2008-06-03 | Patvirtinta Valstybinė šeimos politikos koncepcija padės visuomenei bręsti moralės ir vertybių srityje

Valstiečių liaudininkų frakcija dėkinga parlamentarams - kitų frakcijų nariams - svaria balsų persvara (69 „už“, 6 „prieš“ ir 24 „susilaikė“) balsavusiems už Valstybinės šeimos politikos koncepcijos nuostatas...

2008-06-03 | Patvirtinta Valstybinė šeimos politikos koncepcija padės visuomenei bręsti moralės ir vertybių srityje

Valstiečių liaudininkų frakcija dėkinga parlamentarams - kitų frakcijų nariams - svaria balsų persvara (69 „už“, 6 „prieš“ ir 24 „susilaikė“) balsavusiems už Valstybinės šeimos politikos koncepcijos nuostatas, grindžiamas istoriškai susiklosčiusiomis šeimos vertybėmis bei šeimos gerovę nusakančiomis sampratomis ir išreiškiančiomis siekiamybę, kokios šeimos politikos formavimas išugdytų brandžią asmenybę, o skatinimas gyventi santuokos pagrindu sukurtoje šeimoje – ugdytų poreikį prisiimti daugiau atsakomybės už savo vaikus ir sutuoktinį, už geriausių sąlygų vaikams sukūrimą.

Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos pirmininkė, Valstiečių liaudininkų frakcijai priklausanti ir Koncepcijos parengimo darbo grupei vadovavusi Rima Baškienė teigia, jog „dokumento projektas buvo svarstomas daugelyje institucijų, pagrindiniai jos teiginiai susilaukė didelio visuomenės pritarimo. Koncepcija padės mūsų visuomenei bręsti moralės ir vertybių srityje".

Politikė atmetė kai kurių politikų abejones ar dokumento nuostatos nediskriminuos nesantuokoje ir sugyventinių porose gimusių vaikų. Ji tvirtino, jog „Koncepcijoje laikomasi nuostatos, kad gindama motinystę, tėvystę ir vaikystę, valstybė globoja visus artimos giminystės ryšiais, ugdymu, tarpusavio pagalbos ir bendro ūkio vedimu siejamus asmenis. Našlaičių, vienišų motinų (tėvų) ir jų vaikų, sugyventinių vaikų globą, socialinę paramą reglamentuoja kiti teisės aktai".

Pasak R. Baškienės, „visi vaikai yra nusipelnę vienodo valstybės dėmesio ir paramos, todėl abejonės dėl vaikų, augančių su vienišomis motinomis (tėvais) ar sugyventinių porose diskriminavimo neturi pagrindo".

 

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų