apie tai. Smulkiam verslui reikia žymiai palengvinti dalyvavimą projektuose, skatinti naujų pridėtinę vertę kuriančių įmonių steigimą.

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų