Donatas Jančaras

Kandidatas į Pagėgių savivaldybės merus 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose

Facebook

Gimė 1974m. vasario 09 d. Pagėgiuose

1992 m. baigė Viešvilės žemės ūkio mokyklą, kurioje įgijo žemės ūkio mechanizatoriaus gyvulininkystei, specialybę.

1994m. baigė privalomąją krašto apsaugos tarnybą LKB „Geležinis vilkas“

Iki 1997m viduriu liko profesionalioje krašto apsaugoje, būrininko pareigose, tačiau dėl  fizinės traumos, buvo priverstas palikti krašto apsaugą.

Nuo 1998m. pradėjo dirbti statybinėse įmonėse darbininku. Po kelerių metų pradeda dirbti statybos darbų vadovo pareigose, o 2008m. yra paskiriamas direktoriaus pavaduotoju.

Tais pačiais metais įstoja į Kauno technologijos universitetą, studijuoti statybos inžinieriaus specialybę.

Aktyviai dalyvauja Statybinių įmonių bankroto procedūrų priežiūroje.

2011m. stebėdamas viešojoje erdvėje sklindančią  įvairaus pobūdžio informacijai, bei akivaizdžiai  televizijoje, bei populiariuosiuose laikraščiuose propaguojamą svetimą Lietuvių tautai kultūrą,  su grupe bendraminčių įsteigia Informacijos Analizės Asociaciją ir pelnęs pasitikėjimą bendražygių rate, tampa šios asociacijos prezidentu.

Sukuria internetinį žinių portalą, kuriame viešina Pagėgių savivaldybės tarybos posėdžiuose priiminėjamus sprendimus, bei įvairius, kaip visuomenininko, atliekamus tyrimus susijusius su visuomeniniu gyvenimu.

2013 metais baigė Kauno technologijos universiteto bakalauro studijas ir įgijo statybos inžinieriaus specialybę.

2016m. Laimėjęs konkursą tampa Jurbarko rajono savivaldybės infrastruktūros skyriaus vedėju.

2017m Apsigina Ypatingojo statinio statybos darbų vadovo atestatą

2018m.Išlaikęs egzaminą gauna teisę eiti Statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

Tais pačiais metais įkuria versla susijusi su statybų teise

Vedęs. Žmona Gitana Jančarienė. Augina partnerės dvynukus Andrėją ir Žymantą Mickevičius ir bendrus vaikus Vakarį Jančarą ir Inetą Jančaraitę.

 

Kandidato į Pagėgių savivaldybės Merus D. Jančaro programa

„Atėjo mūsų laikas“

Pagėgių savivaldybėje bus visiems vienodai taikomi Lietuvoje galiojantys įstatymai .


Darnus žmogus

Sieksiu, kad stiprėtų šeimos, savivalda turi plėtoti kompleksines paslaugas, padėti įsikurti jaunoms šeimoms, o senjorams ir neįgaliesiems užtikrinti lygias galimybes dalyvauti socialiniame gyvenime.

Turi būti sukurta efektyvi pavėžėjimo iki nacionalinių sveikatos centrų sistema. Savivaldybės turi skatinti sveiką gyvenseną, aktyvų laisvalaikį, tęsti alkoholio vartojimo mažinimo politiką.


Darnus švietimas ir kultūra

Turime užtikrinti optimalų švietimo lėšų paskirstymą, skirti dėmesį neformaliam ugdymui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Savivaldos tikslas – į regionų gyvenimą integruoti įvairius kūrybos sektorius, skatinti visų gyventojų saviraišką, bendruomeninius kultūros projektus.


Darni ekonomika

Nors ekonomika auga, savivalda gali dar labiau prisidėti prie gerovės kūrimo: skatinsiu konkurencingą kaimiškų vietovių ekonomiką, siūlysiu išnaudoti įkurtą  laisvąją ekonominę zoną, rūpintis infrastruktūra, peržiūrėti vietines rinkliavas ir kt., darant vietoves patraukliomis verslui. Skatinsiu Savivaldybėje kurtis naujoms įmonėms ragindamas jas dalyvauti savivaldybės viešuosiuose pirkimuose. Savivaldybės skelbiami viešieji pirkimai turi būti prieinami kuo platesniam verslininkų skaičiui. Net mažos apimties pirkimai turės būti skelbiami per centrinį viešųjų pirkimų portalą, taip bus mažinama korupcija viešuosiuose pirkimuose. Skatinsiu nuotolinių darbo vietų kūrimą.


Darnus valdymas

Šalyje prasidėjusi antikorupcinė banga turi tęstis ir savivaldoje. Čia ne vieta nepotizmui, neskaidriems viešiesiems pirkimams. Informacija, kuria disponuoja savivaldybės, turi būti maksimaliai atveriama visuomenei, o bendruomenės – skatinamos aktyviai dalyvauti sprendimų priėmime. Ypač svarbiais klausimais organizuosiu gyventojų apklausas, kaip tą numato vietos savivaldos įstatymas.


Donatas Jančaras

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų