Janina Skeberdienė

Kandidatė į Kelmės rajono savivaldybės merus 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose

Facebook

Aš, Janina Skeberdienė (mergautinė pavardė Janina Kazlauskaitė), gimiau 1954 m., liepos 13d. Prienų kaime, Kelmės rajone. Valstiečių Agnieškos ir Jono Kazlauskų šeimoje buvau dešimtasis vaikas.

1968 m. baigiau Saudininkų aštuonmetę mokyklą; 1972 m. Kelmės vidurinę mokyklą; 1982 m. Vilniaus valstybiname universitete, istorijos fakultete įgijau žurnalistikos specialybę. Nuo 1975m. su pertraukomis dirbau žurnalistinį darbą.

Užauginau dvi dukras - Agnę ir Moniką.

Anksti supratau, kad noriu sukti humanitariniu keliu, rašyti, studijuoti literatūrą. Ši mintis sustiprėjo besimokant Kelmės vidurinėje mokykloje, dalyvaujant literatų veikloje, respublikiniuose literatų kūrybos konkursuose. Vėliau nuostata šiek tiek pasikeitė. Svajonę pavyko įgyvendinti 1982–aisiais, kai įgijau žurnalistės specialybę. Nuo 1975–ųjų prasidėjo darbas pagal pašaukimą. Dirbau Šiaulių dviračių ir variklių gamykloje radijo redaktore. Vėliau, nuo 1994-jų - dienraščio „Šiaulių kraštas“ korespondente, „Ūkininko patarėjo“ korespondente (nuo 1997 m.), Informacijos ir projektų skyriaus vedėja Kelmės kultūros centre (2005), laikraščių „Kelmiškiams“ ir „Info Raseiniai“ redaktore.

2011 m. tapau Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Kelmės skyriaus nare. Kelmės r. savivaldybės taryboje dirbau Kultūros ir švietimo komitete. 2012 m. dėl pareigų ir politinės veiklos nesuderinamumo (pradėjus dirbti laikraščio „Kelmiškiams“ redaktore), iš tarybos veiklos pasitraukiau. Nuo 2016 m. esu LVŽS Kelmės skyriaus valdybos narė. Dirbu Lietuvos Respublikos Seimo nario Juozo Rimkaus padėjėja – sekretore.

Esu visuomeninės organizacijos „Krašto informacija“, įkurtos 1999 m., pirmininkė. Drauge su kolegomis nuo 1999 metų rengėme informacines televizijos laidas „Labas iš Kelmės“, kurios buvo transliuojamos per Kelmės kabelinę, vėliau – per Šiaulių regioninę televizijas. Sukurta per 500 laidų ir įvairių televizijos projektų.

Nuo mažų dienų labai mylėjau savo gimtinę, tėvus. Čia gyvenu iki šiol, įsitikinusi, kad nėra mielesnio kampelio pasaulyje už gimtinę ir Kelmės kraštą. Visada rūpėjo kaimų, vienkiemių išlikimas, kaimo žmogaus gyvenimas. Matant kaip šiuolaikinė globalizacija naikina kaimo gyvastį, drauge su bendraminčiais 2015 m. įkūrėme Prienų vienkiemio bendruomenę „Išlikimas“. Organizacijos siekis – drąsinti ir aktyvinti Lietuvos vienkiemių gyvenimą, skleisti kultūrą vienkiemių erdvėse. Drauge su asociacija „Muzikos galia“ rengiame „Vienkiemių sąšaukas“, skatiname, kad vienkiemių šeimininkai plėstų kultūrinį judėjimą, generuotų paveldo išsaugojimo ir šiandieninio išlikimo idėjas.

Savo gimtinėje, Prienų vienkiemyje, Kelmės rajone, nuo 1992 metų organizuoju „Sodo teatro šventes“, kitus kultūrinius renginius.

Kredo: Ir vienas žmogus visada yra karys; net beviltiškoje situacijoje būtina veikti protu, rankomis ir širdimi. Mes gyvename vieni dėl kitų, kad žemėje daugėtų tiesos, šviesos ir teisingumo.

 

Janinos Skeberdienės, LVŽS Kelmės skyriaus kandidatės į Kelmės rajono merus
PROGRAMA

 

1 .Reikšmingus pokyčius gali padaryti tik stipri komanda, suvokianti atsakomybę, todėl pirmiausia tokią komandą subursime ir dirbsime drauge dėl Kelmės krašto ir jo žmonių.

2. Esame žemdirbiškas rajonas ir tai turi būti mūsų stiprybė, būtina ją pakankamai išnaudoti kuriant kaimo verslus, pasitelkiant kooperaciją, atskleidžiant naujas galimybes ir idėjas.

2. Bursime iniciatyvią bendruomenę, skatinsime idėjas ir jų įgyvendinimą.

3. Būtina susitarti, koks Kelmės krašto atpažinimo veidas Lietuvos ir užsienio kontekste. Kursime pasididžiavimo savo kraštu formulę ir modelį.

4. Generuosime bendras idėjas su kaimyniniais rajonais ir šalimis, kurios duotų ne tik emocinės, bet ir ekonominės naudos. Rajono atstovų parvežtos įžvalgos įgyvendinamos mūsų krašte.

5. Rūpindamiesi bedarbystės mažinimu, darbo vietų kūrimu, glaudžiai bendradarbiausime su verslo sektoriumi, rūpinsimės palankios aplinkos ir sąlygų verslui kūrimu.

6. Ugdysime meilę savo kraštui mokyklose, bendruomenėse atskleisdami krašto išskirtinumą, atsigręždami į istoriją.

 

7. Kursime realius ryšius su išvykusiais iš mūsų rajono į užsienį žmonėmis, Skatinsime grįžti ir gaivinti kaimą, vienkiemius, kurti išgyvenimo, verslo galimybes.

8. Kursime palankią pasitikėjimo ir atvirumo atmosferą rajono savivaldybei priklausančiose įmonėse. Naikinsime valdžios baimę, skatinsime pagarbą kiekvienam žmogui.

9. Skatinsime jaunimo, krašto žmonių kūrybingumą, jaunuosius talentus.

9. Sieksime didesnio savivaldybės savarankiškumo. Branginsime kiekvieną mūsų visų biudžeto centą, vengsime abejotinų savivaldybės išlaidų.

Ne tuščiažodžiausime, o dirbsime. Nuosekliais, sąžiningais sprendimais, tardamiesi ir gerbdami vieni kitus kursime ateitį mūsų nuostabiame krašte.

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų