Jūratė Truncienė

Kandidatė į Kauno rajono savivaldybės merus 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose

Jūratė Truncienė gimė 1962 metų balandžio penktą dieną Klaipėdoje, dėstytojų šeimoje. Anksti neteko tėvų. 1987 metais baigė tuometinį Kauno Politechnikos institutą ir įgijo inžinieriaus – elektromechaniko specialybę. Iki 1992 metų dirbo Kauno Radijo gamykloje inžiniere. Vėliau vadybininke elektros instaliacijos paslaugas teikiančioje įmonėje.

2001 metais pradėjo dirbti Kauno rajono savivaldybės, Užliedžių seniūnijos seniūno pavaduotoja, o nuo 2006 m. metų ėjo seniūno pareigas.

2016 metais pradėjo dirbti Lietuvos Respublikos Seimo narių, išrinktų Kauno rajone, K. Bacvinkos ir V. Pranckiečio padėjėja.

2005 įstojo į Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, 2012 metais išrinkta skyriaus pirmininke, nuo 2015 m. iki dabar eina skyriaus pirmininko pavaduotojos pareigas.

Ištekėjusi, vyras Egidijus, vaikai Gintė ir Tadas.

Laisvalaikiu mėgsta skaityti knygas, lankyti teatrą ir keliauti po Lietuvą.

 


 

LVŽS kandidatės į Kauno rajono savivaldybės merus Jūratės Truncienės rinkiminė programa

Darnus žmogus

Šeimos puoselėjimas ir palankios aplinkos šeimai sukūrimas yra ilgalaikė ir vertingiausia investicija. Stiprindama šeimą ir kurdama jai palankią aplinką, savivalda gali plėtoti kompleksines paslaugas, padėti įsikurti jaunoms šeimoms.

Savivaldybė turi skatinti sveiką gyvenseną, aktyvų laisvalaikį, tęsti nacionaliniu lygmeniu taikomą alkoholio vartojimo mažinimo politiką. Ne mažiau svarbus ir infrastruktūros, kuri kurtų palankias sąlygas skatinti fizinį aktyvumą ir aktyvų laisvalaikio praleidimą, kūrimas.

Kai dėl sveikatos priežiūros paslaugų sudėtingumo vietoje jų neįmanoma suteikti, turi būti sukurta efektyvi pavežėjimo iki nacionalinių centrų sistema.


Darni visuomenė ir aplinka

Savivaldybė turėtų skatinti darnaus erdvinio strateginio planavimo plėtrą, apimančią gamtinės ir istorinės aplinkos, susisiekimo, gyvenamųjų namų ir socialinio būsto politikos, sveikatos apsaugos, švietimo, turizmo ir meno, komercinio laisvalaikio, teritorinės plėtros ir kitus svarbius urbanistinius elementus. Planuojant kaimų, miestelių teritorijas skatintinas kompaktiškumas – darbas, pramogos, mokslo, sporto ir laisvalaikio praleidimo vietos turėtų būti kuo arčiau namų arba nesunkiai pasiekiamos viešuoju transportu.

Išskirtinis dėmesys skirtinas daugiabučių namų renovavimui. Svarbu plėtoti ir daugiabučių namų kiemų tvarkymo programą. Savivalda didelį vaidmenį turi atlikti ir visuomenės švietime aplinkosaugos klausimais, ypač atliekų tvarkymo srityje. Kartu skatintina ir vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra.


Darnus švietimas ir kultūra

Švietimas bei kultūra – raktas į visuomenės ir valstybės pažangą ir asmeninį tobulėjimą. Siektina, kad mokykla būtų ne tik mokymosi vieta, bet ir kultūros židinys, plėtojantis švietimo ir kultūros sąveiką, teikiantis vertybinį pagrindą žmogaus, visuomenės ir valstybės raidai ir visavertę aplinką jaunimo socialinei brandai, galinti atliepti mokytojų bei mokinių iniciatyvas ir asmenybės ugdymo poreikius. Savivaldybė turi užtikrinti optimalų švietimo lėšų paskirstymą, skirti dėmesį neformaliam ugdymui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Siektina, kad kultūros, švietimo, socialinių paslaugų ir kitų viešųjų sistemų infrastruktūra būtų plėtojama ir modernizuojama ar renovuojama racionaliai, darniai ir tolygiai, atsižvelgiant į visuomenės interesus.


Darni ekonomika

Savivaldos uždavinys - skatinti konkurencingą kaimiškų vietovių ekonomiką, rūpintis laisvosios ekonomines zonas plėtra, didelį dėmesį skirti infrastruktūrai, peržiūrėti vietines rinkliavas ir kt., darant vietoves patraukliomis verslui.


Darnus valdymas

Didelis savivaldybės dėmesys skirtinas tam, kad viešieji ir komerciniai finansai būtų valdomi ir prižiūrimi efektyviai bei atsakingai. Jos nuolatinis rūpestis - valstybės tarnybos veiklos kokybė. Savivaldoje būtina mažinti nepotizmą, užtikrinti skaidrius viešuosius pirkimus, savivaldos lygmens antikorupcijos komisijų neveiklumą.

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų