Vasario 28 d. įvyks LVLS suvažiavimas
Vasario 28 d. įvyks LVLS suvažiavimas

Vasario 28 d., šeštadienį , Anykščių Verslo ir laisvalaikio centre „Keturi kalnai“ įvyks neeilinis VI-tasis Lietuvos valstiečių liaudininkų suvažiavimas.

 

 

SUVAŽIAVIMO PROGRAMA
2009 m. vasario 28 d. , Verslo ir laisvalaikio centras „Keturi kalnai“, Anykščiai
9:30-12:00  Registracija
12:00   1. Suvažiavimo atidarymas. Komisijų suformavimas:
Mandatų komisijos rinkimai
Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
Redakcinės komisijos rinkimai

12:15    2. LVLS pirmininkės prof. K. Prunskienės pranešimas
12:45    3. Svečių pasisakymai
13:30    4. Komisijų pirmininkų pranešimai:
Mandatų komisijos pranešimas
Finansų audito ir kontrolės komisijos ataskaita
Pranešėjas: Komisijos pirmininkas Antanas Baura

13:45     5. Darbotvarkės tvirtinimas. Pirmininkaujantis
Delegatų pasisakymai

14:30     6. LVLS pirmininko(-ės), vicepirmininkų ir Tarybos rinkimai. Revizijos komisijos rinkimai. 
                  Kandidatų siūlymai ir pasisakymai.  Balsavimas ir balsų skaičiavimas

15:00      KAVOS  PERTRAUKA ( galimi trumpi savarankiški pietūs)
16:00     7. Rinkimų rezultatų paskelbimas. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas     
16:15     8. LVLS strategijos Lietuvos politinės ir ekonominės situacijos kontekste  iki 2009 m. rinkimų ir
                  po jų
Pranešėjai: LVLS tarybos nariai Bronis Ropė ir Gintaras Didžiokas
Delegatų pasisakymai

16:45    9. LVLS veikla Lietuvos savivaldybėse bei LVLS strategijos rengimas sekantiem Savivaldos
                  rinkimams
Pranešėjas: Savivaldybių asociacijos viceprezidentas, Panevėžio raj. meras Povilas Žagunis
Delegatų pasisakymai
17:15    10. Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija kaip vienas svarbiausių LVLS programinių akcentų.

LVLS tolimesnių veiksmų planas, ginant kaimo interesus
Pranešėjas: ŽŪR pirmininkas Bronius Markauskas, LR Seimo narys Antanas Baura
Delegatų pasisakymai
17:45    11. Kitų suvažiavimo dokumentų pateikimas ir svarstymas:
LVLS įstatų naujos redakcijos svarstymas ir priėmimas
Pareiškimas (rezoliucija) dėl ekonominės ir socialinės padėties Lietuvoje
Pareiškimas dėl LVLS dalyvavimo EP ir LR Prezidento rinkimuose
Nutarimas dėl bendradarbiavimo su kitomis politinėmis partijomis
Diskusijos ir dokumentų priėmimas

18:30    12. Suvažiavimo uždarymas
P.S.    LVLS tarybos nariai atvyksta 10:00 val. Vyks Tarybos posėdis.

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų