Kęstutis Mažeika

Kandidatas į Marijampolės savivaldybės merus 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose

Facebook

Gimė 1982 m. balandžio 28 d. Marijampolėje.

Mokėsi Marijampolės Sūduvos gimnazijoje. 2006 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, įgijo veterinarijos gydytojo specialybę. Studijuodamas dalyvavo studentų ir jaunimo organizacijų veikloje.

Baigęs studijas dirbo Lietuvos veterinarijos akademijos (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) Karjeros centro vadovu. 2013 m. apgynė daktaro disertaciją iš žemės ūkio mokslų srities, dirbo universiteto Užkrečiamųjų ligų katedros lektoriumi.

Jaunasis ūkininkas.

Aktyvus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos veikloje, Marijampolės skyriaus narys.

2014 m. buvo išrinktas į Marijampolės savivaldybės tarybą, aktyviai dirba Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitete.

2016 m. išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą, Sūduvos vienmandatėje apygardoje. Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, Antikorupcijos komisijos narys, Sūduvos krašto parlamentarų grupės pirmininkas, Grupės „Už gyvūnų gerovę ir apsaugą“ pirmininkas.

 

PROGRAMA

 

  • Užtikrinti, kad visi sūduviečiai galėtų naudotis Marijampolės savivaldybės darnaus vystymosi pasiekimais ir drauge kurti teisingą, telkiančią, pilietišką bendruomenę.

 

Technologijų ir socialinių inovacijų diegimu pagrįstas didesnę pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų kūrimas. Nuolatinis ir savalaikis verslo įmonių informavimas bei konsultavimas apie vyriausybės ir savivaldybės organizuojamas  priemones  verslo skatinimui ir plėtrai. Savivaldybės teritorijos planavimo peržiūra, užtikrinant lygiavertę gyvenimo kokybę mieste ir kaime.

 

  • Sutelkti akademinės bendruomenės, savivaldos ir verslo pastangas bei įtraukti bendruomenes darnaus vystymosi siekiams įgyvendinti Marijampolės regione.

 

Suformuoti ir įveiklinti Marijampolės regiono inovacijų ekosistemą, atsižvelgus į 4M (metalas, maistas, mediena, mokslas) regioninę specializaciją. Užtikrinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą.

 

  • Užtikrinti visiems prieinamo kokybiško bendrojo ugdymo sąlygas ir skatinti mokytis visą gyvenimą.

 

Bendrojo ugdymo mokyklų įvairovės ir jų bendruomenių iniciatyvos skatinimas pasirenkant formaliojo ir neformaliojo ugdymo būdus. Marijampolės savivaldybės kultūros ir gamtos erdvių – muziejų, teatro, parkų ir kt. erdvių pritaikymas edukacijos reikmėms.

 

  • Ugdyti sveikos gyvensenos kultūrą, nukreiptą į visų amžiaus grupių asmenų gerovę.

 

Visuomenės sveikatos stiprinimas, atsižvelgiant į fizinių, psichologinių ir socialinių sveikatos veiksnių dermę. Sveikatos priežiūros paslaugų įvairovė ir kokybės gerinimas.

 

  • Atverti ir integruoti į miesto ir kaimo gyvenimą įvairius kūrybos sektorius, skatinti profesionalųjį meną ir visų sūduviečių saviraišką.

 

Kultūros paveldo išsaugojimas ir atsakingas modernizavimas taikant inovatyvias technologijas ir komunikavimo būdus. Lietuvos kultūros sklaida.

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų