Ekologija — tai dora , teisingumas, supratimas, filosofija ir svarbiausia — žinios, nuolatinis mokymasis

Valerija GražinienėEkologinė žemdirbystė tai žmogaus ryšio su gamta atstatymas, ūkininkavimas remiantis mūsų senolių patirtimi ir naujaisiais žemės ūkio ir gamtos mokslų pasiekimais Jau beveik du dešimtmečius Tatulos programa ieško galimybių ir sudaro sąlygas, kad ekologiškai ūkininkaujantys augtų, tobulėtų, finansiškai stiprėtų, gautų vertingų patarimų ir žinių , rastų draugų ir bendraminčių...

Šiandien Biržų krašte, pripažinkime, jau turime visiškai kitą situaciją, lyginant su laikotarpiu, kai pradėjome vystyti „Tatulos“ kryptį, įgyvendinant Tatulos programą. O juk pradėjome nuo nulio. Dirbdama Tatulos programoje nuo pirmųjų jos veiklos metų, noriu čia trumpai pasidalinti patirtimi. Nors šiandien vargu ar galima sutikti Biržuose žmogų, kuris nežinotų apie Tatulos programą, jos veiklą, pasiekimus Tačiau šiandien mūsų veikloje situacija yra subrandinta jau tiek, kad galime daryti dar svaresnius žingsnius.

Tad galiu šiandien jau drąsiai teigti, — mūsų ilgalaikė veikla, sudarė geresnes sąlygas biržiečiams čia gyventi ir dirbti. Tatulos programos suteikiama finansinė parama stiprino ekologinius ūkius. Labai didelę įtaką ūkių gyvybingumui turėjo ir Tatulos programos suderėtos kompensacinės išmokos už ekologinius pasėlius, kurie mokami nuo 1997 metų. Esame visiškai tikri, kad jas pavyks išlaikyti ir laikotarpyje po 2013 metų. Tik Tatulos programos dėka mokamos išmokos visame karsto regione, už nepalankias ūkininkauti žemes (buvo numatyta tik dviejose seniūnijose).

Jau septyniolika metų, kai Tatulos programa padeda ūkininkams realizuoti savo užaugintus, pagamintus maisto produktus. Visus mugių, turgelių organizacinius , biurokratinius, finansinius klausimus sprendžia išskirtinai Tatulos programa. Tad sudarytos sąlygos užsiimti gamyba ir smulkiems biržiečių ūkiams, sudarius jiems sąlygas tiesioginei rinkodarai.

O biržiečių produkcija šiandien yra labai vertinama, plačiai žinoma šalyje. Biržiečiai ūkininkai šiandien turi platų pirkėjų ratą, yra laukiami sostinėje ir ne tik. Galime tik pasidžiaugti kad pusę Lietuvos ūkininkų, kurie dalyvauja tiesioginėje rinkodaroje — sudaro būtent ūkininkai iš Biržų krašto.

Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų krašto ūkininkais. Kartu su jais aplankyta , stažuotasi ko ne visose pagrindinėse Europos šalyse. Be to, kiekvienais metais surengiame seminarus ir čia Biržuose, kad vieni pirmųjų gautų pačią šviežiausią ir naujausią informaciją, taip sakant iš pirmų lūpų. Mes daug dėjome ir dedame pastangų, sudarėme savo laiku ir realias galimybes smulkiems ūkiams stambėti, susiburiant į savotiškus realizavimo kooperatyvus. Tačiau matomai neblogai ūkininkai jaučiasi Tatulos programos globoje, — nors jau pernai sudarėme galimybę jiems burtis į gamybinį susivienijimą, kol kas pasinaudoti ta galimybe nėra skubama.

Tatulos programa laimėjo konkursą ir parengė visą išskirtinių maisto produktų gamybos bei ženklinimo ir sertifikavimo sistemą (parengtos taisyklės, specifikacijos, sertifikavimo sistema, patentavome atitinkamą ženklą, užregistravome interneto svetainę, — ir visa tai perdavėme šių darbų užsakovui, Žemės ūkio ministerijai), — tad sudarėme sąlygas sustiprėti ir tiems ūkiams, kurie šiandien dar nėra pasirengę ir nenori ekologiškai ūkininkauti. Esame tikri, kad pavyks suburti šiam tikslui ne vieną mūsų krašto ūkininką.

Mes šiandien esame sudarę geras sąlygas susitelkti, imtis nedidelės gamybos ir patiems smulkiausiems ūkininkams dalyvauti tiesioginėje rinkodaroje. Tokia mūsų veiklos kryptis šiandien ir rytoj yra manau pagrindinė ne tik mums, bet ir mūsų krašto žmonėms.

O galimybės čia nėra menkos. Mes jau daug metų dirbame vykdydami sveikos gyvensenos programą. Jau daug metų viešiname ir informuojame žmones apie sveikai mitybai netinkamus maisto produktus. Pradžioje to daryti nedrįso daugiau niekas. Šiandien jau galime pasidžiaugti, kad turime pasekėjų ne tik giminingose organizacijose, bet ši tema tapo viena iš pagrindinių ir žiniasklaidoje. Tad poreikis, maisto produktams^ kurie tiktų sveikai mitybai, ypač iš smulkesnių ūkių, — šiandien tikrai yra subrandintas. Žinoma, reikia dar nemenkų pastangų, kad išjudintume mūsų krašto ūkininkus pasinaudoti šiuo mūsų įdirbiu.

Džiugu, kad praėjusias metais galėjome ir Biržų miesto žmones pakviesti į devynių dienų sveikatinimo programą, kur Tatulos kavinukėje buvo pristatomi ekologiški produktai, pateikiami ir ragaujami patiekalai iš ekologinių daržovių. O susitikti su žolininke Jadvyga Balvočiūte ir gydytoja Filomena Taunyte susirinko šimtai biržiečių ir kiekvienas norėjo sužinoti ar prisiminti, kaip galima gyventi, gydytis ar būti sveikam prisimenant senelių ir prosenelių receptus.

Tatulos programa sugebėjo nemažai pasiekti, kad karsto regionas būtų laisvas nuo genetiškai modifikuotų organizmų (GMO). Tačiau visiškai siekiant apsaugoti Biržų kraštą nuo GMO, ir toliau nuosekliai siekiame, kad visoje Lietuvoje nebūtų auginami augalai su GMO.

Tatulos programa dalyvaudama įvairiose šalies darbo grupėse, aktyviai veikdama žiniasklaidoje, taria svarų žodį svarbiais Biržų kraštui reikalais. Mes viešai ir kategoriškai pasisakome prieš daniškų didžiųjų gyvulininkystės kompleksų statybą. Išreikšdami savo „NE“, — tuo pačiu atgrasome nuo tokių užmačių jautriame gamtosauginiu požiūriu Biržų krašte.

Tatulos programa beveik per du dešimtmečius sėkmingos veiklos, yra pelniusi tam tikrą vardą, plačiai žinomas yra jos ženklas. Todėl į Tatulos programos nuomonę visuomet yra įsiklausoma ne tik rengiant svarbius dokumentus , bet ir sprendžiant kasdieninius klausimus , kai į mus pagalbos kreipiasi biržiečiai.

Prieš du dešimtmečius pradėdami dirbti mes turėjome gražią viltį — palikti švaresnę aplinką vaikams ir anūkams, darbo vertę , saugesnį maistą, padėti žmonėms spręsti sudėtingais tampančius socialinius, aplinkosaugos, sveikatos apsaugos klausimus Ar pavyko? Atsakys laikas...

Visiems biržiečiams, ypač žemdirbiams, pasirinkusiems ar pasirinksiantiems nelengvą ekologinės žemdirbystės kelią , linkiu ištvermės , sumanumo ir sėkmės. Tikiu tvirta ekologinio ūkininkavimo ateitimi, nes šioje srityje dirba daug atsidavusių, savo darbą išmanančių žmonių.

Tatulos programos direktoriaus pavaduotoja

 

Valerija Gražinienė

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų