Vidmantas Paliulis

Kandidatas į Kupiškio rajono savivaldybės merus 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose

Facebook

Gimimo data, vieta: 1964-03-23, Daniliškių k., Pasvalio r.


Išsilavinimas:
Universitetinis.


Darbo patirtis:

1984-1988 metais mokėsi Rokiškio kultūros mokykloje.

1988-1994 metais dirbo Utenos rajono Daugailių kultūros namų meno vadovu.

1994 metais - Valstybinio socialinio draudimo valdybos Utenos rajono paslaugų agentu.

1994-1996 metais – Utenos rajono Daugailių pagrindinės mokyklos darbininku.

1996-1997 metais – Diliauskų kultūros namų meno vadovu.

1997-2007 metais - Kupiškio rajono Subačiaus vidurinės muzikos mokytoju.

1997-2003 m. - Subačiaus kultūros namų meno vadovu.

2002-2004 m. – studijavo Šiaulių universiteto menų fakultete.

Nuo 2007 m. dirba Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Subačiaus seniūnijos seniūnu.


Mokslinė, pedagoginė, visuomeninė veikla:

2006 m. išleido knygą "Gitaros pradžiamokslis". Aktyviai dalyvavo koncertinėje veikloje.


Užsienio kalbų mokėjimas:
rusų, prancūzų kalbos.


Šeiminė padėtis:
vedęs.


Laisvalaikio pomėgiai:
sportas (tinklinis).


 

Pokyčiai, kurių visi laukėme 30 metų, prasidėjo – tęskime juos ir savivaldoje!


Darnus žmogus

Stiprindama šeimą, savivalda turi plėtoti kompleksines paslaugas, padėti įsikurti jaunoms šeimoms, o senjorams ir neįgaliesiems užtikrinti lygias galimybes dalyvauti socialiniame gyvenime.

Regionai nusipelno kokybiškos sveikatos priežiūros. Kai dėl paslaugų sudėtingumo jų neįmanoma suteikti vietoje, turi būti sukurta efektyvi pavėžėjimo iki nacionalinių centrų sistema. Savivaldybės turi skatinti sveiką gyvenseną, aktyvų laisvalaikį, tęsti alkoholio vartojimo mažinimo politiką.


Darni visuomenė ir aplinka

Lietuva – savo kraštą mylinčių, jo gerove besirūpinančių žmonių šalis. Savivaldos  užduotis  – sudaryti sąlygas atskleisti šį potencialą, suteikiant galią bendruomenėms, verslui ir NVO. Išskirtinis rūpestis – sveikos ir patrauklios gyventi aplinkos kūrimas, aplinkosaugos reikalavimų paisymas.


Darnus švietimas ir kultūra

Etatinis modelis sprendžia moksleivių skaičiaus mažėjimo problemą, tačiau jis nebus tinkamai įgyvendintas be paramos savivaldoje. Ji turi užtikrinti optimalų švietimo lėšų paskirstymą, skirti dėmesį neformaliam ugdymui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Regionų tarybos suteikia postūmį kultūrai, nes regiono atstovai skirsto valstybės lėšas tame regione vykdomiems projektams. Savivaldos tikslas – į regionų gyvenimą integruoti įvairius kūrybos sektorius, skatinti visų gyventojų saviraišką, bendruomeninius kultūros projektus.


Darni ekonomika

Nors ekonomika auga, savivalda gali dar labiau prisidėti prie gerovės kūrimo: skatinti konkurencingą kaimiškų vietovių ekonomiką, laisvąsias ekonomines zonas, rūpintis infrastruktūra, peržiūrėti vietines rinkliavas ir kt., darant vietoves patraukliomis verslui.


Darnus valdymas

Šalyje prasidėjusi antikorupcinė banga turi tęstis ir savivaldoje. Čia ne vieta nepotizmui, neskaidriems viešiesiems pirkimams. Informacija, kuria disponuoja savivaldybės, turi būti maksimaliai atveriama visuomenei, o bendruomenės – skatinamos aktyviai dalyvauti sprendimų priėmime.

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų