Darius Vilimas

Kandidatas į Kaišiadorių rajono savivaldybės merus 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose

Facebook

Gimimo data, vieta: 1963-07-28, Vilniaus m.


Išsilavinimas:
aukštasis

2006 m. Mykolo Romerio Universitete įgijo Teisės magistro specialybę;

1987 m. Respublikinėje Aukštojoje Agropramoninio Komplekso valdymo mokykloje užbaigė Žemės ūkio įmonių vadovų kursus;

1986 m. Lietuvos Veterinarijos Akademijoje įgijo veterinarijos gydytojo (magistro laipsnis) specialybę.


Darbo patirtis:

Nuo 2011 m. iki dabar dirba Sveikatos apsaugos ministerijoje Europos Sąjungos paramos skyriuje vyriausiuoju specialistu (teisininku);

2008–2011 m. Žemės ūkio ministerijoje Teisės departamente dirbo vyriausiuoju specialistu (teisininku);

2004–2008 m. Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje Licencijų – Kontrolės skyriuje dirbo vedėjo pavaduotoju;

2003–2004 m. Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos Audito skyriuje dirbo vidaus auditoriumi;

2001–2003 m. Žemės ūkio ministerijoje Kaimo plėtros ir informacijos departamente dirbo vyriausiuoju specialistu;

1998–2001 m. VĮ Lietuvos Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūroje dirbo vyriausiuoju kontrolieriumi;

1998 m.  VĮ Žemės ūkio Tarptautinėje prekybos agentūroje dirbo vadybininku;

1997–1998 m. Žemės ūkio ministerijoje Maisto departamente dirbo vyriausiuoju specialistu;

1994–1997 m. Kauno teritorinėje muitinėje Mokesčių ir procedūrų kontrolės skyriuje dirbo vyriausiuoju inspektoriumi;

1993–1994 m. AB „Kaišiadorių paukštynas“ Paukštienos perdirbimo ceche dirbo meistru;

1991–1993 m. Statybos medžiagų ir žaliavų biržoje ,,BŪSTA“ (Vilnius) dirbo rinkos brokeriu;

1987–1991 m. Lietuvos Veterinarijos mokslinio tyrimo institute (Kaišiadorys) Vaistų gamybos ceche dirbo inžinieriumi technologu.


Mokslinė, pedagoginė, visuomeninė veikla:

Kaišiadorių rajono Gudienos kaimo bendruomenės narys;

Lietuvos Respublikos Seimo narės Laimutės Matkevičienės visuomeninis konsultantas.


Užsienio kalbų mokėjimas:
anglų, prancūzų, rusų kalbos.


Šeiminė padėtis:
vedęs, žmona Rasa Vilimienė, sūnūs: Tadas Vilimas ir Jurgis Vilimas.


Laisvalaikio pomėgiai:
sportas, turizmas, fotografija, sodininkystė.

 

Kandidato į Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narius – merus
Dariaus Vilimo rinkimų programa

Pokyčiai, kurių visi laukėme 30 metų, jau prasidėjo, tad tęskime juos ir mūsų savivaldoje!

Pagrindiniai prioritetai

1. Darnus žmogus

Ypatingą dėmesį skirsiu šeimos vertybių puoselėjimui. Remsiu paramos teikimą jaunų šeimų įsikūrimui ir specialistų pritraukimui. Skatinsiu viešųjų erdvių pritaikymą kultūros bei rekreacijos reikmėms. Užtikrinsiu kokybiškų sveikatos priežiūros, švietimo ir socialinių paslaugų prieinamumą senjorams, vienišiems asmenims ir neįgaliesiems. Skatinsiu sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įgūdžių formavimą, įtraukiant gyventojus, vietos bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas.

2. Darni visuomenė ir aplinka

Sudarysiu sąlygas gyventojams gauti kokybiškas ir prieinamas viešąsias paslaugas. Remsiu bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklas, kaimo kultūrinį gyvenimą, sveikos aplinkos kūrimą, viešojo transporto naudojimą ir komunalinių išlaidų naštos mažinimą. Remsiu geležinkelio pėsčiųjų perėjos Kaišiadoryse projekto įgyvendinimą, šilumos ir vandens ūkio modernizavimą, žvyrkelių asfaltavimo projektą ir infrastruktūros sujungimą į vieningą sistemą, patrauklią investicijoms ir turistinių maršrutų formavimui. Remsiu gatvių šviestuvų atnaujinimą, daugiabučių namų renovavimą ir kiemų sutvarkymą.

3. Darnus švietimas ir kultūra

Užtikrinsiu kokybišką bendrojo ugdymo procesą, sudarant sąlygas mokymuose ir kultūros renginiuose dalyvauti socialiai pažeidžiamiems vaikams, nuteistiesiems, neįgaliems asmenims ir senjorams. Didelį dėmesį skirsiu etatinio apmokėjimo modeliui skirtų lėšų skaidriam paskirstymui, jaunimo pilietiškumo neformaliam ugdymui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui ir suaugusiųjų švietimui. Skatinsiu švietimo, kultūros ir socialinių darbuotojų bendradarbiavimą, jaunųjų menininkų ir kūrėjų įsitraukimą į aplinkos gražinimą. Organizuosiu rajono viešųjų erdvių panaudojimą kultūriniams ir edukacijos tikslams.

4. Darni ekonomika

Organizuosiu viešųjų ir komercinių finansų efektyvų valdymą, rajono infrastruktūros modernizavimą ir patrauklumo verslui didinimą, laisvųjų ekonominių zonų įkūrimą. Skatinsiu atvykstamąjį turizmą, užsienio įmonių filialų įkūrimą, remsiu mažas besikuriančias verslo įmones. Inicijuosiu vietinių rinkliavų politikos peržiūrėjimą, siekiant pritraukti investuotojus.

5. Darnus valdymas

Įdiegsiu efektyvią savivaldos valdymo ir kontrolės sistemą, užtikrinsiu skaidrų  rajono viešųjų finansų naudojimą ir biurokratinio aparato administravimo išlaidų mažinimą. Skatinsiu įmones veikti efektyviau ir padidinti darbuotojams atlyginimus. Eliminuosiu korupcijos ir nepotizmo apraiškų rizikas. Užtikrinsiu viešųjų pirkimų skaidrumą. Peržiūrėsiu komunalinių paslaugų teikimo sutartis dėl atliekų tvarkymo, vandens ir šilumos tiekimo, dėl paslaugų kainų  sumažinimo.

Prisiimdamas Mero pareigas ir atsakomybę už Kaišiadorių rajono gyventojus vadovaujuosi nuostata, kad visi Darnos prioritetai yra tik įrankiai iš esmės pagerinti Kaišiadorių rajono gyventojų gyvenimo kokybę ir padidinti jų pajamas.

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų