Interviu su Prienų ūkininku Martynu Butkevičiumi, vienų iš LVLS kandidatu į savivaldybės tarybos narius

Martynas Butkevičius— Kodėl Jūs kaip ūkininkų sąjungos vadovas rajone dalyvaujate rinkimuose ir kodėl verta balsuoti už ūkininką?

— Man atrodo, kad ūkininkai, skirtingai nuo daugelio į politiką besiveržiančių žmonių, ypač naujokų, turi vieną esminį bruožą — jie yra ekonomiškai nepriklausomi ir nenaudoja politikos kaip priemonės padaryti karjerą ir padidinti savo pajamas. Dauguma mūsų esame gerai ant kojų stovintys žmonės, kurie gali padėti ir dažnai padeda kitiems. Tai esminis ūkininkus atstovaujančios politinės jėgos — valstiečių liaudininkų — bruožas. Todėl kviečiame balsuoti ne tiek už ūkininkus, kiek už ūkiškus žmonės, kurie ateina dirbti į Prienų tarybą.

 Ar dabartiniams politikams trūksta ūkiškumo?

— Taip, aš manau, kad  politikai su patirtimi ūkio vadyboje yra reikalingi visada. Kartais labai graudu žiūrėti kaip neūkiškai skirstomos rajono biudžeto lėšos, kad ir kelių asfaltavimui. Man malonu remtis mano partijos kolegų patirtimi, kurie vadovauja tokiems rajonams kaip Ignalina, Jonava, Ukmergė, Panevėžys, Šilutė, Kupiškis — ten valstiečiai liaudininkai.

 Kaip vertinate kaimo situacija rajone?

— Manau, kad rajono valdžios dėmesys kaimui turi būti padvigubintas. Mes turime daugiau pasistengti viešosios infrastruktūros atnaujinimo darbuose, t.y. kad žmonės turėtų vietas, kur susirinkti — bendruomenių namus, kultūros namus ir pan. Aiškiai pasisakome prieš gyvybingų kaimo mokyklų uždarymą.

— Tačiau tai ne tik Prienų problema, kaimas sensta, pinigai sukasi miestuose?

— Taip, bet ar turime su tuo sutikti. Tuos sprendimus, kurių negalime priimti rajonų tarybose vis vien turime gvildenti per savivaldos rinkimus. Nes kartais reikia ginčyti ir politiškai kovoti ne prieš politinius oponentus savo rajone, o kovoti už visų rajonų ir provincijos interesus Vilniuje. Tam reikia stiprių rajoninių politikų, kad jų balsas būtų girdimas Vilniuje. Deja, tokių turime nedaug.Užtenka pažiūrėti į statistiką, šiuo metu regionai gauna tik  12 proc visų skiriamų ES lėšų ūkio plėtrai Lietuvoje. ES parama tik iš dalies skiriama laikantis regioninės plėtros prioriteto principo, o sprendimai dėl paramos beveik visada priimami Vilniuje. Tai nenormalu. Ne visi centrinės valdžios biurokratai supranta, ko iš tiesų reikia rajonams. Matome kaip milžiniški pinigai eina antraeiliams projektams, tuo tarpu įmonės, kuriančios darbo vietas ir mokančios mokesčius, merdi.

— Koks neišnaudotas darbo vietų potencialas Prienuose?

— Pažiūrėkite į mūsų rajono šilumos ūkio situaciją. Esame tarp didžiausių atsilikėlių biokuro naudojimo srityje. Todėl turime aukščiausias kainas už šildymą (žr. lentelė). Yra ir kitų priežasčių, bet ši priežastis — esminė. Kita šios bėdos „medelio pusė“ yra ta, kad mūsų ūkininkai negauna pajamų, kurios galėtų gauti plėtodami biomasės energetiką. Tam reikia ir rajono ir centrinės valdžios dėmesio. Kol kas biomasės verslas neapsimoka, bet tik todėl, kad esame įpratę šokti pagal dujininkų dūdelę ir nenorime keisti prioritetų. Tačiau vėl kartoju, turime mąstyti kiek plačiau nei rajono lygmuo ir savivaldos rinkimuose turime kalbėti ne tik apie tai, kas geriau išklos asfaltą. Mastydama strategiškai, apie ateitį, mūsų partija, pavyzdžiui, gan griežtai pasisako prieš žemės pardavimo užsieniečiams sąlygų supaprastinimą, kol nesustiprės Lietuvos žemės ūkis. Tam, kad plėtotume bioenergetika reikės žemių ir miškų. Be to siūlome parengti sistemą, kuri leistų daugiau nei tris metus apleistą ir nenaudojamą žemę sugrąžinti į žemės ūkio gamybą. Ūkininkams, kurie kursis tokiose žemėse, teiksime prioritetą skiriant ES investicinę paramą.

 

Šilumos gamyboje biokurą ir gamtines dujas vartojančių įmonių šilumos kainos
2009 m. kovo 1 d. (Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija) 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų