Sigitas Majus

Kandidatas į Šilutės rajono savivaldybės merus 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose


Gimimo data, vieta. Gimė 1968 m. sausio 11 d., Grygališkės k., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav.


Išsilavinimas.
Studijuoja Klaipėdos universitete andragogikos specialybę. Šią universitetinių studijų kryptį pasirinko, nes tai socialinės studijos, kurios apima suaugusiųjų mokymą, pedagogiką, psichologiją, bendravimo meną.

1987 m. baigė Klaipėdos politechnikumą, įgijo techniko – technologo kvalifikaciją.


Darbo patirtis.
Baigęs studijas 1987 m. pradėjo dirbti Šilutės hidraulinių pavarų gamykloje, techniku – technologu. Vėliau patikėtos mechaninio baro meistro pareigos.

1993-2007 m. ūkininkavo, laikė mėsinių galvijų bandą, tuo pačiu dirbo AB „Biofuture“ saugos tarnyboje.

2007-2009 m. dirbo UAB „Pramoninis montažas“ meistru, objekto vadovu. Montavo UAB „Biofuture“ gamybinę įrangą.

2009-2013 m. UAB „Biofuture“ dirbo darbų saugos inžinieriumi ir vadovavo naujos gamybinės įrangos montavimui ir įdiegimui, taip pat buvo atsakingas už gamtosaugą, priešgaisrinę saugą, metrologiją.

Nuo 2013 m. pasuko į verslą ir dirba UAB „Pamario altergrana“ direktoriumi, bei yra šios bendrovės valdybos narys.


Mokslinė, pedagoginė, visuomeninė veikla.

Nuo 2007 m. yra Šilutės kredito unijos paskolų komiteto narys.

Nuo 2010 m. – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys, nuo 2018 m. skyriaus valdybos narys.

Aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime, nuo 2016 m. yra Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Tėvų komiteto pirmininkas ir gimnazijos Tarybos narys.

Dalyvauja Žemaičių Naumiesčio bendruomenės veikloje, yra Tarybos narys.


Užsienio kalbų mokėjimas.
Gerai moka rusų, susikalba anglų kalba.


Šeiminė padėtis.
Vedęs. Žmona Jolanta dirba Senųjų kaimo tradicijų kultūros centre Bikavėnuose - vadybininke. Šeima – daugiavaikė, 28 metų sūnus Ignas baigė Vytauto Didžiojo universitetą ir su šeima gyvena Kaune, augina sūnų. 26 metų dukra Monika studijuoja Kauno technologijos universitete, yra antro kurso magistrantė. Keturiolikmetė Guoda mokosi Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje.


Laisvalaikio pomėgiai.
Laisvalaikiu aktyviai domisi šiandieniniu gyvenimu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, mėgsta sportuoti, žaidžia krepšinį, skaito knygas, keliauja.


 

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

SIGITO MAJAUS RINKIMINĖ PROGRAMA

Turi sukaupti, kad galėtum duoti...

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga nuosekliai siekia, kad švietimas, kultūra ir sveika gyvensena taptų valstybės prioritetais, kad stiprėtų reali savivalda, kad augtų šeimos pajamos, kad visi gyventume saugioje, švarioje ir sveikoje aplinkoje.

Gimtajame krašte gimęs ir užaugęs, aktyviai domiuosi šiandieniniu gyvenimu, todėl puikiai žinau mūsų rajono problemas. Esu pasiryžęs dirbti skaidriai, priimti sprendimus tardamasis su žmonėmis, pasinaudodamas savo sukaupta patirtimi ir ūkinės patirties išmanymu. Sieksiu, kad su rajono gyventojais būtų kalbamasi ne tik prieš rinkimus, bet ir po jų.

Sieksiu skaidrumo ir ūkiškumo visose savivaldybės srityse - finansų planavime, ūkinėje veikloje, viešuosiuose pirkimuose; Rūpinsiuosi, kad socialinės lėšos būtų skiriamos jaunų šeimų įsikūrimui; Stengsiuosi senjorams ir neįgaliesiems užtikrinti lygias galimybes dalyvauti socialiniame gyvenime; Rūpinsiuosi, kad miestų ir kaimų vaikai turėtų vienodas galimybes lankyti papildomus ugdymo užsiėmimus; Rūpinsiuosi sveikatos apsaugos paslaugų kokybe, sveikos gyvensenos skatinimu; Sieksiu skaidrumo švietimo srityje ir skatinsiu kultūros materialinės infrastruktūros atnaujinimą; Skatinsiu žemės ūkio produkcijos gamybą ir perdirbimą, kooperacijos idėjų sklaidą ūkininkų ir smulkiųjų gamintojų tarpe; Skatinsiu darbo vietų kūrimą rajone; Skirsiu prioritetą verslui; Sieksiu tolygaus miesto ir kaimo teritorijų vystymo; Rūpinsiuosi kelių fondo skirstymo tvarka, rajoninių kelių būklės gerinimu; Rūpinsiuosi bendruomenėmis ir NVO, kurios padės spręsti socialines, kultūrines ir infrastruktūros problemas.

Kovosiu už moralinę žmogaus laisvę, už racionalius sprendimus ir už paprastą žmogų!

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų