2008-05-21 | A. Staponkienė: Valstiečiai liaudininkai siekia mažinti pensijų kaupimo fondų apetitus ir apsaugoti įmokas mokančių asmenų turtinius interesus

Seimas po pateikimo pritarė Valstiečių liaudininkų frakcijos seniūnės Aldonos Staponkienės pateiktam „Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui“, kuriuo siekiama apsaugoti socialines draudimo įmokas mokančių asmenų, pasirinkusių pensijų kaupimą pensijų konservatyviuose fonduose, turtinius interesus.

2008-05-21 | A. Staponkienė: Valstiečiai liaudininkai siekia mažinti pensijų kaupimo fondų apetitus ir apsaugoti įmokas mokančių asmenų turtinius interesus

Seimas po pateikimo pritarė Valstiečių liaudininkų frakcijos seniūnės Aldonos Staponkienės pateiktam „Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui“, kuriuo siekiama apsaugoti socialines draudimo įmokas mokančių asmenų, pasirinkusių pensijų kaupimą pensijų konservatyviuose fonduose, turtinius interesus.

Aldona Staponkienė teigė, kad „projekto tikslas – apsaugoti asmenų, pasirinkusių pensijų kaupimą konservatyviuose fonduose, turtinius interesus. Atsižvelgiant į tai, kad pensijų kaupimą konservatyviuose fonduose dažniausiai rekomenduojama rinktis asmenims, kuriems iki pensijos liko mažiau nei 7 metai, į tai, kad konservatyvių pensijų fondų pelningumas nėra didelis, o nustatyti atskaitymų dydžiai neretai viršija pelną ir grynoji fondo grąža yra neigiama, projekte siūloma numatyti, jog pensijų kaupimo bendrovių valdant mažiausios rizikos – konservatyvius fondus daromų atskaitymų, padengti administravimo išlaidoms, dydis iš pensijų turto per metus negali viršyti apskaitos vieneto metinio pelno".

Pasak politikės, projekto pataisas paskatino viešai paskelbtos žinios apie pensijų kaupimo bendrovių veiklos rezultatus. Iš paskelbtos informacijos matyti, jog šiuo metu dalis gyventojų, nutariusių kaupti lėšas privačiuose antrosios pakopos konservatyviuose pensijų fonduose ir išėję į pensiją gauna mažesnes išmokas nei būtų sulaukę iš valstybės. Pensijų reformos dalyviai ne tik nieko neuždirbo iš investicijų, bet netgi sukaupė mažesnę sumą negu į fondą buvo įmokėta pinigų.

A. Staponkienės nuomone, pensijų kaupimo bendrovių pasipelnijimas iš žmonių sunkiai uždirbtų pinigų yra neleistinas. Bendrovės administravimo mokesčius turėtų atskaičiuoti tik iš pensijų fondų pelno ir nesumažinti į fondą įmokėtų pinigų. Todėl toks administravimo mokesčio dydis priklausytų tik nuo bendrovės darbo rezultatų.

Pensijų kaupimo įstatymo 14 straipsnio papildymu siekiama nustatyti, jog  atskaitymai dėl dalyvavimo konservatyvaus investavimo pensijų fonde pensijų kaupimo bendrovės naudai gali būti daromi tik pensijų fondui veikiant pelningai.

Kitą Aldonos Staponkienės šio įstatymo pataisą, kuria siekiama įteisinti teisę pensijų kaupimo dalyviui vienašališkai nutraukti pensijų kaupimo sutartį, Seimo plenariniame posėdyje nutarta tobulinti

Pasak A. Staponkienės, „priėmus šią įstatymo pataisą, pensijų kaupimo bendrovės turėtų ne tik tarpusavyje konkuruoti dėl asmenų, pasirašiusių pensijų kaupimo sutartis, bet ir su valstybe. Nes tokiu atveju, asmuo, nepatenkintas pensijų fondų veiklos rezultatais, galės išstoti iš pensijų fondo, taip netiesiogiai sumažindamas pensijų kaupimo bendrovių pelną. Tai būtų veiklos motyvacijos ir konkurencijos priemonė".

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų