Warning: Creating default object from empty value in /home/lvzslt/domains/lvzs.lt/public_html/lt/plugins/system/modulesanywhere.php on line 159

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos tarybos
REZOLIUCIJA


2009-10-07

DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGETIKOS ŠALTINIŲ, YPAČ BIOMASĖS, PLĖTROS


Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga keičia savo ilgalaikę poziciją dėl atominės energetikos ir siūlo svarstyti jos alternatyvas. Aplinkosauginiai aspektai, neišnaudotas Lietuvos potencialas atsinaujinančių energijos šaltinių, biokuro gamybos srityse, o svarbiausia, konkuruojančių atominių elektrinių projektai Kaliningrade ir Baltarusijoje kelia pagrįstas abejones dėl būtinybės statyti naują atominę elektrinę Lietuvoje. Vargu ar Lietuva pajėgs pastatyti pigesnę atominę elektrinę nei kaimynai, kurių nesaisto jokie įsipareigojimai ES dėl reaktorių saugumo. Be to nėra aiškios elektrinės statybos kaštų analizės ir preliminarūs skaičiai kol kas nemažina abejonių dėl statybų tikslingumo.

LVLS Taryba atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Komisija prognozuoja, kad iki 2020 m. biomasės naudojimas energetikoje sudarys apie 50 proc. Europos mastu. ES ekspertai pabrėžia, kad Lietuva yra sąlyginai geroje pozicijoje dėl biomasės potencialo didinimo – mūsų šalyje išplėtotos centrinio šildymo sistemos, pradėjo funkcionuoti atliekų rūšiavimo sistema ir svarbiausia Lietuva turi milžinišką nepanaudotą žemės ir miško turtą. Ekspertų skaičiavimu, jeigu 2008 m. vietoje importuojamo iškastinio kuro būtų naudojamas biokuras – vartotojai sutaupytų apie 500 mln. litų.

ES aiškiai skatina naujas technologijas, kai elektros gamyba vykdoma arčiau vartotojo ir plėtojama kogeneracija: ten, kur reikia šilumos, kartu gaminama ir elektra. Jei Lietuvoje būtų skatinama kogeneracija, du trečdaliai elektros gamybos klausimų būtų išspręsti. Kol turėjome Lietuvoje atominę elektrinę, nebuvo leidžiama statyti kogeneracinių įmonių. Pirmoji kogeneracinė elektrinė Lietuvoje buvo pastatyta Panevėžyje tik prieš 2 metus.

LVLS Taryba ragina nedelsiant imtis biomasės ir biokuro rinkos augimo skatinimo priemonių, kurios leistų atsitiesti visam ūkiui - didinti šiandien taip trūkstamų darbo vietų skaičių regionuose, atvertų papildomas rinkas žemdirbiams, taip pat sutaupytų milijardus, mokamus už importuotas gamtines dujas. Vien panaudojus kurui kasmet susidarančią nepanaudotų šiaudų dalį, būtų galima gauti nuo 300 iki 900 MW šiluminę galią. Dabar šio pigiausio kuro energetiniams reikalams sunaudojama tik 1,5–2 proc. galimų išteklių.

Biomasės ir biokuro naudojimas ne tik teigiamai atsilieptų Lietuvos ūkiui, bet ir sumažintų aplinkos taršą, mat jis nuo 40 iki 80 proc. mažiau taršesnis už importuojamą iškastinį kurą - gamtines dujas, mazutą.
LVLS Taryba siūlo:

  • Kuo skubiau priimti Atsinaujinančios  energetikos įstatymą ir pašalinti šios energetikos plėtros biurokratinius trukdžius.
  • Sudaryti Atsinaujinančios energetikos plėtros skatinimo fondą iš akcizų, numatomų taikyti ateityje gamtinėms dujoms bei taikomų  kitam iškastiniam bei importuojamam kurui. Numatyti konkrečius valstybės paramos mechanizmus investicijoms į biomasės ir biokuro gamybą ir vartojimo skatinimą
  • Nutraukti mažų ir vidutinių įmonių diskriminavimą biomasės gamybos ir perdirbimo srityje ir netaikyti griežtų apyvartos reikalavimų įmonėms, kurios nori dalyvauti viešuose pirkimuose susijusiuose su Alternatyvios energetikos plėtra
  • Ragina LVLS atstovaujančius savivaldybių merus prisijungti prie Europos merų konvencijos dėl Atsinaujinančių energetikos šaltinių plėtros.

LVLS siūlo nelaukti  10-15 metų naujos atominės elektrinės ir pigios elektros energijos. Turėkime pakankamai politinės valios sudaryti visas sąlygas Atsinaujinančios energetikos plėtrai Lietuvoje ir per artimiausius keletą metų, naudodami turimą biokurą, siekime apsirūpinti bent 60-čia procentų sava ir dvigubai pigesne šiluma.

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų