Kęstutis Lukoševičius

Kandidatas į Panevėžio miesto savivaldybės merus 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose

Facebook

Kęstutis Lukoševičius gimė 1963 m. gegužės 2 d. Panevėžio rajone Bernatonių kaime. 1981 m. baigė Panevėžio 6-ąją vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno politechnikos institutą (dabar - Kauno technologijos universitetas), kurį po 5 metų baigė ir įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. 2005 m. Kauno technologijos universitete Informatikos fakultete įgijo informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Baigęs institutą, dirbo Panevėžio autokompresorių gamykloje konstruktoriumi.

Nuo 1987 m. dirbo pedagoginį, o nuo 1997 metų iki šiol - ir vadybinį darbą. 1987 m. pradėjo dirbti Kauno technologijos universiteto Panevėžio fakultete, iš pradžių dėstytoju asistentu, vėliau – lektoriumi. 1997–2003 m. dirbo vadovu draudimo paslaugų sektoriuje ir kitose įmonėse.

2004 – 2006 m. Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fakultete ėjo prodekano pareigas, 2006 – 2014 m. buvo Panevėžio kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto dekanas, nuo 2014 m. yra Panevėžio kolegijos praktinio mokymo centro vadovas.

Kęstutis Lukoševičius - nepartinis, 2011 m. išrinktas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nariu, kaip nepriklausomas, savarankiškai išsikėlęs kandidatas, 2015 m. išrinktas kaip rinkimų komiteto „Mums svarbu“ lyderis. Užima AB „Panevėžio energija“ stebėtojų tarybos pirmininko pareigas, yra VšĮ „Panevėžio miesto poliklinika“ stebėtojų tarybos narys, Panevėžio miesto taryboje, frakcijos „Mums svarbu Panevėžys“ – pirmininkas.

Kęstutis Lukoševičius žinomas kaip visuomeninkas, yra Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugijos narys, valdybos narys ir viceprezidentas, Panevėžio aukštosios mokyklos fondo valdybos narys.

Domisi šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, kompiuterinės grafikos mokymu ir taikymu projektavimui, pastatų energinio naudingumo sertifikavimu, pastatų energetika.

Asmeninį ir profesinį gyvenimą kuria Panevėžyje. Yra vedęs, žmona Gita, dukra Rugilė – studentė, sūnus Kipras – gimnazistas. Sūnus baigė Panevėžio muzikos mokyklą, smuiko specialybę, dukra baigė Panevėžio muzikos mokyklą, fortepiono ir smuiko specialybes.

Laisvalaikiu mėgsta važinėti dviračiu, žvejoti, žiemą slidinėti.

 

Dirbsiu, kad Panevėžys būtų klestintis ir draugiškas miestas, kuriame palanki verslo ir veiklos aplinka, saugu, yra galimybė dirbti, mokytis ir tobulėti. Savo veiklą grindžiu penkiais Darnumo veiksniais:


• Darnus žmogus

 

 • stiprinti šeimą, savivaldoje plėtojant kompleksines paslaugas jaunoms šeimoms ir specialistams, padedant įsikurti ar persikvalifikuoti;
 • skatinti sveiką gyvenseną, jaunimui, senjorams ir neįgaliesiems užtikrinant aktyvų laisvalaikį ir savišvietą.

 


• Darni visuomenė ir aplinka

 

 • užtikrinti, kad visiems miesto gyventojams, kuriems to reikia, būtų prieinama socialinė parama, socialinės ir gydymo paslaugos;
 • skatinti gyventojų aktyvumą kurti saugią ir aplinkosauginius reikalavimus atitinkančią aplinką, aktyvinant nepakantumą alkoholio, tabako bei narkotikų vartojimui.

 


• Darnus švietimas ir kultūra

 

 • skatinti moksleivių kūrybiškumą, asmenybės ugdymą, sudarant sąlygas dalyvauti sportinėje, muzikinėje ar kitose lavinančiose veiklose;
 • skatinti miesto aukštąsias mokyklas rengti miesto ir regiono poreikius atitinkančius aukštos kvalifikacijos specialistus, suteikti asmenims kvalifikacijos tobulinimo galimybes;
 • aktyvinti miesto kultūrinį gyvenimą, sudarant turiningo laisvalaikio sąlygas įvairaus amžiaus ir pomėgių miesto gyventojams ir svečiams.

 


• Darni ekonomika

 

 • skatinti verslą ir sudaryti sąlygas atlyginimų augimui, sąžiningai ūkio subjektų konkurencijai, užtikrinant kokybiškas paslaugas miesto gyventojams;
 • aktyviai panaudoti Europos Sąjungos ir valstybės paramą ugdymo įstaigų ir miesto infrastuktūros bei paveldo zonų sutvarkymui.

 


• Darnus valdymas

 

 • tobulinti miesto valdymą, pagristą patirtimi, profesionalumu ir kompetencija, įtraukiat gyventojus ir bendruomenes;
 • skaidrinti viešuosius pirkimus, tvarkas ir pirkimų sąlygas, sudarant sąlygas tikrai konkurencijai.

 

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų