Valė Meilūnienė

Kandidatas į Molėtų rajono savivaldybės merus 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose

Facebook

Gimusi 1973 m. gruodžio 21 d., Telšių raj.

1991 m. baigė Molėtų rajono Inturkės vidurinę mokyklą.

2007 m. baigė Vilnius kolegijos Ekonomikos fakulteto aukštųjų neuniversitetinių vadybos ir verslo administravimo studijų krypties buhalterinės apskaitos (šaka – vidaus auditas) studijų programą, suteiktas vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir buhalterio profesinė klasifikacija.

2010 m. baigė Vilniaus universiteto vadybos ir verslo administravimo programą, suteiktas vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacijos laipsnis.

Nuo 1991 m. liepos 1 d. iki 2007 m. gruodžio 9 d. dirbo UAB Molėtų autobusų parke  kontroliere, konduktore.

Nuo 2007 m. gruodžio 11 d. iki 2018 m. liepos 2 d. dirbo Asvejos regioninio parko vyr. specialiste (vyr. buhaltere).

Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2012 m. birželio 6 d. dirbo Asvejos regioninio parko direkcijos ES projekte „Viešosios kultūros turizmo infrastruktūros pritaikymas kultūrinio turizmo plėtrai“ finansininke.

Nuo 2012 m. lapkričio 16 d. iki 2018 m. liepos 31 d. dirbo Molėtų krašto muziejaus vyr. buhaltere.

Nuo 2018 m. liepos 3 d. dirba Asvejos regioninio parko direkcijos vyr. specialiste (finansų planuotoja).

Nuo 2018 m. liepos 3 d. dirba Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro buhalterinės apskaitos departamento 6-osios buhalterinės apskaitos grupės vyr. buhaltere.

Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. dirba Molėtų rajono paslaugų centre vyr. buhaltere.

Dalyvauja Molėtų rajono Inturkės ir Joniškio bažnytiniame chore ir kultūrinėje bendruomenės veikloje.

Moka rusų kalbą, įvaldžiusi anglų kalbos pagrindus.

Ištekėjusi. Vyras Rimantas – vairuotojas, mechanikas. Turi du vaikus – Eimantą ir Živilę.

Pomėgiai: dainavimas, mezgimas, knygų skaitymas, buvimas gamtoje.

 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatės į tarybos narius – merus

Valės Meilūnienės rinkimų programa

,,Mažiau kovos – daugiau darnos‘‘

Molėtų rajono savivaldybės meras ir taryba privalo rūpintis kiekvienu žmogumi ir siekti, kad Molėtų kraštas būtų jaukus, patogus gyventi ir dirbti visiems jo gyventojams. Todėl aš tarsiuosi su žmonėmis, išklausysiu jų nuomones prieš priimdama svarbius sprendimus bei atsiskaitysiu už atliktus darbus. Dirbdama stengsiuosi pasiekti daugiau darnos Molėtų krašte:


Darnus žmogus

Stiprindama šeimą, savivalda turi padėti įsikurti jaunoms šeimoms, o senjorams ir neįgaliesiems užtikrinti lygias galimybes dalyvauti socialiniame gyvenime. Savivaldybės turi skatinti sveiką gyvenseną, aktyvų laisvalaikį.


Darni visuomenė ir aplinka

Lietuva – savo kraštą mylinčių, jo gerove besirūpinančių žmonių šalis. Savivaldos  užduotis  – sudaryti sąlygas atskleisti šį potencialą, suteikiant galią bendruomenėms, verslui ir NVO. Išskirtinis rūpestis – sveikos ir patrauklios gyventi aplinkos kūrimas, aplinkosaugos reikalavimų paisymas.


Darnus švietimas ir kultūra

Etatinis modelis išsprendė mokytojų darbo krūvio ir atlygio problemą dėl moksleivių skaičiaus mažėjimo. Patobulintas modelis nebus tinkamai įgyvendintas be paramos savivaldoje. Jis turi užtikrinti optimalų švietimo lėšų paskirstymą, skirti dėmesį neformaliam ugdymui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.


Darni ekonomika

Nors ekonomika auga, savivalda gali dar labiau prisidėti prie gerovės kūrimo: skatinti konkurencingą kaimiškų vietovių ekonomiką, laisvąsias ekonomines zonas, rūpintis infrastruktūra, peržiūrėti vietines rinkliavas ir kt., darant vietoves patraukliomis verslui.


Darnus valdymas

Šalyje prasidėjusi antikorupcinė banga turi tęstis ir savivaldoje. Čia ne vieta nepotizmui, neskaidriems viešiesiems pirkimams. Informacija, kuria disponuoja savivaldybė, turi būti maksimaliai atveriama visuomenei, o bendruomenės – skatinamos aktyviai dalyvauti sprendimų priėmime.


Jūsų kandidatė Valė Meilūnienė

Kovo 3–ąją ateikite ir balsuokite už mane!

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų