Aleksandra Minajeva

Kandidatas į Vilniaus rajono savivaldybės merus 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose

Facebook

Aleksandra Minajeva gimė Vilniuje, 1976 metais. 1993 metais baigė 8-tą vidurinę mokyklą. 2014 metais įgijo aukštąjį magistro išsilavinimą, inžinieriaus-energetiko specialybę bei aukštąjį neuniversitetinį, veterinarijos felčerės specialybę. Šiuo metu tęsia studijas ASU doktorantūroje. Daug metų dirbo buhaltere, vėliau - kiaulių veisimo ūkio vedėja bei veterinarijos felčere. Daugelį metų skyrė savęs pažinimui ir tobulinimui. Studijuodama magistrantūroje itin susidomėjo jai artimomis žaliosiomis idėjomis, atsinaujinančiais energijos ištekliais, su kuriais susijusios ir dabartinės jos studijos.

Organizuodama ir vesdama kursus, seminarus ar paskaitas rado savo pašaukimą - perduoti žinias kitiems, todėl šiuo metu dirba lektore Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje. Dėsto atsinaujinančių energijos šaltinių, pastatų vėdinimo ir oro kondicionavimo dalykus. Puikiai išmano pastatų renovaciją bei auditą.

Noras realizuoti žaliąsias idėjas, daryti gerus darbus gamtai ir žmogui, ypač ginant jautrių visuomenės grupių interesus, pagaliau atvedė ją į žaliųjų visuomenininkų gretas. Yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narė ir Vilniaus rajono skyriaus pirmininkė.

1998 metais iš Vilniaus miesto persikėlė gyventi į Vilniaus rajoną. Kasdien susiduria su įvairiomis rajono problemomis, pradedant gatvių asfaltavimu, baigiant jaunimo neužimtumu ir bedarbyste. Vilniaus rajono vizija – tai gražios, sutvarkytos gyvenvietės, renovuoti pastatai, sutvarkyti ir saugomi parkai, laisvalaikio centrai, išvystyta infrastruktūra, sukurtos darbo vietos ir laimingi gyventojai, nepriklausomai nuo amžiaus ar tautybės.

Laisvai kalba rusų ir anglų kalbomis.

Pomėgiai – kinologija, gamta, knygos, rankdarbiai.

Yra atsakinga, kantri, organizuota ir savarankiška.


 

VILNIAUS RAJONAS – MŪSŲ NAMAI

Mūsų komandos ir mano tikslas – uždegti žalią šviesą ekologiškai, žaliai, sveikai, saugiai aplinkai, kurioje gera ir patogu gyventi, auginti vaikus, mokytis, dirbti, ilsėtis, kvėpuoti neužterštu oru, gėrėtis išsaugotais parkais, miškais ir kurti asmeninę bei šeimos gerovę. Mūsų tikslai:


INVESTICIJA Į VAIKŲ ATEITĮ

Naujų vaikų darželių ir mokyklų kūrimas, saugus vaikų kelias į mokyklas, kokybiškas ir prieinamas vaikų švietimas, užklasinė veikla. Lėšų naujiems darželiams, mokyklų renovacijai, vaikų saugumui ir eismo saugumui pakeliui į mokyklas užtikrinti atsiras baigus išlaidauti brangiems nereikalingiems projektams.


INVESTICIJA Į GYVENTOJŲ GEROVĘ

Kelių asfaltavimas, dviračių takų, šaligatvių įrengimas. Žaliųjų erdvių plėtra ir esamų išsaugojimas būtų puiki ir saugi erdvė mamoms su mažamečiais vaikais, judriems paauglių žaidimams, senjorų poilsiui, taip pat užtikrins gyvenimo kokybę, rekreacinę funkciją, oro kokybę ir aplinkos komfortabilumą gyvenvietėse. Įgyvendinti žiedinės ekonomikos elementus, skatinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių panaudojimą. Prisidėti prie sodininkų bendrijų gerovės skatinant sodininkų iniciatyvas aplinkosaugos, kraštovaizdžio ir bendruomenės puoselėjimo srityse.


INVESTICIJA Į VERSLĄ

Plėtoti verslą ir skatinti naujų darbo vietų kūrimą. Palaikyti smulkiuosius šeimos verslus, ūkininkus, amatininkus. Skatinti turizmą.


INVESTICIJA Į ATEITĮ

Įtraukti gyventojus į jiems aktualių seniūnijos ir savivaldybės lygmens sprendimų svarstymą. Valdymo pokyčiai galimi tik į savivaldos veiklas aktyviai įtraukiant visas bendruomenes. Bendruomenių priežiūra ir dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose leistų užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami ieškant kompromisų, tariantis ir kartu randant visas puses tenkinantį sutarimą.

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų