2008-05-23 | V. Rinkevičiaus: Vandentvarka kaime reikalauja skubių pokyčių

Seimo Kaimo reikalų komitetas ragina Vyriausybę neatidėliotinai spręsti geriamojo vandens kokybės gerinimo ir nuotekų valymo sistemų tiesimo bei modernizavimo kaime finansavimo klausimus.

2008-05-23 | V. Rinkevičiaus: Vandentvarka kaime reikalauja skubių pokyčių

Seimo Kaimo reikalų komitetas ragina Vyriausybę neatidėliotinai spręsti geriamojo vandens kokybės gerinimo ir nuotekų valymo sistemų tiesimo bei modernizavimo kaime finansavimo klausimus.

Penktadienį spaudos konferencijoje Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas, Valstiečių liaudininkų sąjungos Valdybos pirmininkas Viktoras Rinkevičius teigė, kad vandentvarkai kaime būtinas žymiai didesnis valstybės dėmesys.

„Lietuvoje kokybišku geriamu vandeniu aprūpinama apie 70 proc. gyventojų, tačiau apie 30 proc., beveik 1 milijonas daugiausia kaimo gyventojų, naudoja šachtinių šulinių vandenį, kuris neatitinka geriamojo vandens kokybės reikalavimų. Centralizuotai tiekiamo vandens paslaugos kaimo regionuose prieinamos tik 30-40 proc. vartotojų", - sakė V.Rinkevičius.

Pasak politiko, būtina iš esmės gerinti padėtį, nes dabar skiriamos lėšos šiems darbams visiškai nesprendžia problemos. Yra du pagrindiniai finansavimo šaltiniai – nacionalinis biudžetas ir ES lėšos, tačiau ES finansinė parama apima tik labai mažą dalį kaimiškųjų vietovių. Antai Aplinkos ministerijos parama iš Sanglaudos fondo bus teikiama tik gyvenvietėms, kuriose gyvena daugiau negu 2 tūkst. žmonių.

„Didžiausią susirūpinimą kelia tai, kad kaimams ir gyvenvietėms, kuriose gyvena nuo 500 iki 2 tūkstančių žmonių, ES finansavimas vandens sistemų gerinimui yra iš viso nenumatytas, o valstybės biudžeto lėšos tam beveik neskiriamos", spaudos konferencijoje tvirtino V.Rinkevičius.

Politikas toliau dėstė, kad „kritiškiausia padėtis yra mažuose kaimuose. Ištyrus šachtinius šulinius, 40 procentų užkrėsti nitratais, o pusė šulinių - bakteriniais užkratais. Problemai spręsti šiems kaimams galima parama - pagal „Kaimų atnaujinimo“ programą, kuri įgyvendinama su LEADER. Šiai priemonei 2007-2013 m. numatyta skirti apie 325 mln. litų, tačiau lėšos skirtos ir pastatų atnaujinimui, kaimo paveldo objektų, kraštovaizdžio išsaugojimui ir renovavimui bei kaimo gyventojų ekonominiam aktyvumui, verslumui skatinti. Jeigu šios lėšos bus panaudotos vandentvarkos gerinimui, iškils grėsmė įgyvendinant LEADER principus ir atvirkščiai – skatinant kaimo bendruomenių kūrimąsi, jų aktyvumą, negalima užtikrinti pakankamo finansavimo geriamojo vandens ir nuotekų sistemų gerinimui. Be to, Vidaus reikalų ministerijos administruojamas Europos regioninės plėtros fondas turi „Kaimo diversifikavimo“ programą. Tačiau, ministerijos teigimu, pagal šią priemonę nenumatyta finansuoti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų tvarkymo". V.Rinkevičiaus nuomone Vyriausybė turėtų peržiūrėti Sanglaudos fondų paskirstymo kryptis, nes vandentvarka kaime reikalauja skubių pokyčių.

Spaudos konferencijoje dalyvavęs Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas, Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis teigė, kad „ geriamojo vandens kokybė ir nuotekų surinkimo padėtis yra tragiška, o kaimas liko užmarštyje".Jo manymu „reikėtų decentralizuoti ES lėšų administravimą, nes anksčiau, kai savivaldybėms buvo suteiktos teisės patiems viską tvarkyti, darbai vyko sėkmingai".

Kaimo bendruomenių pirmininkės pavaduotojas Alvydas Grigaliūnas spaudos konferencijoje teigė, kad situacija Lietuvos kaime yra blogesnė, nei kai kuriose Afrikos valstybėse. Jo manymu turi būti parengta ilgalaikė valstybinė programa dėl geriamojo vandens kokybės gerinimo.

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų