Aurimas Truncė

Kandidatas į Alytaus rajono savivaldybės merus 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose

Facebook

Gimė 1971 m. spalio 8 d. Ilgų kaime, Alytaus rajone.

Mokėsi Alovės vidurinėje mokykloje. 1994 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją ir įgijo veterinarijos gydytojo specialybę. Po studijų grįžo gyventi ir dirbti į Alytaus rajoną.

1996 m. pradėjo dirbti J. Truncės individualioje įmonėje „Pomidoras“ tiekėju, vėliau dirbo komercijos direktoriumi.

Nuo 2007 m. iki 2015 m. ėjo Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

Nuo 2017 m. iki dabar vadovauja  UAB Ėvola“ bei ūkininkauja savo ūkyje.

2002 m. buvo išrinktas į Alytaus rajono savivaldybės tarybą ir paskirtas dirbti Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotoju, šias pareigas ėjo iki 2007 metų.

2007-2015 laikotarpiu buvo išrinktas Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariu.

2015-2019 laikotarpiu yra išrinktas Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariu, taip pat opozicinės frakcijos ,,Už atvirą savivaldą“ pirmininku.

Yra Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos narys, Alytaus rajono medžiotojų klubo „Varčia“ narys, Medžiotojų ir žvejų draugijos Alytaus skyriaus narys, Lietuvos ūkininkų sąjungos Alytaus skyriaus ,,Dzūkijos ūkininkas“ narys, Alytaus rajono vietos veiklos grupės narys.

Aktyviai dalyvauja rajono bendruomenės gyvenime, yra Alovės kaimo visuomeninės organizacijos „Susiedai“ narys.

Moka anglų, rusų ir lenkų kalbas.

Vedęs, žmona Solveiga dirba Alytaus valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje. Turi du suaugusius vaikus – Justą ir Simoną.

Laisvalaikio pomėgiai - žvejyba, medžioklė, savo krašto pažinimas, kelionės.

Aurimas Truncė

Kandidatas į Alytaus rajono merus

 

Nuoširdžiai dėkoju visiems Alytaus rajono gyventojams, kurie tikite manimi, ir kviečiu visus pokyčiams!

Galime ir turime dirbti kitaip – atvirai, bendradarbiaudami, remdamiesi faktais ir argumentais. Mano siekis – darnus rajono vystymas ir aktyvus gyventojų įtraukimas į seniūnijos ir savivaldybės sprendimų svarstymą ir priėmimą.

 

Mano tikslai 2019–2023 metais

Atvira savivalda, pilietiškas gyventojas - sutelkti rajono gyventojus, švietimo, kultūros, socialinius darbuotojus, verslininkus, ūkininkus, bendruomenių šviesuolius – visų sričių atstovus į aktyvų bendradarbiavimą  su seniūnijomis ir savivaldybe, sprendimų priėmimą.

Besimokantis rajonas - užtikrinti kokybišką ugdymą moderniose mokyklose, aktyvią popamokinę veiklą, sudaryti sąlygas tęstiniam suaugusiųjų mokymuisi ir užimtumui, remti mokymąsi visą gyvenimą.

 

Sveikas rajonas – gerinti ir artinti gyventojų sveikatos priežiūros paslaugas, palaikyti sveikos gyvensenos mokymą, plėsti integralios pagalbos ir šeimoms reikalingas paslaugas.

Dirbantis rajonas – palaikyti darbo vietų kūrimą, verslo plėtrą, individualią veiklą, bendruomenių verslo projektus, skirti paramą ūkininkaujantiems.

 

Tvarkinga rajono susisiekimo infrastruktūra ir gyvenvietės – vykdyti rajono kelių, gatvių, vandentiekio ir nuotekų tinklų, gyvenviečių apšvietimo, poilsio teritorijų, kultūros ir kraštovaizdžio objektų priežiūrą ir plėtrą.

Kūrybingas ir sportuojantis rajonas – užtikrinti sąlygas kultūrinei ir sportinei veiklai, remti bendruomenių iniciatyvas, skatinti profesionalųjį meną, sportą ir gyventojų saviraišką bei užimtumą.

 

Keiskime tai, ką galime pakeisti! Bendrų pastangų dėka Alytaus rajonas taps atviras ir stiprus.

Kviečiu pokyčiams!

Nuoširdžiai Jūsų Aurimas Truncė


 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų