Marijonas Čapkovskis

Kandidatas į Varėnos rajono savivaldybės merus 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose

Facebook

Marijonas Čapkovskis, gimęs 1959 m. birželio 11 d. Baltarusijoje.

1976 m. baigęs Rodunios vidurinę mokyklą. 1977-1979 m. tarnavęs kariuomenėje. 1981 m., grįžęs iš kariuomenės, pradėjęs dirbti milicininku Varėnoje. Nuo 1986 m. iki 1991 m. dirbęs Varėnos rajono Matuizų apylinkės inspektoriumi. 1989 m. baigęs Minsko aukštosios milicijos mokyklos Vilniaus fakultetą (dabar – Mykolo Romerio universitetas), įgijęs teisininko specialybę. 1992-1997 m. vadovavęs Varėnos rajono policijos komisariato kriminalinei policijai. 1997-2002 m. vadovavęs Šalčininkų rajono policijos komisariatui. Nuo 2002 m. iki 2011 m. vadovavęs Varėnos policijos komisariatui. 2011 m., 33 m. savo darbo atidavęs žmonių saugumui (iš jų 26 m. Varėnos kraštui), išėjęs į užtarnautą pensiją. O nuo 2013 m. tapęs aktyviu politikos veikėju, nuo 2015 m. kovo mėnesio yra Varėnos rajono tarybos narys.

Žmona Ana yra ilgametė Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbuotoja. Turintis du vaikus: sūnų Ruslaną ir dukrą Oksaną. Turintis tris anūkus.

Pomėgiai: bitininkystė ir medžio drožinėjimas. Yra bitininkų draugijos „Dzūkija“ valdybos narys, medžiotojų būrelio „Giraitė“ narys.

2016 m. dalyvavęs rinkimuose vienmandatėje Varėnos-Trakų apygardoje į LRS kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. 2016 m. birželio mėn. tapęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariu, o 2017 m. kovo mėn. - Varėnos skyriaus pirmininku.

 

Pokyčiai, kurių visi laukėme 30 metų, prasidėjo – tęskime juos ir savivaldoje!

Darnus žmogus

Stiprindama šeimą, savivalda turi plėtoti kompleksines paslaugas, padėti įsikurti jaunoms šeimoms, o senjorams ir neįgaliesiems užtikrinti lygias galimybes dalyvauti socialiniame gyvenime.

Regionai nusipelno kokybiškos sveikatos priežiūros. Kai dėl paslaugų sudėtingumo jų neįmanoma suteikti vietoje, turi būti sukurta efektyvi pavėžėjimo iki nacionalinių centrų sistema. Savivaldybės turi skatinti sveiką gyvenseną, aktyvų laisvalaikį.


Darni visuomenė ir aplinka

Lietuva – savo kraštą mylinčių, jo gerove besirūpinančių žmonių šalis. Savivaldos  užduotis  – sudaryti sąlygas atskleisti šį potencialą, suteikiant galią bendruomenėms, verslui ir NVO. Išskirtinis rūpestis – sveikos ir patrauklios gyventi aplinkos kūrimas, aplinkosaugos reikalavimų paisymas.


Darnus švietimas ir kultūra

Etatinis modelis sprendžia moksleivių skaičiaus mažėjimo problemą, tačiau jis nebus tinkamai įgyvendintas be paramos savivaldoje. Ji turi užtikrinti optimalų švietimo lėšų paskirstymą, skirti dėmesį neformaliam ugdymui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Regionų tarybos suteikia postūmį kultūrai, nes regiono atstovai skirsto valstybės lėšas tame regione vykdomiems projektams. Savivaldos tikslas – į regionų gyvenimą integruoti įvairius kūrybos sektorius, skatinti visų gyventojų saviraišką, bendruomeninius kultūros projektus.


Darni ekonomika

Nors ekonomika auga, savivalda gali dar labiau prisidėti prie gerovės kūrimo: skatinti konkurencingą kaimiškų vietovių ekonomiką, laisvąsias ekonomines zonas, rūpintis infrastruktūra, peržiūrėti vietines rinkliavas ir kt., darant vietoves patraukliomis verslui.


Darnus valdymas

Šalyje prasidėjusi antikorupcinė banga turi tęstis ir savivaldoje. Čia ne vieta nepotizmui, neskaidriems viešiesiems pirkimams. Informacija, kuria disponuoja savivaldybės, turi būti maksimaliai atveriama visuomenei, o bendruomenės – skatinamos aktyviai dalyvauti sprendimų priėmime. Kartą į metų ketvirtį organizuosim susitikimus seniūnijose, su seniūnijų gyventojais, spręsti jiems rūpimus klausimus.

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų