Neringa Trinskienė

Kandidatas į Pasvalio rajono savivaldybės merus 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose

Facebook

Gimimo data, vieta: 1977-07-14


Išsilavinimas:

2005–2007 m. Kauno technologijos universitete įgijo finansų apskaitos ir audito magistro kvalifikacinį laipsnį. 

1995–2000 m. studijavo Kauno technologijos universitete, įgijo medicininės elektronikos inžinieriaus specialybę.


Darbo patirtis:

2016 - LR Seimas, Seimo nario V. Rinkevičiaus padėjėja – sekretorė.

2010– VšĮ „Versli Lietuva“ Regionų koordinatorė.

2007–2009 m. – projekto „Anykščių ir Pasvalio rajonų paramos sistemos SVV įmonėms išvystymas ir palankios investicinės aplinkos kūrimas“ vadovo asistentė.

2003–2010 m. VšĮ Pasvalio rajono verslo informacijos centro direktorė.

2000–2003 m. AB „Ekranas“ pamainos meistras, inžinierius technologas.


Mokslinė, pedagoginė, visuomeninė veikla:

2018 m. tapo Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos valdybos nare.

2014 m. įteiktas Pasvalio rajono verslininkų asociacijos „Verslo žiedas“ apdovanojimas „Už indėlį plėtojant verslą Pasvalyje“.

2013 m. tapo Biržų rajono verslininkų asociacijos prezidente.

2007 m. įsitraukė į Pasvalio rajono „Atžalyno“ bendruomenės veiklą, šiuo metu yra valdybos narė, projektų koordinatorė.

2004 m. įkūrė Pasvalio rajono vietos veiklos grupę, iki 2008 m. buvo jos pirmininkė. Šiuo metu yra šios veiklos grupės valdybos narė.


Užsienio kalbų mokėjimas:
Puikiai moka rusų kalbą, gerai – anglų, supranta ir susikalba lenkiškai.


Šeiminė padėtis:
Išsituokusi. Sūnūs – Justas (gim. 2007 m.), Simas (gim. 2009 m.).


Laisvalaikio pomėgiai:
Muzika, teatras, kelionės.

 

VIENINGAS TIKSLŲ SIEKIMAS – PASVALIO KLESTĖJIMO GARANTAS!

  • Rūpinsiuos Pasvalio savivaldybės įvaizdžio kūrimu, ieškant investuotojų, išsikeliant tikslus, sprendžiant savivaldybės siekius ir pasiūlą.

  • Rūpinsiuos Pasvalio savivaldybės strateginio plano rengimu, aktyviai įtraukiant gyventojus ir visas suinteresuotas grupes. Sieksiu subalansuotų metinių biudžetų, atitinkančių strategiją, prioretizuojant plane numatytas priemones, išsikeliant konkrečius siekiamus metinius tikslus.

  • Skatinsiu naujų įmonių kūrimąsi, sukuriant „Verslumo manijos“ programą Pasvalyje, naujų darbo vietų kūrimą ir jų išlaikymą.

  • Siūlysiu, kad įmonės, kuriančios naujas darbo vietas, būtų atleidžiamos visai/iš dalies nuo savivaldybės nustatomų mokesčių, tobulinant smulkaus verslo rėmimo programą.

  • Rūpinsiuos rajono kelių inventorizavimu ir jų remontui reikalingų lėšų pritraukimu.

  • Ieškosiu galimybių išsaugoti esamą rajono švietimo įstaigų tinklą, maksimaliai pagal savivaldybės galimybes prisidedant prie švietimo įstaigų tinkamo finansavimo.

  • Rūpinsiuos optimaliu švietimo lėšų skirstymu, skiriant dėmesį neformaliajam ugdymui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

  • Rūpinsiuos kuriamos „Atviros jaunimo erdvės“ ir kitų veikiančių jaunimo erdvių Pasvalyje veiklų įvairovės užtikrinimu. Rūpinsiuos vaikų žaidimų aikštelių atnaujinimu ir jų plėtra vaikų darželiuose.

  • Rūpinsiuos gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimo užtikrinimu, jas teikiant vaikams, neįgaliesiems, pagyvenusiems ir senyvo amžiaus asmenims.

  • Palaikysiu iniciatyvas organizuojant kultūros renginius, sporto šventes, turistines išvykas – skatinant gyventojų sveiką gyvenimo būdą ir aktyvų laisvalaikį. Skatinsiu kultūrinę veiklą mažose gyvenvietėse, įtraukiant į ją bendruomenes, didinant kultūros darbuotojų darbo užmokesčio fondą.

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų