Virginija Eičienė

Kandidatas į Tauragės rajono savivaldybės merus 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose

Facebook

Gimusi 1961 m. rugsėjo 2 d. Joanos ir Fabijono Samoškų šeimoje, gyvenusioje Pagramančio apylinkėje, Ringių kaime. 1976 m. baigė Pagramančio aštuonmetę mokyklą (dabar – Pagramančio pagrindinė mokykla). 1980 m. Šilalės rajono Pajūrio tarybinio ūkio-technikume įgijo agronomo specialybę, 2006 m. Kauno technologijos universitete  buvo suteiktas viešojo administravimo bakalauro laipsnis.

1980–2005 m. dirbo Tauragės rajono Pagramančio kultūros namų direktore, meno vadove. 2005–2010 m. – Lauksargių seniūnijos žemės ūkio specialiste, 2010–2011 m. Tauragės seniūnijos žemės ūkio specialiste. 2011–2015 m. – Tauragės rajono savivaldybės mero padėjėja, 2015–2016 m. – Tauragės rajono savivaldybės mero patarėja, nuo 2016 metų lapkričio 23 dienos – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

Nuo 2007 m. įsitraukė į Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos veiklą (dabar – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga).

Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje – yra Sungailiškių kaimo bendruomenės narė, moterų ansamblio vadovė.

Turi du sūnus – Donatą ir Fabijoną, kurie jau sukūrė savo šeimas.

Jos moto: ,,Gyvenk dorai, mylėk silpnesnį, dirbk sąžiningai savo kasdienį darbą, kad būtum naudingas ir reikalingas visuomenei“.

 

LVŽS TAURAGĖS SKYRIAUS KANDIDATO Į MERUS PROGRAMA

Tauragė – stiprių bendruomenių kraštas

 

Mano veiklos kryptys ir darbai šiam tikslui pasiekti:

 

 • Miesto ir kaimo bendruomenių, skatinančių socialinę sanglaudą ir pilietinę veiklą, plėtotė.
 • Didesnę pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų kūrimas.

 

 

Tauragė – darniai besivystantis kraštas

 

Tauragės regiono inovacijų ekosistemos plėtojimas, atsižvelgus į aktualias regiono plėtros kryptis, stiprios savivaldos kūrimas:

 

 • Savivaldos, paremtos protingais, ūkiškais sprendimais (tinkamai ir efektyviai panaudojant biudžetines lėšas, ES teikiamą paramą ūkinėms ir visuomenės problemoms spręsti) kūrimas.
 • Nevyriausybinių bei bendruomeninių organizacijų, vaikų ir jaunimo projektų bei socialinės inovacijos vietos bendruomenėse, socialinių paslaugų pažeidžiamoms grupėms plėtotė.
 • Žiedinės ekonomikos elementų įgyvendinimas.

 

Tauragė – kuriantis kraštas

 

Platesnio visuomenės įsitraukimo tiek į kultūrinį gyvenimą, tiek į kultūros politikos formavimą skatinimas:

 

 • Švietimo ir kultūros darbuotojų bendradarbiavimo skatinimas, profesionalaus meno kūrėjų įtraukimas į savivaldą
 • Regioninių švietimo ir kultūros centrų – bibliotekų, jaunimo centrų ir kitų įstaigų, skatinančių kultūrinį visuomenės savirealizavimą, bendruomenių stiprėjimą, savanorišką kultūrinę veiklą išsaugojimas ir stiprinimas.

 

 

Tauragė – sveikai gyvenantis kraštas

 

 • Visuomenės sveikatos stiprinimas, atsižvelgiant į fizinių, psichologinių ir socialinių sveikatos veiksnių dermę.
 • Visuomenės švietimas ir informavimas sveikos gyvensenos temomis.

 

 

Tauragė – besimokantis kraštas

 

 • Bendrojo ugdymo mokyklų įvairovės ir jų bendruomenių iniciatyvos skatinimas pasirenkant formaliojo ir neformaliojo ugdymo būdus.
 • Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo bei kvalifikacijos tobulinimo programų pasiūla.

 

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų