Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos
Tauragės skyriaus 2011 metų programa


Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga (LVLS) įkurta 1905m., tęsia ir įgyvendina savo pirmtakų - Jono Viliušio, Kazio Griniaus, Ernesto Galvanausko, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Jono Stangaičio ir kitų - propaguotas ir puoselėtas vertybes : demokratiją, valstybingumą, tautiškumą, socialinį teisingumą, pažangą, darbštumą ir dorovę.

Šios vertybės ir nuostatos yra LVLS veiklos pamatas.
LVLS kaip politinė jėga siekia vienodai patikimai atstovauti savivaldybės bendruomenės visiems teisėtiems interesams.
Musu veiklos principas - konstruktyvi partnerystė vietoje priešpriešos ir intrigų. Mes nesistumdome dėl įtakos ir valdžios ir nerengiame parodomųjų viešų ryšių akcijų.

Svarbiausi LVLS Tauragės skyriaus darbai per   2011-2014 savivaldybių tarybų kadenciją

Jeigu būsime išrinkti į 2011-2014m. Tauragės rajono savivaldybės tarybą tai ir toliau skatinsime bendruomenių kūrimąsi tiek mieste, tiek ir kaime. Jų veiklai skirsime reikalingas patalpas, žemės sklypus, konsultacinę paramą, remsime rengiamus projektus. Ugdysime gyventojų kompetenciją sprendžiant vietines problemas bei aktyviai dalyvaujant bendruomenių ir pilietiniame gyvenime.
Šiuo metu Tauragės rajone,tiek mieste tiek kaime, jau yra nemažai susikūrusių bendruomenių. Kai kurios yra gana aktyvios - parašiusios projektus pastatams, infrastruktūrai sutvarkyti. Tačiau daugumai dar reikalinga pagalba.
Mes griežtai pasisakome prieš politinių partijų kišimąsi į bendruomenės vidaus gyvenimą. Dar pasitaiko atvejų kada kai kurios politinės partijos stengiasi, kad per rinkimus jų partijos atstovas būtų išrinktas bendruomenės pirmininku arba seniūnaičiu. Dažniausiai po tokių "rinkimų" bendruomenės būna supriešinamos ir gerų rezultatų nėra ko laukti. Kitaip tariant - bet kuri vietos valdžios iniciatyva, jei ji remiasi tik politikų ar valdininkų pastangomis beveik nieko verta. Be milžiniškų vietos gyventojų, bendruomenių pastangų neįmanoma atgaivinti gyvenimo kaime, išmokyti žmonių laikytis tam tikrų bendruomeninių gyvenimo principų, padėti vienas kitam. Bendruomeninė iniciatyva dažnai gali greičiau ir efektyviau išspręsti tam tikrą konkrečios vietovės problemą nei tai padarys valdžia. Bendruomenė gali padėti skurstančiai šeimai pinigais, patarimais, jeigu šeima tvarkinga. Kaimynai kartu gali daug efektyviau apsisaugoti nuo vagių ir nusikaltėlių, net jei policijai neužtenka kuro apvažiuoti visų kaimų. Tačiau bendruomenių aktyvumas ne mažina, o didina atsakomybę. Su sąmoningais ir reikliais gyventojais dirbti sunkiau, tačiau rezultatas geresnis.
Lietuvos kaimas niekada neprarado ir neturi prarasti savo svarbaus vaidmens visam kraštui. Tai neįkainojama vertybė. Vienysime bendras pastangas, kad kaimas taptu patrauklia vieta gyventi, dirbti, kurti, sveikai ilsėtis, kurti šeimas, puoselėti tautines vertybes. Dėsime visas pastangas, kad daugiau lėšų būtu skirta kaimo plėtrai (investuosime į kelius, prieigas prie vandens telkinių į sanitarijos objektus). Eilę metų Tauragės miestui skiriamos daug didesnės lėšos ir neproporcingai mažai kaimui. Matome kad Tauragė pakeitė savo veidą - atsirado gražių gatvių, aikščių, pastatų, atėjo laikas atsigręžti ir į kaimą.
Švietimas įgalina žmogų tobulėti, leidžia visapusiškai atsiskleisti jo asmenybei, suteikia jam pranašumo konkurencinėmis sąlygomis. Tęsime švietimo įstaigų atnaujinimą, o prioritetu laikome šiuo metu labiausiai apleistą kaimo mokyklų atnaujinimą. Ypatingą dėmesį skirsime kaimo kultūros židinio išlikimui, jų kokybiškam atsinaujinimui - tai kultūros namų, bibliotekų ir kt...     Skatinsime privačių asmenų, kaimo bendruomenių, visuomeninių organizacijų kultūrinę veiklą ir iniciatyvas.
Pagarba gamtai, taršos mažinimas - šios problemos reikalauja sutelkto visų dėmesio. Visavertis žmogaus gyvenimas neįmanomas be natūralios gamtinės aplinkos išsaugojimo. Tai kuo kvėpuojame, ką valgome ir geriame, nulemia mūsų sveikatą ir gerovę. Iš esmės pagerindami aplinką - turime neblogą galimybę išvengti "prastos ekologijos" ligų proveržio. Dėsime pastangas, kad kuo skubiau būtų uždaryti vietiniai seniūnijų sąvartynai, užtikrintas sklandus atliekų surinkimo sistemos funkcionavimas. Vienu iš prioritetų laikome įgyvendinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo įstatymo nuostatas, kuriuo siekiama, kad iki 2014m. gruodžio 31d. ne mažiau kaip 95% gyventojų būtų aprūpinami viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir teikiamomis nuotėkų tvarkymo paslaugomis.

Visiems yra aišku, kad paslaugų sfera daro vietovę patrauklesnę, o pačios paslaugos leidžia sukurti didesnę pridedamąją vertę.Paslaugų svarba socialiai orientuotoje rinkoje nuolat auga. Valstiečiams liaudininkams didelį susirūpinimą kelia, kad paslaugų sfera daugiausiai išvystyta Tauragės mieste, tuo tarpu kaimuose, rajono gyvenvietėse vis dar nėra pasiekusi gyventojus tenkinančio lygio.Paslaugų įvairovė atskirose vietose nepakankama, ji galėtu būti didinama skatinant smulkųjį ir šeimos verslą. Inicijuosime paslaugų infrastruktūros, kaip vieningos visumos, plėtrą, tai užtikrintų augančias šių paslaugų pajamas ir naujas darbo vietas įvairių profesijų ir gebėjimų žmonėms.

Labai svarbu, kad visuomenė nepamirštų dvasinių vertybių, šeimos stiprinimo, tautos kultūros. Todėl sieksime gyvenamuosiuose rajonuose sukurti šeimai palankią aplinką, atitinkančia kiekvieno šeimos nario poreikius, įrengti žaliuosius plotus, vaikų žaidimo ir sporto aikšteles, poilsio zonas.

Skatinsime švarios gyvenamosios aplinkos puoselėjimą.

Suprasdami, kad savivaldybės biudžetas dažniausiai yra nepakankamas užtikrinsime, kad išlaidos būtu racionalios, pagrįstos ir efektyvios.

 

 

LVLS Tauragės skyriaus pirmininkas Eduardas Anulis

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų