LIETUVOS VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ SĄJUNGOS

PAREIŠKIMAS

DĖL SAVIVALDOS STIPRINIMO LIETUVOJE

2010-12-10
Panevėžys

Mūsų krašto savitumo išsaugojimas ir visos Lietuvos žmonių teisę į gyvenimo kokybės pagerėjimą yra strateginis LVLS prioritetas. Lietuvos didžiulė dalis gyventojų vis dar gyvena ne sostinės priemiesčiuose, bet nedideliuose miesteliuose ir kaimuose. Daugelis senosios Europos valstybių tik stengiasi imituoti tai, ką mes turime realybėje — vis dar apgyvendintą provinciją, kaimą.

Tačiau jei pažvelgsime į dabartinės valdžios daromus sprendimus, pamatysime, kad ji nenori, kad Lietuva išliktų tokia. Absoliuti dauguma investicijų koncentruojasi sostinėje ir keliuose miestuose. Valdžia sutelkia savo dėmesį į abejotiną naują atominį monstrą prie Visagino, bet visiškai nekreipia dėmesio į mažosios, lokalios energetikos vystymo galimybes kiekviename rajone. Mažo to, ji ne tik

rodo savo abejingumą, ji dar sąmoningai kenkia savivaldai. Pavyzdžiu toli ieškoti nereikia — ko vertas puolimas prieš Ukmergę, kuri padarė tai, ką privalėjo padaryti.

Atskiro dėmesio reikalauja kasmetinis savivaldybių marinimas "badu" per neteisėtus biudžeto karpymus. Savivaldybės ir toliau laikomos melžiamomis karvėmis iš kurių galima atimti tiek, kiek norisi. Dabartinis biudžetas atvėrė kelius dar labiau skurdinti regionuose gyvenančius žmones. Valdantieji aiškų prioritetą skiria neesminiams projektams, pavyzdžiui, kelio Kaunas-Daugpilis projektui, kuriam skiriami dešimtys milijonų litų, ambasadų ir ministerijų pastatų rekonstrukcijai, tuo tarpu uždarinėjami rajono verslo centrai, masiškai mažinami gydytojų etatai rajoninėse ligoninėse, stoja verslo paramos projektai savivaldybėse, nutrauktas nemokamas verslo konsultavimas, savivaldybes palieka gabiausi specialistai.

Vyriausybės veiksmai grubiai pažeidžia Vietos Savivaldos Chartijos 9 straipsnį, kuris numato, jog savivaldos organų finansiniai ištekliai turi būti proporcingi numatytiems įsipareigojimams.

Atsižvelgdama į susidariusią situaciją, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga siūlo:

  • Decentralizuoti valstybės valdymą. Dalį valstybei nebūdingų funkcijų perduoti savivaldai ir nevyriausybinėms organizacijoms.
  • Skatinti, kad investicijos į Lietuvos ūkį pasiskirstytų kuo tolygiau, skatintų Lietuvos regionų plėtrą ir nesikoncentruotų sostinėje.
  • Siekti, kad ES paramos skirstymo procese didėtų regionų vaidmuo (šiuo metu tik 11 proc. paramos ES skiriama laikantis regioninės plėtros prioriteto principo). Perduoti paramos administravimą į regionus.
  • Ženkliai išplėsti savivaldybių mokestinį ir finansinį savarankiškumą. Nustatyti pastovią gyventojų pajamų dalį, kurią valdys savivaldybės. Nutraukti ydingą praktiką, kai Vyriausybė, siekdama mažinti biudžeto deficitą, neskiria savivaldybėms įstatymu priklausančių biudžeto lėšų.
  • Įstatymu nustatyti seniūnijų finansinį savarankiškumą. Sudaryti sąlygas seniūnijoms teikti dalį viešųjų paslaugų.
  • Įteisinti tiesioginius merų ir seniūnų rinkimus.
  • Remti savivaldybių ir vietos bendruomenių pastangas apsirūpinti autonominiais energijos šaltiniais.

Aukščiau minėtos priemonės gali padėti spręsti ekonominio sąstingio ir giluminės ūkio krizės padarinius. Kol centrinė valdžia neranda galimybių realiai paskatinti ūkio atsigavimo, kas jei ne savivalda, nelaukdama kol baigsis krizė ir kol merdi verslas, turi įsitraukti į pelningų ir daug darbo vietų kuriančių vietinių įmonių steigimą.

Savivaldybėse būtina kurti naujas vietinės energetikos įmones, biokuro katilines, atliekų rūšiavimo ir perdirbimo, municipalinio ekobūsto statybų ir renovacijos įmones, logistinius centrus, ekologinės prekybos centrus ir turgavietes, inovacinės gamybos įmones. Savivaldą reikia įtraukti į aktyvią ekonomiką ir pridėtinės vertės bei darbo vietų kūrimą.

Dvidešimt pastarųjų metų mus ragino daryti kitaip. Šiandien savivalda nesuinteresuota kurti darbo vietų, nes jeigu taip ir atsitiks — visi pinigai iškeliaus į bendrą biudžetą. Todėl naujoje valstiečių liaudininkų programoje numatome keisti mokesčių sistemą, kad dalis savivaldybės pastangomis sukurto pelno ir PVM mokesčių turi likti savivaldoje.

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų