Kandidatų į Europos Parlamentą reitingavimas

LVLS kandidatų į Europos Parlamento
rinkimų sąrašą
reitingavimo

INSTRUKCIJA

Remiantis LVLS VI-ojo, neeilinio suvažiavimo, įvykusio 2009 m. vasario 28 d. Anykščiuose, delegatų sprendimu, pradedamas kandidatų į LVLS Europos Parlamento rinkimų sąrašą vardinio sąrašo reitingavimas, kuriame dalyvauja visi partijos nariai remiantis šia instrukcija. Atlikus reitingavimą sąrašas įstatymų numatyta tvarka bus patvirtintas LVLS Taryboje ir teikiamas Vyriausiajai rinkimų komisijai.

Remiantis 2009 m. kovo mėn. 25 d. LVLS Valdybos sprendimu LVLS skyriams yra pateikiami:

• LVLS EP rinkimų vardinio sąrašo reitingavimo blankai (griežtos atskaitomybės dokumentas)
• Reitingavimo dalyvių sąrašas-žiniaraštis (griežtos atskaitomybės dokumentas)
• Reitingavimo instrukcija
LVLS kandidatų į Europos Parlamentą prisistatymas (čia)

Pilna informacija apie LVLS skyrių keliamus kandidatus yra skelbiama LVLS internetinėje svetainėje (čia). Skyriams išsiųsti (ar pateikti) LVLS EP rinkimų vardinio sąrašo reitingavimo blankai bus anoniminiai – langelyje ties pasirinktų kandidatų pavardėmis reikės įrašyti skaičių nuo 1 (aukščiausias reitingas) iki 24 (žemiausias reitingas). Jei kandidatų sąraše daugiau nei 24 asmenys, kiti langeliai paliekami nenumeruoti.

Neteisingai užpildyti reitingavimo blankai bus laikomi negaliojančiais.

Skyrius gaus tiek reitingavimo blankų (pavyzdį galima peržiūrėti čia), kiek registruotų LVLS narių yra skyriuje. Pasiimdamas reitingavimo blanką LVLS narys privalės pasirašyti reitingavimo dalyvių sąraše.(pavyzdį galima peržiūrėti čia). Panaudotų blankų skaičius turi atitikti parašų skaičių reitingavimo dalyvių sąraše. Nepanaudoti blankai grąžinami LVLS sekretoriatui.

Už reitingavimo organizavimą atsakingi LVLS skyriai. Jie savo nuožiūra organizuoja partijos EP rinkimų sąrašo reitingavimo eigą (galima organizuoti reitingavimo procesą LVLS skyrių, poskyrių susirinkimuose, pateikti blankus, o vėliau juos surinkti iš atskirų LVLS narių ir pan.). Partijos narys, pageidaujantis griežto anonimiškumo gali įdėti savo užpildytą blanką į atskirą voką ir jį perduoti skyriaus pirmininkui ar įgaliotam asmeniui. Vokai bus atplėšiami tik LVLS sekretoriate atliekant reitingavimo rezultatų skaičiavimą LVLS Valdybos nustatyta tvarka.

Reitingavimas vyks nuo kovo 25 d. iki balandžio 6 d. Balandžio 6 d. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungai (Pamėnkalnio g. 26, LT-01114, Vilnius) turi būti atsiųsti ar pristatyti sureitinguoti blankai ir dalyvių sąrašai. Balandžio 8 d. LVLS Tarybos posėdyje, remiantis reitingavimo duomenimis, bus patvirtintas galutinis LVLS EP rinkimų sąrašas.

Pageidautina, kad, atliekant reitingavimą, LVLS nariai būtų susipažinę su LVLS EP rinkimų vardiniu sąrašu bei informacija apie kiekvieną sąrašo kandidatą, kuri yra paskelbta Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos Interneto tinklapyje: (čia)

Partijos vadovybė nedarys poveikio LVLS narių apsisprendimui. Taip pat būtina užtikrinti, kad skyriuose nebūtų stengiamasi paveikti reitinguojančius narius. Laisvas kiekvieno LVLS nario apsisprendimas dėl LVLS EP rinkimų sąrašo reitingavimo ir yra pagrindinis šio veiksmo tikslas.
 
 
Iškilus neaiškumams ir klausimams prašome susisiekti su LVLS sekretoriatu:
Tel.: 8 5 2120821, 8 5 2124518, 8 615 38 725, 8 686 27 469
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų