LVLS Kaišiadorių rajono skyriaus kandidatų
SĄRAŠAS

 1. Marijonas Mitkus. Kaišiadorys. LR žemės ūkio rūmai, organizatorius savivaldai. Asociacija „Neprėkštos bendruomenė“ - pirmininkas.
 2. Linas Lazauskas. Žasliai, LŽŪKT inžinierius mechanikas.
 3. Juozas Steponavičius. Kiemelių km., Kaišiadorių raj. LŽŪKT vedėjas.
 4. Gediminas Janonis. Rumšiškių sen. Dambravos km. Kaišiadorių raj. Ūkininkas.
 5. Antanas Matorka. Gudienos km. Kaišiadorių raj. Ūkininkas
 6. Saugirdas Liubševičius. Stabintiškių km. Žaslių apyl., Kaišiadorių raj. Ūkininkas.
 7. Arūnas Kupčinskas. Mičiūnų km. Nemaitonių sen. Kaišiadorių raj. Ūkininkas.
 8. Aleksandra Kupčinskienė. Žirgaičių km. Nemaitonių sen. Kaišiadorių raj. Ūkininkė
 9. Gražina Lapėnienė. Mikalaučiškių km. Žaslių sen. Kaišiadorių raj. Ūkininkė
 10. Česlovas Tiukša., Gudienos km. Kaišiadorių raj. Agroserviso „Gudienos grūdai“ pirmininkas.
 11. Albinas Jusas. Dovainonių km. Rumšiškių apyl., Kaišiadorių raj.Kooperatyvo „Dovainonių  agroservisas“ valdytojas.
 12. Audrius Kaduševičius. Zubiškių km. Palomenės sen., Kaišiadorių raj. Ūkininkas.
 13. Daugvydas Valiukonis. Zūbiškių km. Palomenės sen. Kaišiadorių raj. Ūkininkas
 14. Giedrius Daugėla. Zubiškių km. Palomenės sen. Kaišiadorių raj. Ūkininkas
 15. Virgis Dzedulionis. Tauskūnų km. Palomenės sen. Kaišiadorių raj. Ūkininkas.
 16. Darius Mardosas., Kaišiadorys. Ūkininkas
 17. Irmantas Varanavičius. Grėbliaučiškių km. Rumšiškių sen., Kaišiadorių raj. Ūkininkas
 18. Gediminas Jaščinskas. Livintų km. Palomenės apyl., Kaišiadorių raj. Ūkininkas
 19. Andrius Subačius. Migonių km. Kruonio sen., Kaišiadorių raj. Ūkininkas
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų