Žaliųjų frakcijos konferencija

Gruodžio 16 d. vyko Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos Žaliųjų frakcijos organizuojama konferencija "Žaliosios energetikos ekonominė nauda Lietuvai – realybė ar fikcija?".

Konferencija, kuri vyko LŽŪU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko konferencijų salėje, buvo organizuojama siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į Kopenhagoje vykstančią klimato kaitos konferenciją bei aktyvinti diskusijas aplinkosaugos klausimais Lietuvoje.

Konferencijoje buvo kalbama, ar naujos Atominės elektrinės statyba yra naudinga Lietuvai ir kokie kiti alternatyvios energijos gamybos keliai šiuo metu gali būti naudojami. Pranešimus skaitė Lietuvos žemės ūkio universiteto docentas K. Navickas, Lietuvos žemdirbystės instituto daktaras G. Brazauskas bei J .Droždz iš Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto.

Artimiausiu metu bus paskelbta galutinė konferencijos rezoliucija ir pranešimų santraukos.

 

Konferencijos darbotvarkė:

Konferencijai pirmininkauja Virginija Apanavičienė (LVLS, Žaliųjų frakcija)

14:00-14:20 Konferencijos atidarymas. R. Karbauskio įžanginis žodis.

14:20-14:35 Bioenergetikos technologijos - energetiniai augalai, biokuras, biodegalai ir biodujos.
Pranešėjas doc.K. Navickas, Lietuvos žemės ūkio universitetas.

14:35-14:45 Kopenhagos konferencijos nutarimai ir aplinkos apsaugos perspektyvos po 2012 m.
Pranešėjas T. Tomilinas, LVLS Žaliųjų frakcija.

14:45-15:00 Daugiamečių žolių auginimas ir naudojimas energetinėms reikmėms. Nauji tyrimai.
Pranešėjas dr. G. Brazauskas, Lietuvos žemdirbystės institutas.

15:00-15:15 Atsinaujinančios energetikos įtaka kaimo plėtrai.
Pranešėjas J. Droždz, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

15:15-15:35 Klausimai pranešėjams, diskusija.

15:35-15:45 Rezoliucijos projekto pristatymas, priėmimas.
Pranešėjas A. Jarukaitis, LVLS Žaliųjų frakcija.

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų