Henrikas Šiaudinis

Kandidatas į Ignalinos rajono merus 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose


Gimė 1955 m. lapkričio 1 d. Ignalinos rajone, Nevaišių kaime.

1962– 1966 metais mokėsi Nevaišių pradinėje mokykloje, o nuo 1966 metų iki 1970 metų – Ceikinių aštuonmetėje mokykloje. Baigęs šią mokyklą, mokymąsi tęsė Ignalinos 1-ojoje vidurinėje mokykloje ir 1973 metais įgijo vidurinį išsilavinimą. 1973–1978 metais studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje (dabar Aleksandro Stulginskio universitetas) ir įgijo aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

Baigęs studijas, iki 1995 metų dirbo Ignalinos rajono žemės ūkio įmonėse. 1990 metais pirmą kartą išrinktas į Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narius ir buvo renkamas iki šiol. 1992 metais buvo išrinktas Ignalinos rajono (tada rajono teritorija apėmė ir dabartinį Visagino miestą) tarybos pirmininku. Šias pareigas ėjo iki 1995 metų.

Po 1995 metų viešąjį administravimą ir vietos savivaldą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų buvo išrinktas Ignalinos rajono savivaldybės mero pavaduotoju ir, turėdamas savivaldybės tarybos narių pasitikėjimą, šešias kadencijas buvo renkamas į šias pareigas. Henrikas Šiaudinis 2014 m. birželio mėnesį Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narių išrinktas Ignalinos rajono savivaldybės meru.

2015 metais tiesioginiuose merų rinkimuose Henrikas Šiaudinis gavo reikšmingą rinkėjų pasitikėjimą ir pirmajame rinkimų ture buvo išrinktas Ignalinos rajono savivaldybės meru.

Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. Nuo 1995 metų yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narys, nuo 2002 metų gegužės mėnesio eina LVŽS Ignalinos skyriaus pirmininko pareigas.

Moka rusų kalbą.

Vedęs, su žmona Rimute užaugino du vaikus.

Mėgsta poilsį gamtoje.

 


 

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS KANDIDATO Į IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUS HENRIKO ŠIAUDINIO RINKIMŲ PROGRAMA

 

Ignalinos kraštas garsėja nuostabiais kraštovaizdžiais ir darbščiais, kūrybingais žmonėmis. Ne veltui mūsų simbolis – baltoji vandens lelija. Ji kalba apie tyrą gamtos grožį, švarią aplinką, šviesias mintis ir svajones.

Gavęs Ignalinos krašto žmonių pasitikėjimą, nuosekliai tęsiu Ignalinos rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimą, vadovaudamasis suteiktais įgaliojimais merui, bendram komandiniam darbui vienysiu savivaldybės tarybos narius, visų institucijų darbuotojus, rajono gyventojus ir kraštiečius.

Rūpinsiuosi, kad būtų priimami atsakingi sprendimai, užtikrinantys racionalų ir efektyvų savivaldybės lėšų naudojimą, darnų savivaldybės administracijos, biudžetinių įstaigų darbą. Sieksiu, kad savivaldybei pavaldžių ar savivaldybės valdymo sričiai priskirtų organizacijų vadovais būtų skiriami kompetentingi asmenys.

Sieksiu, kad savivaldybės tarybos priimti sprendimai būtų tinkamai ir laiku įgyvendinami, kad į vietos reikalų tvarkymą būtų labiau įtraukiami gyvenamųjų vietovių bendruomenių nariai. Apie savivaldybės tarybos metinę veiklą ir pasiektus rezultatus informuosiu savivaldybės bendruomenę, o gautus gyventojų pasiūlymus teiksiu svarstyti savivaldybės tarybai ir atsakingoms institucijoms.

Sieksiu deramai atstovauti Jūsų ir savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, verslo atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių savivaldybėmis, išeivija.

Didelį dėmesį skirsiu jaunimo reikalams, inovacijoms, investavimo pasiūlymams, kurių pagrindu būtų kuriamos darbo vietos, užtikrinama ekonomikos, socialinės apsaugos, aplinkosaugos darna, turizmo plėtra ir gerėtų gyvenimo kokybė.

 

Šūkis. Ignalinos rajonas – patogus ir saugus gyventi, atviras investicijoms, patrauklus turistams ir poilsiautojams.

 

Kandidatas į savivaldybės tarybos narius-merus Henrikas Šiaudinis

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų