Raimondas Pauliukevičius

Kandidatas į Švenčionių rajono savivaldybės merus 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose


Raimondas Pauliukevičius gimė 1983 birželio 10 dieną  Švenčionių mieste. Mokėsi Švenčionėlių vidurinėje mokykloje, po to  Švenčionėlių gimnazijoje. Ją baigęs 2002-2006 metais studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete Fizikos ir technologijos fakultete fizikos ir taikomosios kompiuterijos studijų programą. Įgijo fizikos mokytojo specialybę. 2006 metais įstojo į Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir Viešojo administravimo fakulteto žemės tvarkymo politikos specialybę ir 2009 metais apsigynė viešojo administravimo magistro vardą.

Nuo 2006 metų dirba Valstybės įmonės Registrų centro Švenčionių skyriuje,  pareigos - vyresnysis kadastro specialistas.

Dalyvavo Švenčionių ūkininkų sąjungos veikloje, buvo išrinktas Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ valdybos nariu.

Aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje. Priklauso kaimo bendruomenei „DVILONYS“ nuo pat jos įkūrimo 2007 metais. Padėjo bendruomenei parengti ir įgyvendinti pagal LEADER programą ES projektą vienai iš pirmųjų rajone poilsiaviečių įrengti Dvilonių kaime prie Skerdžiaus ežero.

Nuo 20-ies metų aktyviai dalyvauja politiniame gyvenime, yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos narys.

Visa Raimondo dabartinė visuomeninė ir politinė veikla susijusi su gimtuoju Švenčionių rajonu, todėl jam yra žinomos rajono gyventojų problemos, suprantami jų rūpesčiai ir lūkesčiai. Kandidato nuomone, politiko pareiga – rūpintis šių žmonių gerove, būti teisingam, gerbti kitokį požiūrį.

Moka rusų ir anglų kalbas.

Vedęs, su žmona Laura augina vienerių metų sūnų Paulių.

Laisvalaikį mėgta leisti su šeima, mėgsta gamtą, žvejybą. Domisi mokslu, politika, ekonomika. Neturi žalingų įpročių.

 

Kandidato Raimondo Pauliukevičiaus į Švenčionių rajono merus programa

Darbe vadovausiuosi viešumo, padorumo, sąžiningumo, skaidrumo, paprastumo ir kitomis geromis savybėmis.

Išrinktus tarybos narius skatinsiu dirbti principu „ne aš, o mes“, vieningai Švenčionių rajono naudai.

Sieksiu, kad rajono taryba priimtų rajonui teisingus ir naudingus sprendimus socialiniam ir ekonominiam vystymuisi.

Skatinsiu jaunimo įsitraukimą į rajono valdymą, iniciatyvumą ir kūrybiškumą, rengiant bei įgyvendinant rajonui naudingus projektus. Skatinsiu remti jaunas šeimas, kad joms būtų gera ir malonu gyventi Švenčionių rajone.

Aktyviai ir atsakingai atstovausiu rajono interesus valstybės institucijose ir nevyriausybinėse organizacijose.

Užtikrinsiu, kad rajono biudžeto lėšos būtų panaudotos skaidriai, tikslingai ir efektyviai.

Suteiksiu galimybę visiems norintiems prisidėti  prie rajono vystymosi, įsiklausysiu į rajono gyventojų teikiamus pasiūlymus ir pastabas.

Sieksiu, kad renovuojant pastatus, rajono gyventojams būtų atsakyta į visus jiems iškilusius klausimus, atsižvelgta į jų pageidavimus ir pasiūlymus, o darbai būtų atliekami kokybiškai ir laiku.

Skatinsiu rajono įmonių plėtrą, smulkaus verslo vystymą sprendžiant rajono žmonių užimtumą ir mažinant bedarbystę.

Stengsiuosi, kad būtų išasfaltuota kuo daugiau rajone esančių žvyrkelių.

Sieksiu, kad rajono gyventojams būtų suteikta savalaikė ir kokybiška sveikatos priežiūra.

Skatinsiu visų gyventojų saviraišką, bendruomeninius kultūros projektus, sporto renginius.

Senjorams ir neįgaliesiems asmenims turi būti plėtojamos socialinės paslaugos, užtikrinama derama pagalba, lygios galimybės dalyvauti socialiniame gyvenime.

 

Kandidatas Raimondas Pauliukevičius

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų