Povilas Žagunis

Kandidatas į Panevėžio rajono savivaldybės merus 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose


P. Žagunis gimė 1952 m. rugpjūčio 24d. Jotainių k., Panevėžio rajone. 1975 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo inžinieriaus-hidrotechniko specialybę. Darbinę veiklą pradėjo Panevėžio melioracijos statybos valdyboje meistru, dirbo darbų vykdytoju, 1977–1982 m. Sartų KMK skyriaus viršininku, Tauragės melioracijos statybos valdyboje viršininko pavaduotoju.  Nuo  1982 m.  darbinę veiklą tęsė Panevėžio melioracijos statybos valdyboje, 2003 m. paskirtas AB „Panevėžio melioracija“ generaliniu direktoriumi. 1990–1995 m. ir nuo 2003 m. yra renkamas Panevėžio rajono savivaldybės  tarybos nariu.  Nuo 2004 m. lapkričio 15 d. iki dabar dirba Panevėžio rajono savivaldybės meru.

Nuo 1995 m.  Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys, iki 2018 m. Panevėžio rajono skyriaus pirmininkas. Kalba rusų, anglų kalbomis. Vedęs, žmona Virginija, dukros Jurgita ir Modesta.

P. Žagunis yra:

  • Europos Sąjungos Regionų komiteto tikrasis narys.
  • Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas.
  • Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto narys.
  • Žemės ūkio ministro patariamosios tarybos narys.
  • Lietuvos savivaldybių asociacijos Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas.
  • Lietuvos kaimo tinklo Kaimo politikos klausimų komiteto narys.
  • Tautinio paveldo produktų tarybos narys.
  • LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės narys
  • Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės narys.
  • Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojas.

Savaitraščiui „Veidas“ rengiant projektą „Geriausi merai“ P. Žagunis kolegų ir ekspertų vertinimu patenka tarp geriausiai ir pažangiausiai besitvarkančių savivaldybių vadovų. 60-mečio proga P. Žagunis apdovanotas Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės Padėkos raštu. Už nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrą ir stiprinimą

P. Žagunis apdovanotas „Auksinės krivūlės riterio“ ženklu.

 

Pokyčiai Panevėžio rajone vyksta, tęsiame pradėtus darbus. Meru dirbu nuo 2004 m. Tiesioginiuose mero rinkimuose žmonių pasitikėjimas įpareigojo dirbti mane 2015–2019 m. kadencijoje. Ilgametė darbo patirtis leidžia realiai vertinti vietos savivaldos veiklos galimybes, todėl niekada nežadu to, ko aš asmeniškai ar savivaldybės institucijos bei įstaigos negali įvykdyti. Suplanuoti ir pradėti darbai diktuoja aiškias kryptis 2019–2023 m. savivaldybės tarybos kadencijai daugelyje savivaldybės veiklos sričių. Savo žiniomis ir patirtimi sieksiu darbų tęstinumo pagrindinėse savivaldos srityse. Myliu ir gerbiu žmones, todėl darbas kartu su bendruomenėmis, VVG projektai, patrauklios darbinės ir gyvenamosios aplinkos sukūrimas – mano svarbiausias prioritetas. Šeimos puoselėjimas ir palankios aplinkos šeimai sukūrimas yra ilgalaikė ir vertingiausia investicija. To siekiama taikant pažangiausius ES metodus. Kartu bus neužmirštos kitos gyventojų grupės, vykdoma tolesnė vaiko globos sistemos pertvarka, steigiami bendruomeniniai vaikų globos namai.  Verslui ir ūkininkams bus nustatyta palanki mokestinė bazė, tikslinė parama, kartu ieškant galimybių plėtrai ir inovacijoms, darbo vietų kūrimui. Susisiekimo infrastruktūra – „Rail Baltica“ geležinkelio vėžė, vietiniai gyvenviečių keliai, Panevėžio aplinkkelis – tai sritys, kuriose bus tinkamai atstovaujami ir ginami Panevėžio rajono gyventojų interesai. Vandentiekio ir nuotekų tinklų, miestelių plėtra, kvartalinė renovacija, katilinių, šilumos trasų modernizavimas – naudingi darbai, gražinantys gyvenamąją aplinką. Švietimo, kultūros, medicinos, bibliotekų paslaugos išlieka prioritetu, bus užtikrinamas prieinamumas didžiajai daliai rajono gyventojų. Tęsdami pradėtus darbus – dirbkime kartu, kurkime gerovę Panevėžio krašte.

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų