Kaimo plėtros skyriaus vedėjas A. Slavinskis – ūkiškai mąstantis žmogus

Albinas SlavinskisAlbinas Slavinskis – Telšių rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vedėjas. Iki balandžio 1 d. Žemės ūkio skyrius buvo pavaldus Telšių apskrities viršininko administracijai. Pasak A. Slavinskio, įvykus permainoms, iš esmės skyriaus darbas nepasikeitė – kaip ir anksčiau, skyrius organizuoja kaimo plėtrą, skirsto kvotas, rūpinasi pasėlių deklaravimu, registruoja ūkininkų ūkius, prižiūri melioracijos ir hidrotechnikos įrenginius, rūpinasi traktorių, savaeigių važiuoklių bei traktorinių priekabų technine apžiūra ir teisiniu registravimu bei kt.

A.Slavinskis dažnai susitinka su seniūnijose dirbančiais žemės ūkio specialistais, yra iš tų žmonių, kuris pažįsta visus rajono ūkininkus, žino jų rūpesčius ir visuomet stengiasi jiems padėti.

Drauge su Kaimo plėtros skyriaus vedėju peržvelgėme 2009 m. metų veiklos ataskaitą.  Darbų sąrašas gana ilgas.

2009 m. A. Slavinskio vadovaujamas Kaimo plėtros skyrius priėmė 4585 paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, patikrino 396 siunčiamus dokumentus, priėmė ir išsiuntė 114 paraiškų duomenims patikslinti paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones ir kompensacinėms išmokoms už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas.

Priimti 43 prašymai išmokoms už galvijus gauti, 2 prašymai galvijų draudimui kompensuoti. Patikrinta ir išsiųsta 17 patikrų ataskaitų pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš žemės ūkio gamybos“. Priimti 2 prašymai įregistruoti į pašarų ūkio subjektų sąrašą. Priimta 81 paraiška paramos teikimui bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą.

Gautos 89 paraiškos pieno kvotoms, įregistruota 50 subjektų į ūkininkų ūkio registrą, išregistruotas 81 ūkininkas iš ūkininkų ūkio registro, atnaujintos 2065 žemdirbių valdos. Įregistruoti, perregistruoti 514 traktorių ir traktorinių priekabų, atliktos 2835 techninės apžiūros traktoriams ir traktorinėms priekaboms, surinkta 63031 Lt mokesčių. Perduotas fiziniams ir juridiniams asmenims 1401 žemėlapis pasėlių ir žemės ūkio naudmenų deklaracijai. Kompensuota 70,0 tūkst. Lt. trumpalaikių ir ilgalaikių kreditų palūkanų 100 ūkininkų.

Surašyti 2 Kaimo rėmimo fondo protokolai, suteiktos lengvatinės paskolos už 200 tūkst. Lt.

Priimta 10 prašymų dėl melioracijos įrenginių gedimo. Per metus atlikta melioracijos darbų už 834 900 Lt.

Paruoštas ir pateiktas NMA vertinimui investicinis projektas „Viešvėnų seniūnijos Viešvėnų kadastrinės vietovės Mastupio upelio baseino griovių ir juose esančių statinių renovacija“. Bendra projekto vertė – 1 392 628 Lt, iš jų Paramos lėšos – 1 035 840 Lt.

Paruošti ir pateikti NMA vertinimui 4 investiciniai projektai, kuriuose partneris yra Telšių rajono savivaldybės administracija.

A. Slavinskis – Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos Telšių skyriaus narys. Jam svetimas tuščias politikavimas. „Mūsų partijos žmonėms svarbus ūkiškas požiūris, o ne politinės intrigos. Niekada į valdžią nesiveržiame dėl postų, bet siekiame atsigręžti į kaimą ir spręsti jo gyventojų problemas. Telšių rajonas – kaimiškas rajonas. Rinkimuose balsuokime už valstiečius liaudininkus – Taryboje reikia ūkiškai mąstančių žmonių“, – sakė A. Slavinskis.

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų