Bronius Markauskas

Kandidatas į Klaipėdos rajono savivaldybės merus 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose

Facebook

Gimimo data, vieta

Bronius Markauskas gimė 1960 m. lapkričio mėn. 5 d. Trušelių kaime, Klaipėdos rajone, valstiečių šeimoje.

 

Išsilavinimas

1979 m. baigė Klaipėdos 1-ąją vidurinę mokyklą, 1985 m. – Kauno technologijos universitete (buvęs – Kauno politechnikos institutas) Elektrotechnikos fakultete įgijo inžinieriaus energetiko specialybę.

 

Darbo patirtis

Pagal paskyrimą pradėjo dirbti Kauno 3-je gelžbetoninių konstrukcijų gamykloje energetiku. Po metų buvo paskirtas įmonės vyr. energetiku.

1990 m. grįžo į gimtinę ir kartu su tėvais pradėjo ūkininkauti. Aktyviai įsiliejo į žemės ūkio organizacijų veiklą – vadovavo Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybai,  buvo Pieno tarybos prie Žemės ūkio ministerijos pirmininku, Žemės ūkio rūmų prezidiumo, žemės ūkio kooperatyvo „Lietuviškas pienas" valdybos narys. Dvi kadencijas buvo Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pirmininku.

Tris kadencijas Klaipėdos rajono gyventojams atstovavo rajono savivaldybės taryboje, dirbo Kaimo reikalų komitete, buvo pirmininkas.

Nuo 2016 m. vienmandatėje Gargždų apygardoje išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą ir nuo tų metų gruodžio iki 2018 m. gegužės mėn. dirbo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministru.

 

Mokslinė, pedagoginė, visuomeninė veikla

Už pažangų ūkininkavimą ir aktyvią visuomeninę veiklą yra apdovanotas Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio rūmų, Klaipėdos rajono savivaldybės garbės ir padėkos raštais. Su įvairiomis delegacijomis lankėsi daugelyje Pasaulio šalių. Kaimo žmonių interesams atstovavo derybose šalies ir Europos Sąjungos institucijose.

 

Užsienio kalbų mokėjimas

Moka anglų ir rusų kalbas.

 

Šeiminė padėtis

Žmona Žydrė Markauskienė užsiima individualia veikla. Dukros Joana ir Justina universitetus baigė Londone ir šiuo metu ten gyvena ir dirba. Dukra Skaistė studijuoja  ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. Sūnus Astijus mokosi Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje.

 

Laisvalaikio pomėgiai

Žvejyba, kelionės, kalnų slidinėjimas, žygiai baidarėmis.


 

 

Kiekvienas gyvenantis Klaipėdos rajone TURI BŪTI IŠGIRSTAS.


Darnus žmogus, darni visuomenė.

Kiekviena seniūnija turi turėti patrauklią ir įveiklintą infrastruktūrą aktyviam ir pasyviam sportui ir laisvalaikiui.

Mano dėmesio centre: pagalba jaunoms šeimoms, auginančioms vaikus, kompleksinės paslaugos senjorams ir neįgaliesiems.

Būtina trumpinti patekimo pas gydytojus specialistus laiką ir užtikrinti „žalią koridorių“ sunkiems ligoniams į universitetines ligonines.

 

Darnus švietimas ir kultūra

Rajone būtina švietimo įstaigų tinklo peržiūra – kokybiškos mokymosi ir ugdymosi aplinkos užtikrinimas. Skatinsiu visos dienos mokyklų atsiradimą rajone.

Persikvalifikavimo ir suaugusiųjų švietimo būklei reikalingas ypatingas dėmesys – naujos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos, partnerystė su aukštesniosiomis ir aukštosiomis mokyklomis, Trečiojo amžiaus universitetu ir ypatingai – su verslu.

Skatinsiu rajono bendruomenių iniciatyvas kultūros, švietimo ir ugdymo klausimais.

 

Darni ekonomika

Konsultacijos verslui turi būti efektyvios, o paslaugos turi būti suteiktos greitai ir kokybiškai.

Skatinsiu bioekonomiką rajone.

Stiprinsiu rajono ir Klaipėdos miesto partnerystę, derinant viešojo transporto maršrutus ir tvarkaraščius.

 

Darnus valdymas

Gyventojui turi būti viešai prieinama informacija apie savivaldybės veiklą, biudžetą, teikiamas paslaugas. Informacija turi būti aiški ir suprantama.

Su rajono gyventojais bus tariamasi – vykdomos viešos konsultacijos dėl visų svarbiausių sprendimų. Kiekvienas bus išgirstas, išklausytas, suprastas. Gyventojai bus įtraukti į darbo grupes, komisijas, bus vykdomos viešos konsultacijos. Bus užtikrintas atgalinis ryšys – gyventojams bus suteikta galimybė registruoti problemas ir matyti, kaip jos sprendžiamos.

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų