Konferencija "Atsinaujinančios energetikos šaltiniai ir darbo vietų kūrimo perspektyva Lietuvoje"

Prasidėjus Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencijai Kopenhagoje valstiečiai liaudininkai ir žalieji kviečia solidarizuotis su pasauliu ir aktyviai diskutuoti apie svarbiausias planetos problemas, apie tai, ką mes čia Lietuvoje turime padaryti, kad mus gerbtų ateities kartos. Š.m. gruodžio 16 d. (trečiadienį) vyks LVLS išplėstinis Tarybos posėdis - Konferencija "Atsinaujinančios energetikos šaltiniai ir darbo vietų kūrimo perspektyva Lietuvoje". Konferencija rengiama partijos vadovybės ir sąjungos Žaliųjų frakcijos iniciatyva. Pridedame darbotvarkę. Renginys vyks Lietuvos Žemės ūkio universiteto IV-ųjų rūmų konferencijų salėje, Universiteto g. 8a, Akademija, Kaunas.

Renginio pradžia 14:00 val.

Išplėstinis LVLS Tarybos posėdis – Konferencija

 2009 m. gruodžio 16 d. (trečiadienis)
LŽŪU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko konferencijų salė
Universiteto g. 8a, Akademija, Kauno raj. 

Eil.
Nr.

Pranešimas / Klausimas

Pranešėjas

Pristatymo / svarstymo laikas


I-ma dalis,    Konferencija tema
„Atsinaujinančios energetikos šaltiniai ir darbo vietų kūrimo perspektyva Lietuvos kaime“
Konferencijai pirmininkauja: Virginija Apanavičienė, Vidmantas Šeškevičius (LVLS, Žaliųjų frakcija)

1.

Konferencijos atidarymas

R. Karbauskis

14:00-14:20

2.

Bioenergetikos technologijos - energetiniai augalai, biokuras, biodegalai ir biodujos

doc.K.Navickas, LŽŪU

14:20-14:35

3.

Kopenhagos konferencijos nutarimai ir aplinkos apsaugos perspektyvos po 2012 m.

T.Tomilinas

14:35-14:45

4.

Daugiamečių žolių auginimas ir naudojimas energetinėms reikmėms. Nauji tyrimai

 dr.G. Brazauskas, LŽI  

14:45-15:00

5.

Žalioji  ekonomika ir darbo vietų kūrimo perspektyva 

J.Droždz, LAEI

15:00-15:15

6.

Klausimai pranešėjams, diskusija

pirmininkaujantis

15:15-15:35

7.

Rezoliucijos projekto pristatymas, priėmimas

A.Jarukaitis

15:35-15:40

PERTRAUKA


II-ra dalis,    LVLS tarybos posėdis
Posėdžiui pirmininkauja Ramūnas Karbauskis, LVLS pirmininkas

8.

Sąjungos metų veiklos aptarimas, situacija skyriuose,  sekančių metų veiklos planai

R.Karbauskis

16:20-16:40

9.

Savivaldos aktualijos Lietuvoje

B.Ropė

16:40-16:55

10.

Aktuali informacija iš LR Seimo

R.Baškienė, A.Baura

16:55-17:10

11.

Kiti klausimai

 

 

11.1.

Darbo grupės LVLS programos naujos redakcijos paruošimui sudarymas

pirmininkaujantis

17:10-17:15

11.2.

Dėl LVLS pozicijos pakeitimo: neteikti prioriteto naujos atominės elektrinės statybai Lietuvoje, o aktyviai skatinti alternatyviosios energetikos plėtrą

pirmininkaujantis

17:15-17:20

12.

Diskusija, nutarimų priėmimas

pirmininkaujantis

17:20-17:45

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų