Eimantas Salatka

Kandidatas į Mažeikių rajono savivaldybės merus 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose


Gimė 1967 m. balandžio 22 d. Marijampolės rajono Barauskų kaime.

1992 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarijos fakultetą.

Po studijų atvyko į Mažeikių rajono Purplių kaimą. 1992–2005 m. buvo įregistravęs privačią įmonę – veterinarijos paslaugų punktą. Teikė veterinarijos paslaugas Auksūdžio ir aplinkiniuose kaimuose.

2005 m. ėjo Laižuvos seniūnijos seniūno pavaduotojo pareigas.

2006–2015 m. dirbo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje. Nuo 2015 m. – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Gerai moka rusų kalbą, patenkinamai – anglų ir lenkų kalbas.

Vedęs. Žmona – Rasa Salatkienė. Turi dvi dukteris Ievą ir Eglę.

Laisvalaikiu patinka užsiimti žemės ūkio veikla, aplinkos tvarkymu ir priežiūra, skaityti grožinę ir mokslinę literatūrą.


 

KARTU MES GALIME

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS
MAŽEIKIŲ SKYRIAUS 2019 METŲ SAVIVALDYBĖS
TARYBOS RINKIMŲ PROGRAMA

Lietuvos Valstiečių ir žaliųjų sąjungos Mažeikių skyrius, realiai vertindamas esamą padėtį ir turėdamas supratimą, kaip tvarkyti rajono ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, siekia sutelkti rajono gyventojų ir Tarybos narių pastangas kaimo ir miesto problemoms spręsti. Mes norime, kad artėjančiuose Savivaldybių rinkimuose j. Tarybą būtų išrinkta kuo daugiau gabių, energingų ir dorų žmonių, sumaniai galėsiančių spręsti tiek kaimo, tiek miesto gyventojų problemas. Esame pasiruošę bendradarbiauti su visomis politinėmis jėgomis, kurios nori dirbti rajono žmonių labui.

2019-2022 metų kadencijoje, tęsdami ir plėtodami pradėtus darbus savivaldybės taryboje, įsipareigojame:

• Stiprinti vietos savivaldą, siekiant pilno seniūnijų savarankiškumo;

• Išlaikyti ir stiprinti kaimo infrastruktūrą;

• Sudaryti sąlygas visų rajono gyventojų grupėms puoselėti sveiką gyvenimo būdą;

• Visokeriopai remti jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų veiklą;

• Užtikrinti tinkamą švietimo ir kultūros įstaigų finansavimą iš Savivaldybės biudžeto;

• Puoselėti mūsų krašto tradicijas, bažnyčios ir visuomenės bendradarbiavimą ugdant dorovę ir kultūrinį. išprusimą;

• Visokeriopai remti tik naudingus Mažeikių miesto ir rajono bendruomenei projektus, pieš tai juos aptariant su vietos bendruomenėmis;

• Skirti ypatingą dėmesį Savivaldybės biudžeto išlaidų analizei, pinigų panaudojimo efektyvumui ir teisėtumui;

• Formuoti Mažeikių miesto ir rajono patrauklų įvaizdį, siekiant pritraukti kuo daugiau investicijų.

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų