Turime kurti darbo vietas mieste ir kaime. Krizėmis mūsų neišgąsdinsit

Albinas KazanavičiusValstiečių liaudininkų kandidatas Albinas Kazanavičius – ūkininkas ir pramonininkas, puikiai išmanantis Tarybos nario darbą.

 

– Esate buvęs Utenos tarybos nariu ankstesniais metais. Kas jus paskatino vėl dalyvauti savivaldybių tarybų rinkimuose?

– Esu tikras, kad mano patirtis ir sugebėjimai gali pasitarnauti atstovaujant tų žmonių interesus, kurių balsas nelabai girdimas Taryboje ir Lietuvos centrinėje valdžioje. Aiškiai matau kaimo problemas, neišnaudojamas kaimo galimybes. Svarbiausia, kad mano tikslas – ne savi interesai. Noriu dirbti žmonėms ir dėl žmonių. Nueidamas nuo profesionalios veiklos arenos sakau, kad žinau, kaip dirbti ir užsidirbti, tad savo žinias ir patirtį noriu skirti pagalbai kitiems, o ypač pensininkams, nes pats toks esu.

– Papasakokite apie savo profesionalią patirtį ir visuomeninę veiklą. Ar pajutote krizę?

– Esu gamyklos direktorius, Darbdavių konfederacijos bei Melioracijos įmonių asociacijos prezidiumo narys. Aktyviai dalyvauju trišalėje taryboje. Melioracijos organizacijoje dirbau septyniolika metų, o 27–erius vadovauju gamyklai. Nors visi dreba dėl krizės, pasakysiu tiesiai: esu matęs ne vieną krizę ir krizėmis manęs neišgąsdinsi. Praėjusieji metai man buvo vieni geriausių per pastaruosius dvidešimt metų. Reikia mažiau dejuoti, o daugiau dirbti. Dirbame mieste, bet rengiamės plėsti gamybos apimtis ir kaime. Manau, kad darbo vietos yra visų problemų sprendimo raktas, o šia prasme mūsų valdžia daro per mažai. Juk visi matome, kaip žmonės masiškai išvažiuoja iš Lietuvos, nelieka jaunimo, uždarinėjamos mokyklos. Tai tragedija.

– Kaip kurti naujas darbo vietas?

– Vertinant iš asmeninės patirties, reikia imti ir daryti. Štai mes nusipirkome praėjusiais metais išdraskytą karvidę, pirmieji pradėjome gaminti iš pjuvenų granules, briketus, dabar planuojame gaminti biokurą, valyti miškus, įdarbinti daugiau žmonių. Kalbant apie politiką, svarbu keisti nusistovėjusią tvarką. Juk verslas merdi, o valdžia miega. Valstiečiai liaudininkai turi labai aiškią programą, kurioje ypač akcentuojamas savivaldybių aktyvumas sudarant sąlygas ir kuriant naujas gamybos bei aptarnavimo įmones. Mūsų partija kalba apie esminį požiūrio į savivaldą pasikeitimą Lietuvoje. Sąjungos naujai patvirtintoje programoje yra daugybė konkrečių nuostatų, kurios padėtų savivaldai atsistoti ant kojų ir užimti deramą vietą ūkiniame gyvenime. Kalbant apie naujai kuriamas darbo vietas, mes siūlome keisti mokesčių politiką. Šiandien savivaldybės nesuinteresuotos kurti pelningų įmonių, nes naujai sukurta pridėtinė vertė mokesčių pavidalu iškeliaus į bendrą biudžetą. Todėl siūlome įtvirtinti, kad dalis sukurto pelno ir PVM liktų jį sukūrusioje savivaldoje. Taip pat būtina kitomis priemonėmis gerokai išplėsti savivaldybių mokestinį ir finansinį savarankiškumą. Reikia nustatyti pastovią gyventojų pajamų dalį, kuria disponuos savivaldybės, ir nutraukti ydingą praktiką, kai Vyriausybė, siekdama mažinti biudžeto deficitą, neskiria savivaldybėms įstatymu priklausančių biudžeto lėšų. Kalbant apie kitas konkrečias priemones, būtina, pavyzdžiui, kurti savivaldoje administruojamų mokesčių kompensavimo mechanizmą įmonėms ir įstaigoms, sukuriančioms naujas darbo vietas, tuo pat metu neatleidžiančioms jau dirbančių žmonių. Ši sistema sėkmingai funkcionuoja pas mūsų kaimynus Ignalinos rajone, kuriam vadovauja valstietis liaudininkas Bronis Ropė.

– Valstiečiai liaudininkai pasisako prieš naujos atominės statybą. Kodėl?

– Visi žinome, kad atominė elektrinė nėra saugi. Ji pastatyta ant tektoninių lūžių. Visi taip pat žinome, kad dėl jos užteršta gamta. Aš džiaugiausi, kai ją uždarė. Mano, kaip verslininko, požiūris į naują elektrinę toks: kol aiškiai nematysime, kiek kainuos viena kilovatvalandė, negalima nieko daryti. Nes bus, kaip su „Mažeikių nafta“. Turėdami savo naftos perdirbimo įmonę mokame daugiausiai už kurą. Be to, naujos atominės projektas užgožia alternatyvios energetikos plėtrą, nes Vyriausybė paprasčiausiai neskiria tam deramo dėmesio. O potencialas Lietuvoje didelis, darbo vietų galima sukurti daug daugiau nei pastačius vieną atominę.

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų