Ausma Miškinienė

Kandidatas į Lazdijų rajono savivaldybės merus 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose

Facebook

Gimimo data, vieta

Gimiau 1986 m. gegužės 1 d. Lazdijuose. Užaugau Aštriosios Kirsnos kaime, ūkininkų Vitos ir Gedimino Skirkevičių šeimoje. Didžiuojuosi tuo, kad tėvų rodomas pavyzdys ir man patikėtos atsakomybės suformavo supratimą, kad gerovė pasiekiama tik sąžiningo darbo dėka.


Išsilavinimas

Cheminės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį įgijau Kauno technologijos universiteto Cheminės inžinerijos fakultete baigusi Maisto mokslo ir saugos studijų programą.

Visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgijau Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos fakultete baigusi Veterinarinės maisto saugos studijų programą.


Darbo patirtis

Dirbti pradėjau dar studijuodama universitete. Nuo 2006-09 iki 2008-03 dirbau apskaitininke UAB “Aibės logistika“. Įgijusi magistro kvalifikacinį laipsnį, nuo 2011 04, pradėjau dirbti Žemės ūkio ministerijoje: iki 2017 03 dirbau Kokybės politikos skyriaus vyriausia specialiste, nuo 2017 03 iki 2018-05 dirbau Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus vedėja, nuo 2018-05 esu žemės ūkio viceministrė, atsakinga už žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės sritį.

Atsakingai dirbu kiekvieną dieną, nes darbas tai visų pirma galimybės, įgūdžiai ir žinios, kurias įgyju ir rezultatyviai naudoju siekdama įgyvendinti tikslus ir pasiekti visuomenei naudingus rezultatus.


Mokslinė, pedagoginė, visuomeninė veikla


Užsienio kalbų mokėjimas

Pirmoji užsienio kalba – vokiečių, antroji - rusų. Studijų ir darbo laikotarpiu išmokau anglų kalbą.


Šeiminė padėtis

Esu ištekėjusi, mano vyras Tomas Miškinis. Drauge auginame 3-jų metų nuostabią dukrytę Grytę.


Laisvalaikio pomėgiai

Mėgstu keliauti, skaityti knygas, taip pat aktyvų poilsį gamtoje. Daugiausiai laiko su šeima praleidžiame mano tėviškėje Lazdijų rajone.

 

AUSMA MIŠKINIENĖ

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

Pokyčiai, kurių visi laukėme prasidėjo – tęskime juos ir savivaldoje!

Sugrįžtu į gimtuosius Lazdijus, nes žinau, kad galiu pateisinti čia gyvenančių ir norinčių sugrįžti lūkesčius.


Mano prioritetai ir tikslai:


1.
Darnus valdymas - nekorumpuota ir visuomenės lūkesčius atliepianti savivalda.
 • ES ir biudžeto lėšos naudojamos skaidriai ir efektyviai;
 • viešosios paslaugos teikiamos kokybiškai, patogiu laiku ir būdu;
 • sprendimai priimamai atvirai, skaidriai, įtraukiant visus suinteresuotus.

2. Darnus ekonomikos augimas – gerai apmokamų darbo vietų kūrimas.
 • gerinama investicinė aplinka, išnaudojamas Lazdijų rajono ekonominis ir rekreacinis potencialas;
 • mokesčiai paskirstomi proporcingai toms seniūnijoms, kuriose buvo surinkti;
 • skatinamas verslas ir veiklos veikiančios „trumpų grandinių principu“.

3. Darni visuomenė ir aplinka – sveika ir patogi gyventi aplinka.
 • socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos kokybiškos ir lengvai pasiekiamos;
 • patogus susisiekimas su Lazdijų ir gretimų rajonų centrais - viešojo transporto maršrutai suderinti su gyventojų poreikiais;
 • įrengtos funkcionalios laisvalaikio erdvės, atlaisvintos ir sutvarkytos Lazdijų rajono paežerės.

4. Darnus švietimas ir kultūra, stiprios bendruomenės - pažangos garantas.

 • profesionalus ir racionaliai finansuojamas ikimokyklinis bei mokyklinis ugdymas;
 • kokybiškas ir praktiškas neformalus suaugusiųjų švietimas;
 • remiamos bendruomenės ir projektai motyvuojantys iš „pašalpos gavėjų“ tapti „pajamų generatoriais“.

 

Meras be komandos – tik padėkų dalintojas. Dėl to prašau palaikyti ne tik mane, bet ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatus į tarybą.

Tikiu, kad drauge galime sudaryti oraus gyvenimo ir gerai apmokamo darbo prielaidas Lazdijų rajono gyventojams.

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų