Erlandas Galaguz

Kandidatas į Visagino savivaldybės merus 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose

Facebook

Gimė 1970 m. rugsėjo 25 d. Alytuje, darbininko ir darželio šeimininkėlės šeimoje.

1986 m. baigė Alytaus 5-osios vidurinės mokyklos aštuonias klases.

1989 m. Alytaus politechnikume įgijo pramonės įmonių įrengimų montažo ir remonto šaltkalvio profesinę kvalifikaciją.

1995 m. baigė Kauno technologijos universitetą ir įgijo mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

1997 m. Obninsko atominės energetikos institute įgijo inžinieriaus fiziko ir šilumos energetiko magistro kvalifikacinį laipsnį.

1989–1991 m. dirbo vairuotoju ir dirbtuvių vedėju kolūkyje „Pergalė“, Lazdijų rajone.

1997–2018 m. buvo valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės bloko reaktoriaus valdymo inžinierius, nuo 2002 m. – Eksploatacijos nutraukimo projektų valdymo tarnybos vyriausiasis inžinierius, projekto vadovas, Priežiūros ir statybos grupės vadovas, Statybos priežiūros skyriaus viršininkas, Statybos ir infrastruktūros valdymo skyriaus vadovas.

Nuo 2018 m. vasario 12 d. eina UAB „Visagino būstas“ direktoriaus pareigas.

2014–2018 m. – Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkas.

2015 m. kovo 1 d. išrinktas Visagino savivaldybės tarybos nariu, 2015–2018 m. – Miesto ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas ir Utenos regiono plėtros tarybos narys.

Nuo 2017 m. globoja be tėvų likusius vaikus kaip socialinis globėjas.

Moka rusų ir anglų kalbas.

Vedęs. Žmona – Viktorija, sūnus – Arvydas (20 m.), duktė – Emilija (8 m.).

Nuo 2005 m. aktyviai buriuoja. 2012 m. įsteigė Visagino buriuotojų klubą. Keliauja, daug skaito, sportuoja.


 

LVŽS kandidato į Visagino savivaldybės tarybos narius - merus
Erlando Galaguzo rinkimų programa

(sutrumpinta)

Visaginas — išskirtinis Lietuvos miestas, unikalus savo susikūrimo istorija ir geografija, daugiakultūrine aplinka, išgyvenantis sudėtingą naujos tapatybės ir miesto vizijos paieškos laikotarpį. Ypatingi yra ir miesto žmonių poreikiai, problemos, o tuo pačiu miesto valdžiai keliami uždaviniai.

Tikiu, kad Visaginas gali tapti Rytų Aukštaitijos traukos centru, todėl žadu visą savo dėmesį skirti sparčiam Visagino, kaip gyvenimui, verslui ir turizmui patrauklaus miesto, potencialui bei konkurencingumui vystyti, kad ir vėl patikėtumėte jo stabilia ateitimi.


Mano prioritetai:

DARNUS ŽMOGUS / ŠEIMA: Dėmesys jaunoms šeimoms, senjorams bei neįgaliesiems. Kokybiška sveikatos priežiūra, saugi aplinka vaikams augti ir ugdyti(s). Sveiko gyvenimo būdo ir aktyvaus laisvalaikio skatinimas.

DARNI VISUOMENĖ IR APLINKA: Tarpetninės bendrystės stiprinimas. Parama bendruomenėms ir nevyriausybiniam sektoriui. Patrauklios gyventi aplinkos kūrimas. Dėmesys aplinkosaugai, ežerų, parkų poilsio ir sporto zonų tvarkai.

DARNUS ŠVIETIMAS IR KULTŪRA: Optimalus švietimo lėšų paskirstymas, specialiųjų ugdymo poreikių problemų sprendimas. Gyventojų kultūrinės saviraiškos skatinimas, bendruomeniniai projektai. Parama tautinių mažumų bei religinėms bendruomenėms.

DARNI EKONOMIKA: Naujų investuotojų pritraukimas. Infrastruktūros išnaudojimas, investicijos į žmonių kompetencijas. Savivaldos bendradarbiavimas su verslu ieškant miestui palankių sprendimų, neprarandant esamų ir kuriant naujas darbo vietas. Bendradarbiavimas su pagrindine miesto darbdave IAE.

DARNUS VALDYMAS: Maksimalus savivaldos darbo ir viešųjų pirkimų skaidrumas, ES lėšų įsisavinimo efektyvumas, bendruomenių dalyvavimas sprendimų priėmime.

Tik sėkmingo bendradarbiavimo, tarpusavio susikalbėjimo tarp Tarybos narių ir administracijos, gyventojų nuomonės įsiklausymo dėka pasieksime reikšmingų pokyčių miesto gyvenime. Veikime drauge - atvirai, sąžiningai ir garbingai!

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų