Valentinas Gražulis

Kandidatas į Vilkaviškio savivaldybės rajono merus 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose


Gimė 1956 m. rugpjūčio 10 d. Vilkaviškio rajone, Šukių kaime. Tėvai – Katerina Gražulienė ir Valentinas Gražulis buvo ūkininkai, yra mirę. Šeimoje užaugo keturi vaikai.

Vidurinį išsilavinimą įgijo Kapsuko Jono Jablonskio vidurinėje mokykloje. 1977–1982 m. studijavo tuometės Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio elektrifikacijos fakultete, įgijo inžinieriaus elektriko kvalifikaciją.

Darbinę veiklą pradėjo Vilkaviškio rajono Vištyčio kolūkyje, dirbo vyriausiuoju energetiku, vėliau – vyriausiuoju inžinieriumi. Prasidėjus privatizavimo procesui buvo žemės ūkio įmonės vadovas.

1998 m. dirbo Vilkaviškio rajono Didvyžių globos namuose energetiku. 2001 m. buvo paskirtas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiuoju specialistu.

Nuo 2014 m. eina UAB Vilkaviškio komunalinis ūkis direktoriaus pareigas.

Yra aktyvus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Vilkaviškio skyriaus narys.

Laisvai kalba, rašo rusų kalba, su žodyno pagalba kalba anglų ir lenkų kalbomis.

Vedęs. Šeimoje užaugino keturis vaikus.

Laisvalaikiu lanko kultūros renginius. Atostogas išnaudoja poilsinėms ir pažintinėms kelionėms.

 


 

Rinkiminė kandidato merus programa

Pokyčiai, kurių laukėme 30 metų, prasidėjo- tęskime juos ir savivaldoje!

Mano tikslas - kartu su rajono taryba užtikrinti, kad visi Vilkaviškio miesto ir rajono seniūnijų bendruomenių nariai galėtų naudotis miesto ir rajono darnaus vystymosi pasiekimais ir drauge kurti teisingą, įtraukią, pilietišką bendruomenę. Veiklos kryptys ir darbai:

1. Pradėtų darbų tęstinumas ir jų savalaikis, kokybiškas įgyvendinimas bei naujų idėjų generavimas;

2. Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra, pagalba jaunų šeimų įsikūrimui;

3. Lygių galimybių senjorams ir neįgaliesiems užtikrinimas dalyvauti socialiniame gyvenime;

4. Gyventojų įtraukimas jiems aktualių seniūnijų ir savivaldybės lygmens sprendimų svarstymą;

5. Miesto daugiabučių namų kvartalų kompleksinis tvarkymas, derinant namų renovaciją bei poilsio ir sporto zonų, vaikų žaidimų aikštelių, automobilių stovėjimo vietų įrengimą;

6. Inicijuoti tyrimą dėl šilumos gamybos kainos pagrįstumo;

7. Alternatyvių šilumos ir elektros energijos jėgainių diegimas;

8. Pagrindinių viešosios erdvės objektų pasiekiamumo didinimas žmonėms su negalia - pandusų, keltuvų įrengimas;

9. Parama verslui, organizacijoms, prisidedančioms prie miesto ir rajono estetinio vaizdo formavimo;

10. Parama projektus vykdančioms bendruomenėms;

11. Savivaldybės parama ir kontrolė optimaliam švietimo lėšų paskirstymui, be kurios neįmanomas etatinio modelio įgyvendinimas;

12. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą parengimas ir įgyvendinimas, glaudi partnerystė su aukštosiomis mokyklomis, Trečiojo amžiaus universitetu, verslo įmonėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

13. Derinti ir diskutuoti su švietimo įstaigomis dėl tinklo plano įgyvendinimo, atsižvelgiant bendruomenių interesus.

14. Ieškoti galimybių ir rajone išlaikyti profesinio rengimo centrą.

15. Skatinti ir tobulinti rajono mokinių neformaliojo švietimo galimybes, rūpintis jaunimo laisvalaikio užimtumu.

16. Sveikatos priežiūros paslaugų I-nio ir II-nio lygiuose užtikrinimas, sąlygų šeimos gydytojų institucijos plėtrai sudarymas, patrauklių gyvenimo ir darbo sąlygų gydytojams-specialistams sudarymas;

17. Specialių sveikatos priežiūros paslaugų (odontologijos, medicininės ir psichosocialinės reabilitacijos, psichoterapijos, priklausomybės ligų diagnostikos) prieinamumas rajono gyventojams;

18. Išplėtoti žemės ūkio paramos programą, skiriant dvigubai daugiau lėšų nusidėvėjusių melioracijos įrenginių atnaujinimui;

19. Ieškoti galimybių susitarti rajono taryboje, kad kaimo kelių su žvyro danga remontui seniūnijos kasmet galėtų lengvatinėmis sąlygomis įsigyti didesnius kiekius žvyro;

20. Salyje prasidėjusi antikorupcinė banga turi tęstis ir savivaldoje. Čia ne vieta nepotizmui, neskaidriems vešiesiems pirkimams.

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų